Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Groeiend personeelsverzuim leidt tot hogere bedrijfskosten, blijkt uit WTW onderzoek

Maart 5, 2024

Health and Benefits
N/A

Amstelveen, Maart 5, 2024 - 41% van de Nederlandse werkgevers het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een toename van het ziekteverzuim onder werknemers. Dat blijkt uit de 2023 Absence Management Survey van WTW, een internationaal adviesbureau.

Werkstress, mentale gezondheidsproblemen en korte ziekten waren de belangrijkste oorzaken van het toegenomen ziekteverzuim. 57% van de bedrijven heeft zelfs hogere kosten gemaakt voor verzuimmanagement en bedrijfsgezondheidszorg. 50% van de werkgevers heeft te maken met een toename van het aantal verzuimclaims en 35% met een toename van het aantal claims voor arbeidsongeschiktheid (WIA).

Toenemende wachtlijsten zijn een belangrijk punt van zorg en leiden tot een toename van het aantal verzuimgevallen. 55% van de bedrijven ervaart een langere wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg en 47% ervaart een langere wachtlijst voor gezondheidszorg.

“De kern is het doorbreken van de cirkel; investeer in een generatie gericht Wellbeing-beleid in de strijd op de arbeidsmarkt.” Zegt Joost de Vente, Teamlead Health & Benefits. “Iedere generatie heeft zo zijn uitdagingen. Psychische klachten als gevolg van werkstress of een verkeerde work-life-balance is verzuimoorzaak nummer 1 bij young-professionals, terwijl 45-plussers vaker uitvallen met fysieke klachten. Verzuim zorgt niet alleen voor verlies van productiviteit en hogere kosten. Het zorgt ook voor meer werkdruk bij de nog actieve populatie met als gevolg toename van de werkstress, verminderde betrokkenheid met als eindresultaat een hogere verloop van personeel. Inspanningen op het gebied van gezondheid en welzijn, oftewel een Wellbeing-beleid, dragen niet alleen bij aan de betrokkenheid. Zij zullen ook bijdragen aan het verminderen van verzuim en verloop.”

Veel Nederlandse bedrijven zijn van plan om verzuimproblemen aan te pakken door prioriteit te geven aan werknemers met een hoger verzuimrisico (39%), terwijl anderen zich willen richten op het herzien en actualiseren van het beleid als onderdeel van hun verzuimstrategie (36%), werkgevers willen ook de arbeidsomstandigheden onderzoeken op risico's voor werknemers (31%) en het leveranciersbeheer verbeteren (31%). Daarnaast zegt tweederde (68%) van de organisaties dat een gebrek aan managercapaciteiten een van de grootste belemmeringen is bij het beheren van verzuim, evenals de werkcultuur en het beleid (35%).

Hoewel kostenbeheer een probleem blijft, is de helft van de organisaties (48%) van plan om in de komende twee jaar modellering te implementeren om de kosten van verzuim in te schatten.Bedrijven die verzuim effectief beheren, hebben goede processen geïmplementeerd voor het registreren van verzuim en het inzichtelijk maken van de kosten die hiermee gemoeid zijn, prioriteit gegeven aan systemen die managers ondersteunen en programma's geïmplementeerd die werknemers ondersteunen om weer aan het werk te gaan. In een poging om werknemers te ondersteunen die terugkeren na perioden van afwezigheid, maakt (82%) van de werkgevers gebruik van vroegtijdige interventiediensten om werknemers te helpen sneller terug te keren naar het werk, evenals het creëren van gestroomlijnde langdurige arbeidsongeschiktheidsprocessen met integratie van verzekeraar en zorgverlener (65%). Andere veranderingen die bedoeld zijn om de druk op werknemers te verminderen, zijn onder andere het bieden van meer flexibiliteit rond werkroosters.

“De meeste antwoorden van vragen over wellbeing zitten in de organisatie zelf”, zegt Joost de Vente, Teamlead Health & Benefits. “Wij organiseren regelmatig generatiesessies bij onze klanten. In een generatiesessie komen werknemers uit diverse generaties, achtergronden en levensfases bij elkaar om bepaalde thema’s te bespreken. Dit leidt tot interessante discussies over de (maatschappelijke) problemen en de daarbijhorende behoeftes maar versterkt ook de verbondenheid tussen de werknemers onderling als het gaat om welzijn. De werkgever kan op basis van deze sessie de behoefte van de werknemers integreren in het wellbeing programma en waar nodig bepaalde thema’s meer aandacht geven”

Over het onderzoek

In totaal hebben 64 werkgevers in Nederland deelgenomen aan de Absence management survey 2023, die is uitgevoerd van eind september tot begin oktober van 2023.

Over WTW

Bij WTW (NASDAQ: WTW), bieden we data- en inzicht gedreven oplossingen op het gebied van mensen, risico en kapitaal. Dankzij het wereldwijde bereik en de lokale expertise van onze collega's in 140 landen en markten helpen wij organisaties hun strategie aan te scherpen, hun veerkracht te vergroten, hun personeel te motiveren en prestaties te verbeteren.

Door samen te werken met onze klanten, ontdekken we kansen voor duurzaam succes - perspective that moves you.

Related content tags, list of links Persbericht Vitaliteit en arbeidsvoorwaarden
Contact us