Ana içeriğe geç
Hakkımızda

Kapsama ve Çeşitlilik: Willis Towers Watson Taahhüdü

“Aktif şekilde farklı fikirlerin ve bakış açılarının katkısını sağlamaya çalışan kapsayıcı bir çalışma ortamı; şirketimiz, çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz topluluk için en iyi sonuçları elde etmemize yardımcı olmada kritik öneme sahiptir.”

- John Haley, Willis Towers Watson CEO

Bizimle İletişim Kurun

Kapsama ve çeşitlilik felsefemiz

Willis Towers Watson olarak, kapsama ve çeşitlilik (K&Ç) arz eden bir kültür yaratmanın işimiz için kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bunu tek başına ayrı bir girişim olarak görmüyoruz. Bilakis, yaptığımız her işte K&Ç ilkesini temel alıyoruz. İşe alım, terfi, müşterilerle çalışma şeklimiz ve ekip operasyonları. Peki neden? Nedeni çok basit: K&Ç hedeflerinde somut ilerleme sağlamak, işimizde başarılı olmak demektir.

K&Ç, büyüme ve mükemmelliği yakalama kabiliyetimizi doğrudan etkiler. Bu nedenle herkesin düşüncesini ifade edebildiği, saygı ve değer gördüğü kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratma konusunda azimliyiz. Bünyemizdeki en iyi düşüncelerin ve en iyi çabanın ortaya çıkmasını sağlayan çeşitlilik arz eden ekipler kurmanın daha iyi kararlar almamıza, daha yaratıcı olmamıza ve müşterilerimize karmaşık sorunları çözme konusunda destek verme yetkinliklerimizi geliştirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz. Bunun, bugün ve gelecekte rekabet avantajımızı sürdürmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Kapsama ve çeşitlilik vizyonumuz

Vizyonumuz, 140’tan fazla ülkede hizmet veren 40.000’i aşkın çalışanımızla herkesin tek ekip olarak çalıştığı lider bir işveren olmayı da kapsıyor. Benzersiz bakış açılarımızı, yaptığımız her işte mükemmeliyeti ve yüksek performansı hedefleyerek müşterilerimize hizmet vermek için kullanıyoruz. Şirket genelinde bu anlayışla uyumlu K&Ç önceliklerimiz bu vizyonumuzu destekliyor.

Şirket genelinde K&Ç öncelikleri

  1. Yeterli temsil edilmeyen yetenekler için sağlam ve akıcı bir düzen inşa etmek
  2. Yönetimde çeşitlilik seviyesini -kadın sayısı dahil- anlamlı şekilde yükseltmek
  3. Her bireyin farklılıklarına saygı duyulan ve özgünlüklerin kucaklandığı kapsayıcı bir kültür geliştirmek

Willis Towers Watson’da Kapsama ve Çeşitlilik uygulamaları

Taahhüdümüzü kelimelerin ötesine taşıyor ve organizasyonumuz genelinde her gün hayata geçiriyoruz.

Global K&Ç takvimimiz şirketimizin ve faaliyette bulunduğumuz toplulukların çeşitliliğini kutlayan, farklı kültürlere ait geniş yelpazede etkinlikleri işaretleyen tutarlı bir çerçeve sunuyor.

Global K&Ç takvimimiz

Global K&Ç takvimimiz
Siyahi (Dünya) Event
Şubat Siyahi Tarih Ayı (Kuzey Amerika)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
2 Nisan Dünya Otizm Günü
21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü
Haziran Onur Ayı
25-27 Eylül Dive In Festivali
Ekim Siyahi Tarih Ayı (Birleşik Krallık)
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
19 Kasım Dünya Erkekler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Global takvimimiz ayrıca çeşitlilikle ilgili geniş yelpazedeki konular ve etkinlikler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirme ve katılımlarını sağlama görevi görüyor; Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelerde Willis Towers Watson çalışanlarının her yıl haziran ile ağustos ayları arasında kutladığı PRIDE girişimimiz gibi.

Willis Towers Watson Dünya Kadınlar Gününü kutluyor

Willis Towers Watson çalışanları kadınların ekonomik, politik ve sosyal başarılarının kutlandığı bu günü global olarak destekliyor.

Küresel ve Bölgesel K&Ç Konseylerimiz

İcra Kurulu Başkanı Carl Hess ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Kristy Banas sponsorluğunda faaliyet gösteren global K&Ç konseyimiz, dünya genelinde K&Ç girişimlerimizin standartlarını belirliyor. Global K&Ç konseyi, yerel bakış açıları sunan ve global önceliklerimizi her bir bölgede maksimum etki sağlayacak eylemlere dönüştürmemize yardımcı olan coğrafi K&Ç konseylerinden oluşuyor. Bünyemizdeki çeşitli şirketlerden ve fonksiyonlardan temsilcilerin oluşturduğu bu konseyler, bu girişimlerin süregelen çalışmalarımıza doğrudan entegre edilmesini ve önceliklerimizle uyumlu olmasını sağlayarak dünya genelindeki K&Ç faaliyetlerimizi şekillendiriyor.

Kapsama ağlarımız

Kapsama ağlarımız, çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve birbirimizle, müşterilerimizle ve içinde çalıştığımız ve yaşadığımız topluluklarla daha iyi bağlantı kurmamamız için tasarlanmıştır. Günlük hayatta çalışma arkadaşlarımızın katılımını sağlama, onlara ilham verme ve yeterli temsil edilmeyen yetenekleri işe alma, bünyemizde tutma ve gelişimlerini sağlama konularında kapsama ağlarımızı merkeze koyarız. Her kapsama ağının -global ve/veya yerel seviyede- iki yönetici sponsoru vardır; sponsorlar o ağı desteklemek ve misyonunu ilerletmek için çalışırlar.

Mevcut kapsama ağlarımız:

Kadınlar ve Destekleyicileri: Kadın çalışanlarımızın özel ihtiyaçları konusunda destek sağlar; daha fazla kadın lider yetiştirme, akıl hocalığı, müşterilerle bağlantı kurma ve iş - özel yaşam dengesi konularına odaklanır.

LGBT+: Farklı cinsel yönelimleri ve cinsel kimlikleri olan çalışma arkadaşlarımız için destekleyici, saygılı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlar. LGBT+ çalışma arkadaşlarımızın katılımını sağlamak, şirketle bağlarını güçlendirmek, içinde çalıştığımız ve yaşadığımız topluluklardaki LGBT+ üyeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için çalışır.

Çok kültürlülük: Farklı geçmişlere sahip çalışanların özel ihtiyaçlarına odaklanır ve organizasyonumuzu oluşturan farklı ırk, etnik köken, din, dil ve kültürler hakkında bilgi edinmeyi ve bunları kucaklamayı teşvik eder. Şirket içindeki çeşitli kültürel grupların farklılıklarından aldığımız güçle, bu aynı grupların temsil edildiği topluluklara ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebiliyoruz.

Çalışılabilirlik (Birleşik Krallık ve Asya): Engellilik, refah ve iş yerinde sağlıkla ilgili konularda tüm çalışanları kapsar. Engellilikle ilgili tutumları/engelleri aşmak, engelliliğin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, engellilerin ve uzun dönemli sağlık sorunlarından muzdarip kişilerin önündeki istihdam engellerini kaldırmak ve engellilere potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatları sunulmasını sağlamak için çalışır.

Genç Profesyoneller (Birleşik Krallık ve Batı Avrupa): Willis Towers Watson’ın gelecekteki başarısında rol oynayabilecek ilgili, azimli, bilgili ve kariyerinde kendine güvenen genç profesyonellerden oluşan bir topluluk oluşturmayı amaçlar. Bu grup genç profesyoneller için eğitim, ağ kurma ve gelişim olanaklarının yanı sıra fikirlerini paylaşıp görüşlerini ifade edebileceklerini bir platform da sunar.

K&Ç alanındaki çabalarımız için aldığımız takdirlerHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Human Rights Campaign’s, Kurumsal Eşitlik Endeksi, 2015-2018

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

The Insurance Insider Onur Ödülleri, 2017, Birleşik Krallık

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Talent Management Dergisi, Çeşitlilik Değer Endeksi 2014-2017

Exelon

Kapsama ve Çeşitlilik Onur Listesi, 2011-2018

Stonewall Diversity Champion

Diversity Champion Ödülleri 2015-2018

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Yılın Danışmanı, 2015

Contact us