Ana içeriğe geç
main content, press tab to continue
Makaleler

Değişim yoluyla kazanmak: Bizim bakış açımız

Yazan Carl Hess | Şubat 7, 2022

Mevcut ve gelecekteki riskleri birbirine bağlamak, ESG ve sürdürülebilirlik için aksiyon almak ve organizasyon esnekliği oluşturmak olmak üzere bu üç zorunluluğa odaklanmak şirketinizin gelişmesini sağlayacaktır.
Risk and Analytics|Corporate Risk Tools and Technology|Work Transformation|Inclusion-and-Diversity|Ukupne nagrade |Health and Benefits|Cyber Risk Management
Insurer Solutions

Ticaret yapılmaya başlandığından beri, belirsiz ve değişken bir ortama uyum sağlamak iş başarısının temeli olmuştur. Günümüzün zorlukları, jeopolitik, ekonomik sorunlar, nüfus sağlığı, iklim değişikliği, tedarik zinciri, yetenek ve teknoloji dahil olmak üzere risk kategorilerindeki tehditlerin sıklığı ve karmaşıklığı tarafından körüklenmektedir. İnsanları dahil ederek bu tehditlerle mücadele etmek ve fırsat yaratmak için geçme zamanı geldi.

Değişen dünyada gelişimi yakalamak için üç kritik zorunluluk olduğunu görüyoruz:

 1. 01

  Mevcut ve gelecekteki riskleri ilişkilendirmek

  Yaşadığımız çağ, neredeyse aynı anda ortaya çıkan birden çok düşük frekanslı, yüksek etkili riskin etkisinde: küresel salgın, finansal krizler, yaşanan bir dizi "yüz yıllık" hava olayları, sosyal bozulma ve önemli işgücü kıtlığı. Bu olayların sıklığı ve eşzamanlılığı olası görünmese de WTW'nin 10 risk kategorisindeki tahmine dayalı analizi, herhangi bir on yılda bir veya daha fazla yüz yıllık olayın %63 olasılığını ve aynı on yıl içinde birden fazla olayın meydana gelme olasılığını %26 olarak hesaplıyor. Olaylar birbirine bağlı olduğunda olasılık daha da yüksektir.

  Bu tür risklere (savaş, terörizm veya siber tehditler gibi diğerleri gibi) hazırlanmanın en iyi yolu, riskleri kurumsal düzeyde ortak bir mercekle görmektir. Kuruluşlar, uyumlu bir risk portföyünü göz önünde bulundurarak, bunları bağımsız olarak yönetmekten daha iyi sonuçlar elde edebilir. Bağlı güvenlik açıklarını ele alan veriler, analizler ve istatistiksel modeller, öngörü ve yargının iyileştirilmesine ve birden fazla faktörün yarattığı potansiyel bir aşağı yönlü performans sarmalından kaçınmaya yol açar.

  Örneğin, yatırım riski daha sistemik hale geldi, çeşitlendirilmesi veya korunması zor ve oldukça belirsiz hale geldi. Uzun vadeli değer yaratma ve etkili karar verme, tarihsel getiri kalıplarının temel analizine dayanamaz ve ekoloji, teknoloji ve demografik değişimlerden kaynaklanan yeni risklerin değerdeki değişiklikleri nasıl tetikleyebileceğini anlamayı gerektirmez.

  Üstün sonuçlar elde etmek için riskleri birbirine bağlamak, tehditleri sürekli olarak belirlemek ve öngörmek, beklenmedik durumlara hazırlanmak ve gerektiğinde kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olmak anlamına gelir. İşte anlamlı bir fırsat gördüğümüz üç örnek:

  • İyi kapsanmayan (veya iyi bilinmeyen) risklerin azaltılması: Jeopolitik, siber, tedarik zinciri ve itibar riskleri dahil olmak üzere birçok ciddi risk yetersiz sigortalıdır ve iyi anlaşılmamıştır. Tam olarak tespit edilmemiş riskler, şirketleri önemli ve geri dönüşü olmayan zararlara karşı açıkta bırakırlar. Bu riskleri ve onları yönetmenin yollarını daha iyi anlamak, şirketlerin uzun vadede sürdürülebilir getiriler üretmesini sağlayacaktır.
  • Risk ve sermayeyi eşleştirme: Karmaşık risk portföylerini yönetmek, bir şirketin yükümlülükleriyle uyumlu fonlar sağlayan yatırımlar ve sermaye kaynakları gerektirir. Şirketler, sermayeyi çeşitli kaynaklar ve risk kategorileri arasında çeşitlendiren alternatif çözümler benimseyerek sistemik portföy risklerini azaltabilir.
  • İş riskine odaklanma: İş uygulamaları dünya çapında değiştikçe, bunlarla ilişkili riskler de değişiyor. Örneğin, uzaktan çalışma nedeniyle yaşanan siber ihlaller, performans sorunlarını ve çalışanları elde tutma risklerini artırabilir. Şirketlerin yeni çalışma yöntemlerini nasıl benimsedikleri önemli değil, çalışan performansı ve tercihleriyle ilişkili riskleri, maliyet artışlarını ve beceri eksikliklerini diğer risk kategorileriyle bağlantılı bir şekilde yönetmek kritik öneme sahiptir.
 2. 02

  Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ve Sürdürülebilirlik konularında aksiyon almak

  Yatırımcılar, paydaş kapitalizmi aracılığıyla içsel değere ve uzun vadeli ekonomik sağlığa daha fazla odaklandıkça, çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim (ESG) ve sürdürülebilirlik taahhütleri ile ilgili beklentileri yükselir. Etki yaratmak için, ESG hedefleri doğrudan uzun vadeli risklerin yönetimiyle bağlantılı olmalıdır:

  • Çevre: Birçok şirket, çevresel etkilerini anlamak ve ölçmek için ilk adımları atmıştır. Ama çok azı iklim risklerinin çok boyutlu yönlerini stratejilerine yansıtmıştır. Örnekler, aşırı hava olaylarından kaynaklanan insanlara ve mülklere yönelik fiziksel ve sorumluluk risklerinin yanı sıra düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş sırasında değişen strateji ve operasyonların etkisinden kaynaklanan geçiş risklerini içerir. Liderlerin, artan bu risklerin insanlar, üretim, dağıtım, finansman, sermaye tahsisi ve genel kurumsal değer üzerindeki etkisini anlamaları ve bunları azaltmaları hayati önem taşımaktadır.
  • Sosyal: Tüm çalışanların gelişebileceği bir ortam yaratmada önemli bir değer vardır. Ayrıca, insanlar hem sürdürülebilirlik hem de risk yönetimi çabalarının kritik etkinleştiricileridir. Başarı, çalışanlar için organizasyon amacına uygun, beceri gelişimini destekleyen ve refahı sağlayan kültürler ve programlar oluşturmayı gerektirir. Aynı zamanda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarının, kilit rollerde ve yönetim seviyelerinde az temsil edilen grupların geniş temsili ile sonuçlanmasını ve sermaye tahsis kararlarının tüm paydaşlar için adil uzun vadeli fırsatları ilerletmesini sağlamak anlamına gelir.
  • Yönetişim: Yönetişimin rolü başarısızlık, dolandırıcılık veya skandaldan kaçınmanın ötesine geçmiştir. Temel yönetişim bileşenleri arasında kurullar ve üst yönetim için uygun karar çerçeveleri ve süreçlerinin yanı sıra risk ve tehdit değerlendirmesi, mevzuata uygunluk, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir performansa yol açan kurumsal düzeyde ölçüm, analitik ve protokoller yer almaktadır.
 3. 03

  Organizasyonel dayanıklılık oluşturmak

  Organizasyonel dayanıklılık, benzer olaylara karşı daha iyi konumlanmak için, ideal olarak dersler çıkararak, olumsuz olaylardan geri dönme yeteneğidir. Dayanıklılık oluşturmak, üç açıdan ele alınan geniş bir yetenek yelpazesi gerektirir:

  • Finansal: Sermaye tahsis kararlarına daha fazla opsiyonellik eklemek, belirsiz koşullar altında çeşitliliği ve getiri kaynaklarını iyileştirir. Çeşitli risk azaltma ve yatırım fırsatlarını denemek ve bunlardan hızlı bir şekilde öğrenmek, şirketlerin öngörülemeyen olaylara daha kolay uyum sağlamasına ve daha sürdürülebilir getiriler elde etmesine yardımcı olur.
  • Operasyonel: Öngörülemeyen olaylar sırasında müşterilere hizmet vermek ve çalışanları korumak için yeni yollar geliştirmek, gelişmiş risk yönetimine ve daha olumlu iş sonuçlarına yol açar. Bunu yapmak, acil durum müdahale planlaması, kriz yönetimi, iş gücü esnekliği ve koşullar ne olursa olsun işin yapılmasını sağlayan teknolojiler gerektirir.
  • İnsan: Çalışanların bireysel fiziksel, duygusal, finansal ve sosyal wellbeing ihtiyaçlarını karşılamak ve şirket genelinde ortak bir amaç duygusu yaratmak, çalışanların ve şirketlerin en zorlu koşullarda başarılı olmalarını sağlar.

İleriye bakmak

Son yıllarda yaşadığımız olaylar bizi zorlamış olsa da liderlerin aldığı aksiyonlar bugünün iş dünyasında belirsizliği başarılı bir şekilde yönetmenin, insana ve amaca odaklanarak mümkün olduğunu gösteriyor. Ana hatlarıyla belirttiğimiz üç zorunluluğa odaklanan şirketler, geleceğe daha hazırlıklı olabilir.

Yazar

CEO, WTW
email E-posta

Contact us