Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

İklim Değişikliği

WTW, finans endüstrisinin, şirketlerin ve hükümetlerin net sıfıra ve iklime dayanıklı bir ekonomi geçişinde başarılı bir şekilde yön bulmasına yardımcı oluyor.

Bizimle İletişim Kurun

İklim değişikliği riskini şimdi, gelecek için yönetin

İklim değişikliği ve net sıfır ekonomiye geçiş, tüm kuruluşlar ve hükümetler için yeni zorluklar oluşturmaktadır. Küresel, çoklu disipline sahip uzman ekibimiz, günümüzün iklim değişimi risklerini yönetmek ve uzun vadede stratejik bir plan geliştirmek için şimdi harekete geçmenize yardımcı olabilir. Küresel uzmanlıktan yararlanarak, iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları belirlemenize, ölçmenize ve bunlara karşılık vermenize yardımcı olacak analiz, danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Neden WTW?

 1. İklim değişikliği riski bizim DNA'mızdadır. Riskin yönetimi, iklim değişikliği sorununun merkezinde yer alır; biz de müşterilerimizin riskleri büyüme fırsatlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz.
 2. İklim değişikliği riskini 30 yıllığına modellemek: 1990'lı yılların başlarında felaket modellemesinin ilk kez ortaya çıkmasından bu yana, iklim değişikliği riskini modelleyen ve fiyatlandıran öncü kuruluşlar arasında yer aldık.
 3. Mümkün olan en geniş kapsam. İklim değişikliği, tüm ekonomiyi ilgilendiren küresel bir sorundur. Bu konuyla ilgili 140'tan fazla ülkede çalışıyoruz ve US Fortune 1000'ın %85'i ve Global Fortune 1000'ın %90'ı ile ilişkilerimiz var.
 4. Entegre edilmiş bir uzmanlık. Karmaşık iklim zorluklarına yanıt verebilmek için iklim değişikliği riski uzmanları, mühendisler, modelleyiciler, doğal afet danışmanları ve kurumsal risk danışmanlarından oluşan disiplinler arası bir ekip ile çalışıyoruz.

Planlamadan uygulamaya

Kapsamlı yaklaşımımız bizi diğerlerinden ayırıyor. Paris Anlaşmasına uyum sağlamanın, şeffaflık ve yönetişim konusundaki yükümlülükleri yerine getirmenin ve iklim değişikliğinin fiziksel risklerini yönetmenin, karmaşık ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış pratik çözümler gerektirdiğini biliyoruz. İklim değişikliği riskini anlamak ve ölçmekten operasyonlarınız, kuruluşunuz ve değer zincirinizdeki değişiklikleri uygulamaya kadar olan yolculuğunuzda size yardımcı olacak eksiksiz bir iklim değişim riski çözümleri yelpazesi sunarak ekstra değer sağlıyoruz. Hizmetlerimiz veri ve analitiğin ötesine geçerek Çevre, Toplum ve Yönetişim (Environmental, Social, and Governance, ESG), değişim yönetimi ve iletişimleri, çalışan bağlılığı ve ücretlendirme gibi alanlara kadar uzanır.

İklim değişikliği riski yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, bir sonraki adımı atmanıza ve gelecek için uzun vadeli dayanıklılık oluşturmanıza yardımcı olmak için yanınızdayız.

İklim değişikliği riskini yönetmenize nasıl yardımcı oluyoruz?

Finansal hizmetler

Fiziksel riskleri ve geçiş risklerini belirlemek, değerlendirmek ve hazırlıklı olmakiçin bankaları, sigorta şirketlerini, varlık sahiplerini ve varlık yöneticilerini destekliyoruz. Pazar lideri verilerimiz, araçlarımız ve tavsiyelerimizden yararlanarak:

 • Portföyler için iklim değişikliği stres testi ve senaryo analizi yapabilirsiniz.
 • Karbondan arındırma yolları ve iklim çözümü tahsisleri dahil olmak üzere iklim değişikliğine yönelik stratejik bir yanıt belirleyebilir ve uygulayabilirsiniz.
 • İklim değişikliği ile ilgili risklere yönelik düzenlemelere ve açıklama gerekliliklerine (ör. İklimle İlgili Finansal Açıklama Görev Gücü TCFD'nin tavsiyeleri gibi) uyduğunuzdan emin olabilirsiniz.
 • Yatırımlar ve varlıklar için fiziksel riskler ve geçiş riskleri ve fırsatlarına dair ayrıntılı bir anlayış oluşturabilirsiniz.
Kurumlar

Dünyanın en büyük şirketleri, iklim değişikliği riskine maruz kalma durumlarını belirleme ve riskler ile fırsatları yönetme konularında bize güveniyor. Ekonominin tüm sektörlerindeki işletmelere şu şekillerde yardımcı oluyoruz:

 • Portföyler için iklim değişikliği stres testi ve senaryo analizi yapabilirsiniz.
 • Karbondan arındırma yolları ve iklim çözümü tahsisleri dahil olmak üzere iklime yönelik stratejik bir yanıt belirleyebilir ve uygulayabilirsiniz.
 • İklim değişikliği ile ilgili risklere yönelik düzenlemelere ve açıklama gerekliliklerine (ör. İklim değişikliği ile ilgili Finansal Açıklama Görev Gücü TCFD'nin tavsiyeleri gibi) uyduğunuzdan emin olabilirsiniz.
 • Yatırımlar ve varlıklar için fiziksel riskler ve geçiş riskleri ve fırsatlarına dair ayrıntılı bir anlayış oluşturabilirsiniz.
Devlet ve Gelişim

İklim değişikliği riskini dünya çapında politikalara, planlara ve insani yardım ve kalkınma programlarına entegre etmek için devletler, kalkınma finansmanı kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Dayanıklı toplulukların oluşturulmasına şu yollarla yardımcı oluyoruz:

 • Ulusal, bölgesel ve yerel kamu finansmanı dahil olmak üzere sistematik riskleri tanımlayan ve değerlendiren geçiş riski analizi.
 • Proje hazırlama, planlama veya geliştirme hedeflerini desteklemeye yönelik ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde iklim değişikliği riski ve kırılganlık analizi.
 • Sigorta ürünü geliştirme ve (yeniden) sigorta bağlantılı menkul kıymetler dahil olmak üzere afet riski finansmanı ve risk transferi çözümleri.
 • Ekosistem dayanıklılığını ve doğaya dayalı çözümleri desteklemeye yönelik yenilikçi sigorta ve finansman mekanizmaları.
İklim geçişinin kalbinde

WTW net sıfır modeli, iklim değişikliğine dayanıklı bir geleceğe geçiş yolunda, ekonominin tamamına yönelik çabalarda merkezi bir rol oynuyor:

 • 2019 yılında, WTW ve Dünya Ekonomik Forumu, fiziksel iklim değişikliği risklerinin ve yatırım karar verme sürecinde iklim dayanıklılığının fiyatlandırmasını iyileştirmeyi hedefleyen İklim Dayanıklılığı Yatırım Koalisyonunu kurdu.
 • Birçok gelişmekte olan ülkede sigorta koruma açığını kapatmak için çalışıyoruz. 2016 yılında, bu çalışmayı ilerletmek için Sigorta Geliştirme Forumu’nu kurduk.
 • BM Sorumlu Yatırım İlkeleri, Sürdürülebilir Sigorta İlkeleri ve Finansal İstikrar Kurulu’nun imzacısıyız.
 • İklim değişikliği stres testinin geliştirilmesi ve iklimle ilgili risklerin açıklanması ve raporlanması için düzenleyiciler ve merkez bankalarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
 • İklim değişikliği çalışmamız, ödüllü WTW Research Network (WRN)’ye yaptığımız 50 milyon dolarlık yatırımla şekilleniyor. 2006 yılında kurulan WRN, önde gelen üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortaklaşa olarak iklim ve doğal tehlike araştırmalarını destekliyor.

2015 yılında, yatırım dünyasında değişimi etkilemek için çalışmak üzere Think Ahead Institute (TAI)’yi kurduk.

Contact us