Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Nederlandse werkgevers verhogen salarissen met 3% in 2022 door inflatie en personeelstekorten

Januari 19, 2022

Compensation Strategy & Design|Work Transformation|Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Retirement|Employee Experience|Ukupne nagrade |Benessere integrato
N/A

AMSTERDAM, Januari 19, 2022 — Nederlandse bedrijven hebben in de tweede helft van vorig jaar hun verwachte budgetten voor loonsverhogingen in 2022 verhoogd, inflatie en personeelstekorten zorgen voor toenemende loondruk.

Volgens het nieuwste Salary Budget Planning Report van WTW (Willis Towers Watson) zijn de verwachte loonsverhogingen voor 2022 gestegen van gemiddeld 2,8% in juli vorig jaar tot 3% in december. Dit is een sterkere stijging in vergelijking met de feitelijke salarisverhogingen van gemiddeld 2,5% in 2021 in Nederland.

Een van de belangrijkste oorzaken voor de verhoging van de loonbudgetten is de hogere inflatie, die dit jaar naar verwachting op 3,1% uitkomt, vergeleken met 2,3% in 2021 en percentages die vóór de Covid-pandemie onder de 2% lagen. Twee op de vijf (40%) bedrijven in Nederland geven aan zich zorgen te maken over de inflatie en de stijgende kosten van goederen en diensten.

Een andere factor die bijdraagt aan de stijgende lonen is een tekort aan personeel en de toegenomen concurrentie om talent, waarbij bijna twee derde (64%) van de Nederlandse bedrijven zegt zich zorgen te maken over de krapte op de arbeidsmarkt.

Bedrijven concurreren met elkaar om werknemers aan te trekken en te behouden, en die werknemers hebben meer keuze dan ooit in de afgelopen jaren.”

Mary Cloosterman-Hughes,
Benelux Rewards Data & Intelligence Leader, WTW

Mary Cloosterman-Hughes, Benelux Rewards Data & Intelligence Leader, WTW, zegt: “Er is weinig twijfel over dat kosten, lonen en prijzen dit jaar omhooggaan. Een tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren drijft de vraag naar gekwalificeerd personeel op, en de druk om te groeien in andere sectoren leidt tot een strijd om talent. Bedrijven concurreren met elkaar om werknemers aan te trekken en te behouden, en die werknemers hebben meer keuze dan ooit in de afgelopen jaren.”

"Bedrijven hebben snel op deze veranderingen gereageerd en het komt maar zelden voor dat de verwachte loonbudgetten tussen juli en december zo sterk stijgen. In sommige technologiesectoren zijn de salarisstijgingen zelfs nog hoger omdat werkgevers proberen te profiteren van sterke groeimogelijkheden en een beperkte pool van zeer gespecialiseerde werknemers."

Uit het onderzoek blijkt dat 41% van de werkgevers van plan is de komende 12 maanden meer personeel aan te nemen, terwijl 4% verwacht het personeelsbestand in te krimpen. Meer dan de helft (51%) van de bedrijven zegt te proberen functies in de verkoop en techniek te vervullen, en ook informatietechnologie (39%) en technische beroepen (29%) worden veel gevraagd.

De verwachting is dat de lonen dit jaar wereldwijd met 5,1% zullen stijgen, tegen 4,7% in juli 2021, terwijl de inflatie waarschijnlijk zal oplopen tot 6,1%.

Over het onderzoek

Het Salary Budget Planning Report is opgesteld door Willis Towers Watsons Data Services Practice. Het onderzoek is uitgevoerd in november en december 2021 en leverde meer dan 23.000 reacties op van meer dan 130 landen wereldwijd. In Nederland deden 372 bedrijven mee.

Het rapport is een samenvatting van de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Willis Towers Watson naar de loonontwikkeling bij bedrijven om hen te helpen bij de planning van hun beloningsbeleid voor 2022 en daarna.

De inflatiecijfers van de consumentenprijsindex (CPI) worden samengesteld door de Economist Intelligence Unit (EIU). Cijfers per december 2021.

Over WTW

Bij WTW (NASDAQ: WTW), bieden we data- en kennis gedreven oplossingen op het gebied van mensen, risico en kapitaal. Dankzij het wereldwijde bereik en de lokale expertise van onze collega's in 140 landen en markten helpen wij organisaties hun strategie aan te scherpen, hun veerkracht te vergroten, hun personeel te motiveren en prestaties te verbeteren.

Door samen te werken met onze klanten, ontdekken we kansen voor duurzaam succes - perspective that moves you.

Contact us