Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Yetenek

Yetenek, her başarılı kurumun en kritik varlığıdır. WTW yetenek potansiyelini açığa çıkararak kurumların büyümesine yardımcı olur.

Bizimle İletişim Kurun

Çalışanların rekabet avantajı oluşturduğuna inanıyoruz. Kurumların hedefleri ve çalışanlarının bağlılığı ayrılmaz bir parçadır. En başarılı kurumlar çalışanlarına daha iyi bir çalışma deneyimi sunarak çalışan bağlılığını güçlendirir. Çünkü çalışanlar geliştikçe kurumlar zenginleşir.

En vizyoner liderler bile daha iyi bir çalışma deneyiminin nasıl oluşturulacağı konusunda kafa yorar, çözümler arar. Teknoloji, küreselleşme ve hızlı inovasyon iş yapış şekillerini, yaptığımız işin niteliğini ve gereken becerileri değiştiriyor. Günümüzün, her yerde ve zaman diliminde çalışmaya gönüllü çok jenerasyonlu iş gücü, daha kişiselleştirilmiş bir iş deneyimi talep ediyor.

Hızlı değişimler fırsatları da beraberinde getirir: Hem çalışanların hem de kurumun ortak amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yetenek geliştirme yöntemlerimizi yeniden değerlendirebilir miyiz?

WTW, kurumların yaşadığı zorlukları ve hedeflerini anlamak için çalışır. Deneyimleri ve çalışan araştırmalarıyla işinizi derinlemesine anlayan çözümler sunarak, kuruluşunuzun değişmesine, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Başarılı olmanız için gereken yetenekleri işe almanıza, geliştirmenize, yönlendirmenize ve kullanmanıza yardımcı olacak pratik bilgileri paylaşmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Sonuç olarak, doğru tavsiyeleri, verileri, analizleri ve yazılımı bir araya getirerek günümüzde çalışanlarınızın bağlılığını güçlendiren ve gelecek için ihtiyaç duyduğunuz işgücünü şekillendiren bir çalışma deneyimi tasarlar ve sunarız.

WTW Farkı: Kurumunuzun değişmesine, gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için bağlılığın güçlendirilmesi.

İşgücünüzün katılımını sağlamak ve ilham vermek için fırsatlar oluşturarak kurumsal önceliklerinize ulaşmanız için sizinle işbirliği yapıyoruz.

Analitik ve teknolojinin gücünü açığa çıkarın

Verilerden ve analizden elde edilen bilgiler, işverenlerin yeteneği bulma, istihdam etme, yönetme ve görevlendirme şeklini değiştiriyor. Size şu konularda yardımcı olabiliriz:

 1. 01

  Mevcut ve gelecekteki yetenek gereksinimlerini analiz etmek ve doğru yeteneği çekip çekmeyeceğinizi değerlendirmek.

 2. 02

  Yetenek trendlerini ve işgücü zorluklarını belirlemek ve öngörmek.

 3. 03

  İşgücünüzün değerlerini anlamak, katılımın ve iş sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olan içgörüleri teşvik etmek için çeşitli anket ve sanal odak grup verilerini kullanarak bütünsel bir dinleme stratejisi oluşturmak.

Zorlayıcı iş deneyimlerini şekillendirin

Yüksek etkiye sahip ve kişiselleştirilmiş çalışma deneyimlerini şekillendirmek için kurumlarla beraber çalışıyoruz:

 1. Amaç

  Kurumunuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve Yetenek Değer Önermesi (TVP) tarafından şekillendirilen amacını, kurumunuzda çalışan yeteneklerin anlamasına ve bağlantı kurmasına yardımcı olarak işi daha anlamlı hale getirmek.

 2. İş

  İş deneyimi ile ilgili beklentiler değişti. Kurumunuzda çalışan yetenekleri, hem kendi hem de sizin beklentilerinize uygun anlamlı bir iş sunmak için gerek duyduğu araçlar, kaynaklar, teknoloji ve ortamla destekleyin.

 3. Çalışanlar

  Yüksek değerli bir iş deneyimi sunmak için çalışanlar, yöneticiler ve liderler arasında güçlü, destekleyici, ilişkileri teşvik eden kapsayıcı, çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturun.

 4. Toplam Ödüllendirme

  Çalışanların en çok değer verdiği ödülleri ve deneyimleri anlayarak, rekabetçi ücretler, yan haklar, refah ve kariyer fırsatları içeren güçlü bir Toplam Ödüllendirme portföyü oluşturabilirsiniz.

Çalışanlarınıza, talep ettikleri, müşteri deneyimini yaşatın

Bunun başarılı şekilde sağlanması, planınızın iyi niyetler planından yüksek etkili gerçek bir deneyim planına dönüştürülmesi için kritik öneme sahip. WTW olarak aşağıda sıralanan konularda yardımcı oluyoruz:

 1. 01

  Üstesinden gelme

  Karışıklıkların üstesinden gelmek ve kurumunuzda çalışan yeteneklerin kurumunuzla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için teknoloji ve iletişim kanallarının doğru bir şekilde belirleyin.

 2. 02

  Hedefleme

  İş deneyimiyle ilgili içeriği uyarlamak ve çalışanların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını ele almak için çalışan verilerinden ve iç görülerden yararlanın.

 3. 03

  Kişiselleştirme

  İletişim portallarından sosyal medyaya kadar çeşitli kanallar kullanarak kişiselleştirilmiş mesajlar dağıtın.

WTW, çalışanlar için daha iyi iş deneyimleri tasarlar ve sunar, kurumların değişmesine, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

Contact us