Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Energietransitie als gevolg van klimaatverandering blijft risicolandschap industrie veranderen

Toenemende behoefte aan strategieën voor energietransitie vormt hoofdthema van jaarlijkse Energy Market Review van Willis Towers Watson

April 12, 2021

N/A
N/A

AMSTERDAM, April 12, 2021 – Klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende energietransitie blijven het risicolandschap van de Energy sector (olie & gas, power & utilities en (renewable) energy) transformeren en zijn daarmee de belangrijkste kwesties waarmee de sector wordt geconfronteerd. Dit blijkt uit het nieuwste Energy Market Review van Willis Towers Watson, een wereldwijd adviesbureau.

Het rapport schetst hoe het wereldwijde Energysysteem momenteel wordt herzien waarbij fossiele brandstofstromen die vanuit de hele wereld via pijpleidingen en tankers naar raffinaderijen in de buurt van de verbruiksmarkten lopen, dreigen te verdwijnen of radicaal veranderen naar meer renewable energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

De omstandigheden op bijna alle vlakken van de Energy verzekeringsmarkten blijven verharden, hoewel voor sommige risico’s een gematigder stijging van de premies wordt verwacht.

Een paar van de belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • Capaciteit: De totale theoretische capaciteit is nu toegenomen voor zowel Upstream als Downstream Property verzekeringen, en bedraagt nu respectievelijk 9,2 miljard USD en 6,2 miljard USD, afhankelijk van de regio en het risicoprofiel. Onder druk van het management van verzekeraars wordt een groot deel van deze capaciteit echter nog steeds niet in de praktijk benut en de realistische niveaus bedragen nu respectievelijk 7,0 miljard USD en 4 miljard USD. Wat Aansprakelijkheidsverzekeringen betreft, blijven de totale theoretische niveaus stabiel op ongeveer 3 miljard USD, maar liggen zij realistisch op 1 miljard USD voor de meeste Energy-activiteiten, afhankelijk van de regio en het risicoprofiel.
  • Winstgevendheid: Zowel de Upstream- als de Downstream Property verzekeringsmarkten zullen in 2020 waarschijnlijk winstgevend blijken, terwijl de Aansprakelijkheidsverzekering-portefeuille globaal verliesgevend blijft.
  • Premieniveaus: Er heeft zich een tweeledige markt ontwikkeld voor Property verzekeringen, waar voor de aantrekkelijkere activiteiten met een goede spreiding van risico’s een gematigder premiestijging te zien zijn dan voor de rest van de portefeuille. De premieverhogingen voor aansprakelijkheidsrisico's zijn nog steeds sterk afhankelijk van het bedrag van de vereiste programmalimiet.

Het klimaatrisico blijft de sector domineren en we zien steeds meer een versnelling van de energietransitie die een aanzienlijke impact zal hebben op de toekomstige vorm van de sector”

Paul Bruidegom,
Practice Leader Natural Resources Willis Towers Watson Nederland

Paul Bruidegom, Practice Leader Natural Resources Willis Towers Watson Nederland, zegt: “In de afgelopen 12 maanden hebben we een aantal buitengewone ontwikkelingen gezien rond de olieprijs, het wegvallen van de vraag en een nog scherpere focus op milieu-, sociale en bestuur-kwesties (ESG), dus het valt niet te ontkennen dat de Energy industrie voor steeds bredere uitdagingen staat. Het klimaatrisico blijft de sector echter domineren en we zien steeds meer een versnelling van de energietransitie die een aanzienlijke impact zal hebben op de toekomstige vorm van de sector. Kortom, de Energy bedrijven van vandaag moeten nadenken over hoe ze robuuste transitieplannen kunnen opstellen om een duurzame toekomst te garanderen. Bij Willis Towers Watson blijven we samenwerken met onze klanten om hen te helpen deze nieuwe doelstellingen zo snel mogelijk te realiseren. We doen dit vanuit een risicoadvies-, analytisch en engineeringstandpunt, dat is ontworpen om onze klanten te helpen hun klimaatreductiedoelstellingen te versnellen en daarmee hun profiel binnen hun externe stakeholdergemeenschap te verbeteren".

Het 2021 Energy Market Review bevat ook bijdragen van klanten, verzekeraars en belangrijke belanghebbenden op het gebied van Energy en benadrukt het belang van het gebruik van risico kwantificatie en analyses voor het uitvoeren van initiatieven op het gebied van energietransitie. Een volledig exemplaar van het rapport is te vinden op https://www.willistowerswatson.com/en-NL/Insights/2021/04/energy-market-review-2021

Related content tags, list of links Persbericht Natural Resources
Contact us