Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue

Hisse Devri Kamuoyu Bilgisi

Türk Ticaret Kanunu’nun 198. maddesinin 1. fıkrası gereğince şirketimizin ortalık yapısında meydana gelen değişiklik ve hisse devrine ilişkin bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulur.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tanımlamaya uygun olarak şirketler topluluğu üyesi olan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 219763 sicil numarası ile kayıtlı olan Şirket’imiz ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası, İngiltere ve Galler kanunlarına göre kurulmuş olan, kayıtlı merkezi 51 Lime Street, Londra EC3M 7DQ Birleşik Krallık adresinde bulunan bir şirket olan Willis International Limited’in Şirket’teki doğrudan pay sahipliği oranı %0 iken %100’e çıkmış ve Fransa kanunlarına göre kurulmuş, kayıtlı merkezi 33-34 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux Fransa adresinde bulunan Gras Savoye SAS şirketinin Şirketimizdeki doğrudan pay sahipliği oranı %100’den %0’a düşmüştür.

Şirketimizin pay devri öncesi ve sonrasındaki ortaklık yapısına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Hisse Devri Kamuoyu Duyurusu
Ortaklığın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası
 Pay % Pay Tutarı (TL) Pay % Pay Tutarı (TL)
Gras Savoye SAS 100% 1.860.000,00 0% 0
Willis International Limited 0% 0 100% 1.860.000,00
Contact us