Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Willis Towers Watson brengt diversiteitsactieplan voor de beleggingsindustrie uit

Oktober 26, 2020

Echte voortgang op het gebied van diversiteit valt over het geheel van de beleggingssector nogal tegen. In het rapport, Diversity in the Asset Management Industry, krijgt u aanbevelingen om het tempo op te voeren.
Investments
N/A

AMSTELVEEN – Oktober 26, 2020  –  Echte voortgang op het gebied van diversiteit valt over het geheel van de beleggingssector nogal tegen, volgens onderzoek van  Willis Towers Watson. In haar rapport, Diversity in the Asset Management Industry, doet Willis Towers Watson een aantal aanbevelingen om het tempo op te voeren. Dat zou moeten leiden tot betere beleggingsresultaten. Willis Towers Watson past dit ook in haar eigen bedrijfsvoering toe.

Het rapport Diversity in the Asset Management Industry baseert zich op door Willis Towers Watson uitgevoerd onderzoek en schetst ook de manier waarop Willis Towers Watson diversiteit bij vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zelf beoordeelt.

 De aanpak maakt gebruik van de inzichten die zijn verkregen uit dit nieuwe onderzoek naar Inclusion & Diversity (I&D) vraagstukken bij vermogensbeheerders,  waaronder  demografische informatie die zowel op bedrijf als op productniveau wordt verzameld. Het rapport gaat verder dan een afhankelijkheid van één statistiek, zoals de vertegenwoordiging van minderheden of vrouwen, en gebruikt in plaats daarvan een nieuwe,  breder opgezette  Willis Towers Watson Diversity Score om gender- en etnische diversiteit vast te stellen. Die wordt vervolgens aangevuld met meer genuanceerde aspecten van diversiteit die zijn gebaseerd op het meer  kwalitatieve  onderzoeksproces van de manager

Willis Towers Watson, een van ’s werelds grootste fiduciaire managers, heeft zelf ook doorgepakt in haar advies aan klanten en moedigt aan tot een een divers samengesteld team van beleggers. Uiteraard met de verwachting dat dit leidt tot betere resultaten voor de eindklant. Het  manager  research-team van Willis Towers Watson richt zich op een toename van 20% in kennismakingsgesprekken met vermogensbeheerders.  Daarin probeert zij steeds de beste vermogensbeheerder te indentificeren, waarmee het Willis Towers Watson nog geen relatie heeft. Willis Towers Watson verwacht dan ook dat zij het aandeel van meer divers samengestelde beleggingsteams binnen haar gedelegeerde portefeuilles verder zal verhogen.

Willis Towers Watson doet een oproep aan vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, aanbieders van discretionaire beleggingsoplossingen, verzekeraars en pensioenfondsen om diversiteit meer prominent op de agenda te zetten en er ook invulling aan te geven. In het bijzonder moedigt Willis Towers Watson aan:

  1. Meer transparantie en openbaarmaking: statistieken om te begrijpen hoe diversiteit wordt weerspiegeld in verschillende functies.
  2. Aantrekken van meer divers talent: bijvoorbeeld door op andere scholen en universiteiten te recruteren en door herintredingsprogramma’s.
  3. Inschatting van diversiteit van vermogensbeheerders die verder gaat dan eigendomsverhoudingen.
  4. Het laten vervallen van vereisten die ongewild fondsen/ondernemingen met meer divers samengestelde beleggingsteams kunnen uitsluiten.
  5. Progressieve compensatiestructuuren en beleid rond flexibele werkregelingen.
  6. De overgang van het model dat gericht is op een ster-belegger naar een team benadering, waarbij diversiteit in de besluitvorming essentieel is.
  7. Doelstellingen te formuleren om de diversiteit in portefeuilles aanzienlijk te vergroten, met de bijbehorende verbetering van de verwachte resultaten.
  8. Een focus op intern beleid, opleiding en netwerken om diversiteit te vergroten en racisme, seksisme en andere  bewuste en onbewuste vooroordelen aan te pakken.

Willis Towers Watson wil graag in gesprek met  vermogensbeheerders die diversiteit hoog in het vaandel hebben. Vermogensbeheerders die daarentegen diversiteit niet omarmen, of niet tegemoet komen aan de verwachtingen van hun klanten, kunnen worden geconfronteerd met  een  verlaging  van hun rating.

Jacco Heemskerk, lid van de wereldwijde Inclusion & Diversity council voor Willis Towers Watson en Hoofd Beleggingen voor Willis Towers Watson in de Benelux, zegt hierover: “Om de uitdagingen van deze tijd echt het hoofd te kunnen bieden en onze klanten te kunnen blijven voorzien van oplossingen, is het samenbrengen van teams met verschillende achtergronden en ervaringen belangrijk. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onderbewust houden we vast aan datgeen wat ons vertrouwd voorkomt. Het bewust bezig zijn met diversiteit is een noodzakelijke voorwaarde om als sector blijvend waarde te kunnen toevoegen aan de samenleving. Het is echter geen voldoende voorwaarde. Daarvoor is ook de moed nodig om het onderwerp te agenderen, het gesprek aan te gaan en leiderschap te tonen. Voor Willis Towers Watson is dit een belangrijk onderdeel van onze waarden en cultuur, willen wij onze talentvolle medewerkers ten volle tot hun recht laten komen, en hopen wij bij te dragen aan ontwikkelingen in onze sector”.

Het verbeteren van diversiteit is de sleutel tot het opbouwen van een sector die haar maatschappelijke rol invult. Onze eerste bevindingen tonen aan dat dit ook een positieve uitwerking heeft op de rendementen. We erkennen dat bedrijven zich in verschillende fases bevinden, in de mate waarin hieraan invulling wordt gegeven, en onze aanbevelingen zijn slechts een basis van waaruit de sector verder kan. Hoewel we de uitdagingen die voor ons liggen erkennen, zijn we ervan overtuigd dat de vermogensbeheersector door het nemen van deze stappen een cruciale sprong voorwaarts kan nemen, een betere afspiegeling van  onze samenleving kan zijn en uiteindelijk betere  rendementen voor haar klanten kan realiseren.”

Het  volledige Diversity in the Asset Management Industry rapport kan hier worden geraadpleegd.

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen
Contact us