Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortasına konu riskler sürekli değişim geçiriyor. Yasal ve düzenleyici ortam veya piyasadaki dalgalanmalar olsun, hiçbir risk aynı değildir. Sayıları, kapsamları ve karmaşıklıkları artmaktadır.

Bizimle İletişim Kurun

Tek başına “sorumluluk” ifadesi otomobilden genel sorumluğa, ürün sorumluluğuna ve işçi tazminatına kadar çok sayıda risk alanını tanımlıyor. Genellikle ayrı ayrı ele alınsa da bu riskler için en iyisi pragmatik, birbirine bağlı strateji yaklaşımı geliştirmek.

Riskiniz ister benzersiz veya olağandışı risklerden, belirgin çalışan konsantrasyonu ürün sorumluluğundan, isterse büyük araç filolarından, raylı ya da dengesiz hasar geçmişinden kaynaklansın, hedefimiz sizin ihtiyaçlarınızı anlamak ve kurumunuzun kar-zarar dengesini korumaya yardımcı olan özelleştirilmiş formüller sunmaktır. Sunduğumuz sorumluluk sigortası çözümleri:

  • Risklerin tanımlanması ve ölçülmesi
  • Riske maruz kalma analizi
  • Risk önleme analizi
  • Risk finansmanı hedeflerinin önceliklendirilmesi
  • Özelleştirilmiş poliçe ifadesi (wording) dahil, program tasarımı
  • Daha önce değinilmemiş olan kurumsal risk alanlarını içeren yeni ürünlerin geliştirilmesi
  • Yıl boyunca piyasa istihbarat bilgilerini içeren düzenli pazar durumu analizi
  • Karşılaştırmalara dayalı poliçe hazırlama
  • Adli Hesaplar

Ekip yaklaşımımız; çözümlerimizin gücü, çeşitliliği ve genişliği ve küresel sigorta pazarındaki sağlam, uzun soluklu ilişkilerimiz beraberce müşterilerimiz için en uygun avantajları sağlıyor.

Contact us