Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Toplam Ödüllendirme

İş sonuçları elde etmek için iş gücünüzü güçlendiren, çalışan bağlılığını teşvik eden ve şirketinizin giderek daha dinamik hale gelen bir dünyada gelişmesine yardımcı olan ileriye dönük bir toplam ödüllendirme stratejisine ihtiyacınız vardır.

Bizimle İletişim Kurun

Yeni çalışma biçimleri, değişen beceri gereksinimleri ve değişen istihdam ilişkileri işyerini dönüştürüyor. Toplam ödüllendirme programlarınız buna ayak uyduruyor mu?

Toplam ödüllendirme konusunu doğru almak, küresel yetenek pazarında etkili bir şekilde rekabet etmek veya geride kalmak arasındaki fark anlamına gelebilir.

Ücret, çalışanlara sağlanan yan haklar, çalışanların Wellbeing’i ve kariyer programlarından oluşan entegre bir toplam ödüllendirme portföyü, performansı teşvik ederken Wellbeing ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) kültürünü mümkün kılar. Ayrıca, şirketinizin başarılı olması için ihtiyaç duyduğu temel yeteneklerin çekiciliğini, elde tutulmasını ve katılımını sağlar.

Ancak birçok şirket, günümüz ortamının değişen dinamiklerine ayak uydurmak için toplam ödüllendirme stratejilerini güncellememektedir.

İşyerinde yaşanan değişiklikler toplam ödüllendirme uygulamalarını nasıl etkiliyor?

Şirketlerin işyerini yeniden şekillendiren sorunları ve eğilimleri ele almalarına ve işverenleri toplam ödüllendirme stratejilerini modernize etmeye zorlamalarına yardımcı oluyoruz:

  • İşyerinin dijital dönüşümü, işlerin nasıl, nerede ve kim tarafından yapıldığını yeniden tanımlamak
  • Şeffaflığa ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimine değer veren çeşitli bir işgücünün değişen beklentileri
  • Ücret eşitliği ve daha geniş DEI gündemi gibi alanlarda değişikliklere yol açan yeni yasal ve düzenleyici gelişmeler
  • Toplam ödüllendirme harcamalarını daha etkili hale getirmek için acil aksiyonlar almak.

Küresel verilerimizi ve araştırmalarımızı (hem işveren uygulamaları hem de çalışan duyguları üzerine) ücret, yan haklar, Wellbeing ve kariyer alanlarındaki kapsamlı uzmanlığımızı ve öncü teknoloji çözümlerimizi kullanarak, günümüzün zorluklarını yarının fırsatlarına dönüştüren toplam ödüllendirme stratejileri ve programları tasarlamak ve sunmak için sizinle ortaklık kuruyoruz.

Toplam ödüllendirme stratejisini rekabetçi kılan nedir?

Şirketinizin rakiplerinden ayıran toplam ödüllendirme stratejisi oluşturmanıza şu yollarla yardımcı olabiliriz:

Maliyet yapınızı doğru bir şekilde elde etmek: Toplam ödüllendirme programlarınıza büyük yatırımlar yaparsınız, bu nedenle finansal getiri ve çalışanların çekiciliği, elde tutulması ve katılımı üzerindeki etkisinin doğru bir ölçümüne sahip olmak çok önemlidir. Daha sofistike analitiklere değer veren şirketler, kilit yetenek segmentlerine yapılan harcamaların oranını ölçmek ve hangi ödüllerin çalışanların tutum ve davranışları üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemek için toplam ödüllendirme optimizasyonu gibi araçları kullanabilir. Bu yaklaşım, yanlış toplam ödüllendirme programlarına yatırım yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

Çalışanların neye değer verdiğini anlamak: Segmentasyon ve araştırma analitiğinden elde edilen bilgiler, geleneksel olmayan çalışanlar da dahil olmak üzere kilit yetenek gruplarının en çok değer verdiği ödülleri anlamanıza ve ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış programlar geliştirmenize yardımcı olur.

Programlarınızın pazardaki rekabet gücünü değerlendirmek: Rekabet ortamı hızla değişiyor ve neyin değiştiği, neyin trend olduğu ve mevcut toplam ödül teklifinizin buna ayak uydurup uydurmadığı konusunda nabzınızın tutulması gerekiyor.

Tüketici sınıfı bir deneyim sunmak: Günümüz çalışanları, yan haklara ve ödüllere erişme biçimlerinin, iş dışında alışkın oldukları tüketici deneyimine benzemesini giderek daha fazla bekliyor. Toplam ödüllendirme programları söz konusu olduğunda, bu, daha fazla seçenek, esneklik ve kişiselleştirme sağlamak için çok kanallı teknolojiyi akıllıca kullanmayı içerir.

DEI'ye öncelik vermek: Toplam ödüllendirme programlarının farklı bir işgücünün ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi, kapsayıcı bir kültürü teşvik edebilmesi ve işveren markanızı oluşturabilmesi için resmi bir DEI çerçevesi geliştirmelisiniz. Ayrıca, çalışanların ücret adaleti ve ödüllendirme kararlarının nasıl alındığı ve iletildiği konusunda şeffaflık konusundaki artan beklentilerini tanımanız da önemlidir.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerinin yönlendirilmesi: İnsan kaynağı ESG başarısının anahtarıdır. Stratejik toplam ödüllendirme programları, çalışanlarınıza şirketinizin ESG önceliklerine katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapmaları için ilham veren kıvılcım olabilir.

Toplam ödüllendirme stratejisin, yeni çalışma modelleriyle uyumlu hale getirmek: Hızlı tempolu, çevik bir çalışma ortamında, ücret, kariyer programları, temel ve gönüllü yan haklar, esnek çalışma ve daha geniş otomasyon ve dijitalleşme dönüşümü dahil olmak üzere iş dönüşümü ve işgücü evrimi ile uyumlu hale getirmeniz gerekir.

Bu önlemler, şirketinizin farklılaştırılmış bir toplam ödüllendirme stratejisi geliştirmeye, yüksek değerli yetenekler için rekabet etme yeteneğinizi geliştirmeye ve toplam ödüllendirme harcamalarınızı daha verimli bir şekilde yönetmeye yönlendirecektir.

Şirketiniz için rekabet değeri sağlayan toplam ödüllendirme programları oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmaya kararlıyız.

Contact us