Ana içeriğe geç
Çözüm

Toplam Ödüllendirme

Toplam Ödüllendirme yaklaşımı, bir kurumun günümüzün hareketli ve dijital gelişmelerinden etkilenen iş dünyasında nitelikli çalışanları kazanmak için rekabet edebilmesinde kritik önem taşır. Willis Towers Watson, farklı nesillerin bir arada çalıştığı çeşitlilik arz eden iş gücünüzün en değerli bulduğu ve şirketinize en iyi geri dönüşü sağlayacak programlara stratejik biçimde yatırım yapmanıza yardımcı olabilir.

Bizimle İletişim Kurun

Yeni çalışma şekilleri, gerekli görülen iş becerilerinin ve istihdam ilişkilerinin değişmesi iş yerlerinde dönüşüme neden oluyor. Toplam Ödüllendirme programlarınız zamanın gerekliliklerine uygun mu?

Küresel nitelikli çalışanlar pazarında etkin şekilde rekabet etmek mi yoksa geride kalmak mı? Toplam Ödüllendirme Paketini sunmanız işte bu farkı yaratır. Ücretlendirme, yan haklar, refah ve kariyer programları içeren tüketici ayarında bir ödüllendirme paketi portföyü katalizör görevi görerek kurumunuzun başarısı için nitelikli çalışanları kendinize çekmenizi, kurumunuzda tutmanızı ve katılımlarını sağlar. Yine de pek çok kurumda ödüllendirme paketleri, yeni iş dünyasının temposuna ayak uyduracak kadar hızlı gelişmez.

Kurumları yeniden şekillendiren güçleri tanımlamak

Willis Towers Watson, iş ortamını yeniden şekillendiren ve ödül paketi programlarını modernleştirmeleri için işverenlere baskı yapan hususları ve eğilimleri ele almalarında kurumlara yardımcı olur:

 • İşi kimin, nasıl ve nerede yaptığını yeniden tanımlayan iş yerlerindeki dijital dönüşüm.
 • Şeffaflığa ve kişiselleştirilmiş tüketici merkezli yetenek deneyimine değer veren farklı nesillerden oluşan iş gücünün değişen beklentileri.
 • Eşit ücretlendirmenin yanı sıra kapsayıcılık ve çeşitlilik konularının daha çok vurgulanması gibi alanlarda değişiklikler getiren yeni yasalar ve düzenlemeler.
 • ​​​​​​​​​​​Gelişmiş bir yatırım getirisi sağlamanın önemi.

Ödül Paketi programlarınızı tasarlarken bu faktörleri nasıl dikkate alacağınız konusunda size yol gösterebiliriz.

Farklılaştırılmış bir Ödül Paketi portföyü oluşturma

Aşağıda sıralanan tavsiyeler, kurumunuzu rakiplerinden ayıran bir Ödül Paketi portföyü oluşturmanıza yardımcı olabilir:

 • Stratejik düşünmek. Nitelikli çalışanları motive etmek ve kurumunuza çekmek için maaştan daha fazlası gerekir; lider kurumlar stratejik düşünür ve Ödül Paketinin tüm bileşenlerini (maaş, yan haklar, refah ve kariyer olanakları) tekliflerine eklerler.
 • Ödüllendirme konusunda gelecek odaklı bir yaklaşım benimsemek. Hızla değişen hareketli iş ortamında, kurumların gelecekteki başarıları için kritik niteliklere sahip çalışanlara odaklanmaları gerekir. İşleri otomasyondan etkilenecek olan ve beceri edinme potansiyeline sahip çalışanlar için yeni beceriler kazanma yolları açmak da buna dahildir.
 • Çalışanların neyi değerli bulduğunu anlamak. Segmentasyon ve anket analizlerinden elde edilen bulgular sayesinde kurumlar, kilit yetenek gruplarının en çok nelere değer verdiğini anlayabilir ve onların ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış programlar geliştirebilirler.
  İşverenlerin yan haklara ilişkin kararlar verirken ve bunları bildirirken, çalışanların artık daha yüksek beklentileri olan adillik ve şeffaflık hususlarını dikkate almaları da kaçınılmazdır.
 • İç müşteri deneyimini sunmak Günümüz çalışanları giderek artan şekilde, iş yerinde kendilerine müşteri gibi davranılmasını bekliyor. Ödül Paketi söz konusu olduğundaysa bu daha fazla seçenek, esneklik ve kişisel dokunuş sunmak için teknolojiden bolca faydalanmak demek.
 • Maliyeti ve etkiyi ölçmek. Kurumların Ödül Paketlerine yaptığı büyük yatırımlar düşünüldüğünde, bu yatırımların finansal geri dönüşünün yanı sıra çalışanları cezbetme, kurumda tutma ve katılımlarını sağlama açısından etkilerinin doğru şekilde ölçülmesi son derece önemli.
  Daha ileri analizlerin değerini gören kurumlar, kilit yetenek segmentlerine ne oranda harcama yapıldığını ölçmek ve çalışanların tavır ve davranışlarının en çok hangi yan haklardan etkilendiğini değerlendirmek amacıyla Toplam Ödül Paketi optimizasyonu gibi araçları kullanabilirler. Bu yaklaşım, yanlış programlara yatırım yapma riskini ortadan kaldırır.
 • Kapsama ve çeşitlilik önceliğiniz olsun. Ödül Paketinin çeşitlilik arz eden iş gücünün ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi ve kapsayıcı bir kültür inşa etmesi için, işverenlerin resmi bir kapsama ve çeşitlilik çerçevesi geliştirmeleri çok önemlidir.

Bu önlemler kurumunuza, farkını ortaya koyan bir Ödül Paketi geliştirerek yüksek nitelikli çalışanları kazanmak için rekabet etme gücünü artırmada rehberlik edecektir.

Willis Towers Watson, kilit yetenek gruplarına en yüksek değeri katacak Ödül Paketi programlarını kurumunuz için en ekonomik biçimde oluşturmanıza ve sunmanıza yardımcı olur.

Contact us