Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Çözüm

Siber Risk Yönetimi

WTW, kurumunuz genelinde çalışan insan, sermaye ve teknoloji risklerini yönetmenize yardımcı olmak amacıyla risk yönetiminde entegre ve kapsamlı bir yaklaşım benimser. Bu boyutların tümünü dikkate almadan hazırlanan bir plan büyük ihtimalle yetersiz kalacaktır.

Bizimle İletişim Kurun

Günümüzde siber güvenlik, Bilişim Teknolojileri departmanının ilgileneceği basit bir teknoloji riski olmaktan çıktı. Siber güvenlik ihlali, sizi çalışamaz duruma getirip milyonlar kaybetmenize yol açabilir. Bu tür bir ihlalin, çözüldükten uzun zaman sonra bile itibarınızı ve markanızı etkileyen uzun süreli etkileri de olabilir.

WTW, kurumunuz genelindeki açıkları tüm yönleriyle yönetmenize yardımcı olmak için bütünsel ve entegre bir yaklaşım benimsiyor. Müşterilerimizin siber risklerini değerlendirmeleri ve yönetmeleri için üç adımlı bir yaklaşım uygularız.

 1. Değerlendirme

  Tüm kurum genelinde savunmasız noktalarınızı tespit ve analiz etmeniz için çalışan, sermaye ve teknoloji risklerine odaklanan tanı amaçlı bir dizi araç kullanırız. Açıkları tespit eder, bu açıkları kapatmanıza ve siber bilince sahip bir yapı oluşturmanıza yardımcı olmak için çözümler sunarız.

  • Siber Risk Profili Tanısı
  • Siber Risk Kültürü Anketi
  • Siber İş Hazırlığı Tanısı
 2. Niceliği Belirlemek

  Küresel deneyimimiz, veri sonuçları ve özelleştirilmiş değerlendirme araçlarımızdan faydalanarak risk açıklarını en aza indirmek ve azaltmak için sınıfının en iyisi olan stratejik çözümler sunarız.

  • Siber Ölçümleme
 3. Koruma

  Tüm proaktif azaltma stratejilerini dikkate alındıktan sonra geriye kalan riski transfer ederiz. Müşterilerimizi, siber saldırıya uğradıktan sonra tazminat bildirimi ve adli muhasebe ile ilgili hızlı raporlamalarla koruruz.

  • Sigorta Danışmanlığı, Brokerlik ve Plasman
  • Hasar Danışmanlığı

Aşağıdaki alanlarda kapsamlı siber riskler koruma planı:

Kurum Çalışanları

Siber olayların üçte ikisi çalışan davranışlarından kaynaklanıyor – cihazların kaybedilmesin tutun küskün çalışanlara kadar. Tescillenmiş Siber Risk Kültürü Anketimiz savunmasız noktaları görmek, farkındalık oluşturmak ve içeriden gelebilecek riskleri azaltmaya yönelik eylem adımları belirlemek amacıyla çalışanların tutum ve davranışlarını değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Siber İşe Hazır Olma Tanısı görev tanımlaması yaparak ve nitelik ve beceri açıklarını tespit ederek bir siber iş gücü oluşturmanıza ve en uygun hale getirmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle siber alanda nitelikli çalışanlar için sürekli “savaşırken” ihtiyaca dayalı bir işe alım ve kazanım planı oluşturmak için olası siber risk kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir. Pazar lideri insan kaynakları danışmanlarımız ve risk danışmanlarımız, her bir müşterinin kendine özgü operasyonlarını ve önceliklerini dikkate alarak özelleştirilmiş çözümler sunar.

Sermaye

2017 yılında şirketler siber tehditlerden korunmak için yaklaşık 96 milyar dolar harcadı ve bu miktarın yalnızca %2-3'lük kısmı sigortalama yoluyla sermayenin korunmasına ayrıldı. Özellikle sigorta danışmanlığı ve plasman alanındaki risk transferi çözümlerimiz, uygun koruma önlemlerinin ve uygulamaların hayata geçirilmesinin ardından geriye kalan riskleriçin gereken korumayı sağlar.

Tescilli Siber Ölçümleme ve Siber Risk Profili Tanısı araçlarımız, risk transferi kararları dahil yüksek öncelikli alanlarda nasıl etkin sermaye dağılımı yapacağınıza dair stratejik kararlar almanıza yardımcı olabilir. İhlal sonrasına yönelik çözümlerimiz arasında, ilgili sigorta poliçeleri kapsamında sermayenin maksimum oranda geri kazanılmasını sağlamak için tazminat danışmanlığı ve adli muhasebe yer alır.

Teknoloji

Siber güvenliğe yönelik kurumsal harcamaların yaklaşık %77'lik bölümü bilgi ve operasyon teknolojisi çözümlerine yönelik olmasına karşın, çoğu kurum yine de kendisini siber saldırılara karşı savunmasız görüyor. Danışman ekibimiz, her bir müşterinin kendi teknolojik risk seviyesini değerlendirir ve teknoloji ortaklarımızla birlikte işletme genelinde siber riski azaltmak ve yönetmek için çalışır.

BT çözümleri dış etkilerden uzak olarak adapte edilemez ve uygulanamaz. Siber stratejilerin kurum ve fonksiyonları ile bağlantılı olmasını sağlamak için, Çalışanlar ve Teknoloji arasında ortak bir ilişki olması son derece önemli.

Bütünsel siber güvenlik yaklaşımımız, ​ kurumunuzun​​​​​​​​​​ risklerin farkına varmak ve zararı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almasını sağlamak amacıyla olası tüm siber tehditleri (çalışanlar, sermaye, teknoloji) değerlendirir.

Contact us