Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

ESG [Environmental, Social and Governance (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim)] ve Sürdürülebilirlik

Şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) ve sürdürülebilirlik sorunlarını nasıl yönettiği ve bunları yaptıkları her şeye nasıl dahil ettiği, yönetim kurulu düzeyinde kritik bir sorun ve fırsat haline gelmiştir.

2021'in başında S&P 500’ün yarısından fazlasının ESG ölçütlerini, teşvik planlarına dahil etmesiyle ESG, geniş bir paydaş grubunun dikkatini çekmeye başladı. Buna göre, kurumların ESG’ye yaklaşımı, çok çeşitli çıkarların ihtiyaçlarına hitap etmelidir.

Çok sayıda ESG gerekliliğinin birbirine bağlı doğası göz önüne alındığında, etkili bir strateji, kurum çapında kapsayıcı bir bakış açısı gerektirir. WTW’ın insan, risk ve sermaye genelindeki benzersiz perspektifi ve uzmanlığı, şirketlerin ESG ve sürdürülebilirlik hedefleri konusunda farklı düşünmelerine yardımcı olur – amacı ortaya koyan, eylemde bulunan ve birden fazla paydaş grubunda etki yaratan kapsamlı bir strateji oluşturur. ESG’ye adanmış önemli bir araştırma grubuyla, ESG zorluklarının etrafındaki karmaşıklığı kapsamlı bir şekilde fark edip önemini anlarken, geniş bir yelpazede pratik deneyim ve çözümler getiriyoruz.

İnsanlar, risk ve sermaye ESG ve sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını birbirine bağlayan temel bağlantılardır. Örneğin insanlar; iklim ve dayanıklılık, refah, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) ve sürdürülebilirliğin merkezinde yer alır. Çalışan refahını ve dayanıklılığını desteklerken, çalışanlarını DEI ve iklim hedeflerini geliştirmeye dahil eden şirketler, bunu yapmayan şirketlerden daha başarılıdır. Risk yönetimi, ESG’nin bir şirketin operasyonlarını nasıl gerçekleştirdiğinin yanı sıra potansiyel eylem ve eylemsizlik maliyetlerini de tespit eder ve ölçer. Ve sermaye, yalnızca sürdürülebilir yatırımı değil, aynı zamanda çalışanları ve toplulukları desteklemek veya riski azaltmak için programlara yapılan yatırımı da kapsar.

ESG, amaçlarına ve sürdürülebilir başarılarına ulaşmalarında şirketlere yardımcı olduğumuz bir araçtır.”

Carl Hess | Başkan ve Gelecekteki CEO

ESG taahhütlerini karşılayan bir organizasyon; insanların, risklerin ve sermayenin paydaş gruplarının her birini nasıl etkilediğini anlamakla işe başlar. Örneğin, şirketler çalışanlarının yalnızca kendilerinin refahını ve Toplam Ödülleri (adil ücret, esnek çalışma düzenlemeleri, sağlık ve sosyal yardım programları, bunlardan sadece birkaçı) desteklemek ve bunlara yatırım yapmakla kalmayıp, aynı zamanda ESG’nin şu temel ilkelerine kurumsal bağlılık göstermelerini de bekleyeceklerini biliyorlar: çevreyi korumak, sosyal etkiyi ve çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak, sorumlu yatırım yapmak ve etkili kurumsal yönetimi sağlamak.

ESG’nin ön saflarında yer alan şirketler, en iyi yetenekleri çekmenin öneminin farkında olan yatırımcılarının, sermaye verimliliği olan işler yürütmenin yanı sıra sosyal ve çevresel konulara odaklanmak için süreçlere, yeteneklere ve teknolojiye sahip olanları destekleyeceğini biliyor. Ayrıca iklim değişikliği ile ilişkili kısa vadeli riskleri – daha zorlu hava koşulları, daha sık ve yoğun doğal afetler nedeniyle artan tedarik zinciri riskleri ve karbon ayak izleri ve bazı endüstrilerde iş modellerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği – yönetme ihtiyacının da farkındalar.

ESG denilince akla gelen ilk riskler genellikle çevresel ve iklimsel riskler olsa da, risk yönetimi sosyal ve yönetişim kategorilerini de kapsar. Temel olarak, etkili risk yönetimi ve bunun insanlar ve sermaye üzerindeki etkisi de iyi ESG yönetiminin bir parçasıdır. Benzer şekilde, sürdürülebilir yatırım, insan, risk ve sermaye boyutlarını içerirken ESG kategorilerini aşar.

ESG’ye yönelik çok yönlü ancak bütünleşik bir yaklaşım olmadan, şirketlerin taahhütlerini yerine getirememesi ve diğerlerinin yanı sıra hissedar değeri, üst düzey yetenekleri çekme ve elde tutma becerisi ve marka değerinin kaybı gibi birçok alanda sonuçlarla karşılaşması muhtemeldir.

WTW perspektifi üç geniş kavramı birleştirir

WTWs’ın ESG taahhüdü bu, sürdürülebilir bir yarın için bugünden netlik ve güven amacımızla ve değerlerimizle başlar: müşteri odaklılık, ekip çalışması, saygı, mükemmellik ve dürüstlük. Bu ilkelere bağlı kalarak, ESG’yi işletme düzeyinde yaşamamızı ve ESG sorunları hakkında yetki ve güvenle tavsiyelerde bulunabilmeyi sağlarız. ESG zorluklarının ve fırsatlarının ne kadar geniş, karmaşık ve dinamik olabileceğini anlıyoruz ve her biri insan, risk ve sermaye kavramlarını içeren çok sayıda sürdürülebilirlik yönünü ele almak için geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca, işletmelerin, tedarikçilerin ve ortakların ESG ile ilgili politikalarına ilişkin görünürlük sağlayarak ve olumlu değişime yönelik çabalarını destekleyerek ve etkileyerek, ESG’ye bağlılıklarını kendi şirketlerinin ötesine taşımalarına yardımcı oluyoruz.

Gerek bütüncül, kurumsal düzeyde bir strateji geliştirerek, gerekse ESG ile ilgili taktiksel programları yürüterek veya sürdürülebilirlik hedeflerini günlük çabalarla birleştirmeye yardımcı olarak, müşterilerimizin ESG’yi şirketlerinin çalışanlar, risk ve sermaye stratejileri boyunca operasyonel mükemmelliği ve uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen hizmetler ve çözümlerle temel bir ihtiyaç olarak ele almalarına yardımcı oluyoruz.

Contact us