Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

De ESG criteria in het beloningstelsel van bestuurders wijzigen de komende 3 jaar

December 11, 2020

4 op 5 bedrijven zijn van plan de komende 3 jaar de ESG criteria in het beloningstelsel van bestuurders te wijzigen
ESG and Sustainability|Executive Compensation|Environmental Risks
N/A

AMSTERDAM, December 11, 2020 — Wereldwijde gebeurtenissen, waaronder de pandemie, economische onzekerheden en sociale en raciale rechtvaardigheid, zetten bedrijven over de hele wereld ertoe aan om hun prioriteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur te versnellen, volgens een nieuw onderzoek onder raden van bestuur door Willis Towers Watson, een toonaangevend wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider.

Nu de interesse van investeerders en aandeelhouders in ESG en duurzaam beleggen toeneemt, richten bedrijven zich steeds meer op ESG-initiatieven.”

Shai Ganu
global head of executive compensation

"Nu de interesse van investeerders en aandeelhouders in ESG en duurzaam beleggen toeneemt, richten bedrijven zich steeds meer op ESG-initiatieven", aldus Shai Ganu, global head of executive compensation bij Willis Towers Watson. "We weten uit ons onderzoek en consultancy services dat de grootste focus van bedrijven ligt op een sterkere afstemming van beloningsplannen van bestuurders en ESG-prioriteiten, met name met betrekking tot klimaatverandering en milieumaatregelen, inclusie & diversiteitskwesties, en algemeen beheer van menselijk kapitaal."

Vier op de vijf respondenten (78%) zijn inderdaad van plan de manier waarop ze ESG gebruiken in hun incentiveplannen voor managers en bestuurders te veranderen. Meer dan vier op de tien (41%) zijn van plan om de komende drie jaar ESG-maatregelen in hun langetermijnbonusplannen op te nemen, terwijl 37% van plan is ESG-criteria in hun jaarlijkse incentiveplannen te introduceren. Daarnaast is er ongeveer een derde van plan om de aandacht in hun incentiveplannen te vestigen op milieu- en sociale maatregelen voor werknemers.

Het onderzoek identificeerde uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het gebruik van ESG-maatregelen in incentiveplannen. Een van de grootste uitdagingen die door de respondenten worden genoemd: het stellen van doelen (52%), identificatie van prestatiecriteria (48%) en definitie van prestatiecriteria (47%).

Werkgevers nemen ook verschillende maatregelen om hun personeelsbestand te herzien door middel van een ESG-lens. Bijna de helft (46%) zei dat ze luisterstrategieën hebben ingezet om met hun werknemers om te gaan, terwijl drie van de tien een nieuwe uitvoerende rol hebben gecreëerd om de ESG-strategie te sturen en nieuwe posities in hun organisaties hebben geïdentificeerd om hun ESG-strategie te helpen realiseren.

Bijna de helft van de respondenten is van plan om hun cultuur te veranderen en ervoor te zorgen dat ESG in hun hele organisatie is ingebed, of overweegt dit in de toekomst te doen. Naast cultuur wordt van ongeveer één op de vijf respondenten verwacht dat zij binnen de komende drie jaar toezicht zullen houden op welzijn en eerlijke beloning door het bestuur en / of de compensatiecommissie.

Hoewel de meeste bedrijven ESG-implementatieplannen aan het ontwikkelen zijn (84%) of ESG-prioriteiten hebben vastgesteld (81%), heeft minder dan de helft (48%) ESG-plannen opgenomen in alle aspecten van hun bedrijf - strategie, activiteiten en producten en diensten aanbiedingen. Dit geeft aan dat bedrijven zich op verschillende plekken van hun ESG-reis bevinden. Meer dan de helft (53%) versnelt hun ESG-prioriteiten en timing vanwege morele en ethische redenen en om de langetermijnwaarde van hun organisatie te vergroten. Meer dan drie op de vier respondenten (78%) zijn van mening dat ESG een belangrijke bijdrage levert aan sterkere financiële prestaties.

"In de Benelux herzien sommige bedrijven hun gebruik van ESG-maatregelen ter ondersteuning van hun beloningsprogramma's voor managers en algemene inclusie- en diversiteitsinitiatieven, maar er moet nog meer worden gedaan", aldus Angel Hoover, head of Benelux, Willis Towers Watson. "We verwachten dat de interesse en betrokkenheid organisaties alleen maar zal toenemen als investeerders, consumenten en werknemers bedrijven aandringen op een sterke inzet voor ESG en hun CEO's meer verantwoordelijk houden."

Over het onderzoek

De 2020 ESG-enquête onder bestuursleden en senior executives werd uitgevoerd in september en oktober 2020. De enquêteresultaten zijn gebaseerd op antwoorden van niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders en niet-bestuursleden van directieleden bij 168 organisaties in Noord-Amerika, Europa, Azië , Afrika en het Midden-Oosten. Respondenten hebben 2,2 miljoen werknemers in dienst.

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 45.000 werknemers in meer dan 140 landen en markten. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert. Together we unlock potential.

Contact us