Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Beleggingsindustrie onderkent het belang van cultuur

November 11, 2020

Investments
N/A

GLOBAL, 11 November 2020 – Volgens onderzoek onder bestuurders van toonaangevende beleggingsorganisaties gelooft een overweldigende meerderheid (89%) dat het belang van organisatiecultuur groter is dan strategie in het realiseren van goede bedrijfsresultaten. Het onderzoek* onder vertegenwoordigers van 15 wereldwijde beleggingsorganisaties met een totaal vermogen onder beheer van meer dan US$8,5 biljoen, is uitgevoerd als onderdeel van de Thinking Ahead Institute’s Power of Culture leadership studie. De resultaten worden vandaag met een white paper gepubliceerd.

Roger Urwin, mede oprichter van het Thinking Ahead Institute (TAI), zegt: “Dit is een enorme onderbouwing van onze aanname dat een sterke nadruk op cultuur in lijn met de bedoeling van een organisatie een voorwaarde zijn voor succes. Het belang van een duidelijke bedoeling van een organisatie en aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van een sterke cultuur is de laatste tijd - vooral bij toonaangevende beleggingsorganisaties - sterk gegroeid. Het management van deze organisaties onderkent dat dit de weerbaardheid en veerkracht van de organisatie vergroot.

Het onderzoek laat ook zien hoe actueel dit onderwerp onlangs is geworden; meer dan driekwart van de groep (80%) gelooft dat er meer aandacht is besteed aan de organisatiecultuur tijdens de Covid-crisis. De cultuurgebieden die door deze groep de meeste aandacht vraagt zijn diversiteit en inclusiviteit (92%), mensen en teamwork ethos (79%) en innovatie (62%).

De white paper van het Instituut stelt de aandacht van het management om de cultuur van een organisatie op te pakken en actief vorm te geven als belangrijkste factor voor het opbouwen van een concurrentievoordeel en het genereren van duurzame bedrijfsprestaties. Het wijst ook op die cultuur elementen waar het management op vertrouwt bij het bouwen van hun waarde propositie, met inbegrip van:

  • Voldoende rekening houden met de bedoeling van de organisatie, die verdergaat dan een focus op kortetermijnresultaten
  • Inzicht in en rekeninghouden met de zogenaamde 'zachte' of immateriële factoren
  • Het ontwikkelen van de taal, feiten en instrumenten die nodig zijn om cultuur te communiceren.

Roger Urwin zegt: "De huidige periode is uitdagend, misschien wel de meest uitdagende periode in een generatie. Desondanks zijn we van mening dat organisaties die verhoudingsgewijs meer tijd en aandacht besteden aan cultuurontwikkeling hierdoor veerkrachtiger zullen zijn; vooral als ze werken aan een dashboard dat de ontwikkeling meet. Buiten dat, het grootste rendement op in cultuur geïnvesteerde tijd lijkt het betrekken van werknemers op alle niveaus over hoe cultuur werkt voor hen, gevolgd door het verhogen van het gewicht van cultuur in beoordelingsgesprekken en beloning. Ten slotte hebben leidinggevenden de mogelijkheid om cultuur te sturen door hun eigen voorbeeldfunctie."

De white paper bevat ook best practice-modellen van bedoeling en cultuur, evenals best practices die van cruciaal belang zijn voor het verbeteren van de veerkracht, duurzaamheid en resultaten van de industrie voor alle stakeholders.

Het Thinking Ahead Institute zal haar serie cultuuronderzoeken voortzetten met bijzondere aandacht voor drie gebieden: uitbreiding van het onderzoek om ook beleggingsorganisaties, vooral de zogenaamde asset owners, op te nemen die voorheen het voordeel van actief beheerde cultuur niet hebben onderkend. Een ander gebied betreft onderzoek naar de verbanden tussen nieuwe bedrijfsmodellen, innovatie en cultuur. Als derde zal het TAI onderzoek doen naar een beter begrip van het verband tussen cultuur, bedoeling, diversiteit en inclusiviteit en duurzaamheid.

Roger Urwin zei: "Deze enquête legt moeilijke vragen neer bij het management en doet recht aan feit dat de ‘zachte kant’ - zoals cultuurmanagement – eigenlijk het moeilijkst te kraken is."

Noot voor de redactie:

*Het Thinking Ahead Institute heeft op 22 september 2020 27 managers van 15 beleggingsinstellingen over de hele wereld ondervraagd.

Over het Thinking Ahead Institute

Het Thinking Ahead Institute is opgericht in januari 2015 en is een wereldwijde non-profit ledengroep die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van beleggingen. Het bestaat uit geëngageerde institutionele vermogensbeheerders en dienstverleners die zich inzetten voor het mobiliseren van kapitaal voor een duurzame toekomst. Het heeft 45 leden over de hele wereld en is een uitvloeisel van de Thinking Ahead Group die in 2002 werd opgericht. Meer informatie vindt u op www.thinkingaheadinstitute.org.

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen
Contact us