Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies zorgen voor een positievere ervaring voor alle medewerkers

Ook worden bedrijven met Chief Diversity Officers door werknemers als inclusiever ervaren

Oktober 2, 2020

Work Transformation|Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Employee Experience|Ukupne nagrade |Benessere integrato
Risque de pandémie

AMSTELVEEN, 2 oktober 2020 — Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies en bij promoties, en met meer vrouwen in hoog betaalde en inkomsten genererende functies, zorgen voor een positievere ervaring voor alle werknemers in hun hele organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson, een wereldwijd adviesbureau. Bovendien worden bedrijven met leiderschapsstructuren die diversiteit ondersteunen, zoals het hebben van een Chief Diversity Officer, door werknemers als inclusiever ervaren.

Het onderzoek koppelt diversiteitspraktijken aan de meningen van 1,3 miljoen werknemers die door Willis Towers Watson zijn ondervraagd bij 39 bedrijven die zijn opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) van 2020. Dit is het tweede jaar dat Willis Towers Watson dit onderzoek heeft uitgevoerd en gecombineerd met GEI-data. De werknemersgegevens worden geïntegreerd met Bloomberg-gegevens over gendergerelateerde programma's en praktijken om de verbanden tussen genderdiversiteitsbeleid en de mening van de werknemers te onderzoeken. Het GEI, dat in totaal 325 bedrijven omvat, volgt de financiële prestaties van bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van vrouwen op de werkplek door middel van de openbaarmaking van gendergerelateerde gegevens die specifiek zijn voor vrouwelijk leiderschap, loonpariteit, inclusieve cultuur, beleid inzake seksuele intimidatie en pro-vrouwen branding.

Een paar van de belangrijkste bevindingen:

  • Bedrijven met meer vrouwen in leidinggevende en managementfuncties leveren meer positieve werknemerservaringen op in termen van algemene carrièregroei, eerlijke beloning, ontwikkeling van vaardigheden, vertrouwen in leiders en ondersteuning van leidinggevenden. Werknemers in deze bedrijven tonen ook meer betrokkenheid en een grotere kans om te blijven. De voordelen zijn vooral duidelijk wanneer ten minste een derde van de vrouwen in het management zit en een vijfde in leidinggevende functies. Bedrijven waar ten minste een vijfde van de leidinggevenden vrouw is, scoren bijvoorbeeld 12 procent hoger dan bedrijven met minder vrouwelijke leidinggevenden op het gebied van carrièregroei (73% gunstig versus 61% gunstig). Ook scoren deze bedrijven met minstens een vijfde vrouwelijke leiders 10 procent hoger op het gebied van eerlijke beloning (62% versus 52%) en de waarschijnlijkheid om bij de organisatie te blijven (71% versus 61%).
  • Bij bedrijven met meer vrouwen onder hun hoogst betaalde personeel (top 10%) hebben meer werknemers het gevoel deel uit te maken van een innovatieve, toonaangevende organisatie en dat hun stem ertoe doet. Deze bedrijven bieden vaker gezondheids- en welzijnsprogramma's voor vrouwen en volgen het behoud van vrouwelijke klanten, wat de toewijding van het bedrijf aan de manier waarop werknemers de organisatie ervaren, verder aantoont.
  • Bedrijven die meer vrouwen promoten, genereren meer positieve werknemerservaringen op het gebied van job fit, vertrouwen in leiders en ondersteuning voor inclusie in het algemeen. Bovendien bieden deze organisaties doorgaans financiële educatie en leiderschapsontwikkelingsprogramma's voor vrouwen.
  • Bedrijven met op diversiteit gerichte leidinggevenden, zoals Chief Diversity Officers, en leiderschapsactieplannen voor vrouwen, worden door werknemers gezien als effectiever in het bieden van een inclusieve werkomgeving die werknemers ook een beter begrip geeft van hun doelen en functies. Bedrijven met een CDO of gelijkwaardige leider hebben een voordeel van 11 procent bij inclusie (84% gunstig versus 73% gunstig) in vergelijking met bedrijven zonder deze rol.

De Covid-19-pandemie heeft de aandacht gevestigd op hoe genderdiversiteit kan bijdragen aan snelle, effectieve actie.

“De pandemie heeft de aandacht gevestigd op hoe genderdiversiteit kan bijdragen aan snelle, effectieve actie. Een Harvard Business School-artikel van augustus geeft aan dat vrouwelijke waarden in leiders, zoals morele besluitvorming, hogere risicogevoeligheid en een meer empathische communicatiestijl, hebben bijgedragen aan effectiever leiderschap door vrouwelijke leiders ”, aldus Angel Hoover, Head of Willis Towers Watson, Benelux. "Dit betekent dat de omvang en schaal van bedrijfsdisruptie wordt verminderd, en we weten allemaal hoe belangrijk dat is in een jaar van onzekerheid."

Een divers personeelsbestand stimuleert innovatie en prestaties, wat leidt tot hogere financiële resultaten

“De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een grotere interesse van investeerders in sociale factoren - de 'S' in ecologische, sociale en bestuurlijke investeringen - zoals gendergelijkheid", zegt Patricia Torres, head of Sustainable Finance Solutions bij Bloomberg. “En dat is geen verrassing, want uit onderzoek is gebleken dat een divers personeelsbestand innovatie en prestaties stimuleert, wat leidt tot hogere financiële resultaten voor investeerders. De gegevens achter de Bloomberg Gender-Equality Index onderstrepen deze trend nog meer en laten zien hoe een gunstige corporate-omgeving van invloed kan zijn op de bedrijfsresultaten.

Over Bloomberg

Bloomberg, de wereldwijde leider op het gebied van zakelijke en financiële informatie en nieuws, geeft invloedrijke besluitvormers een kritische voorsprong door hen te verbinden met een dynamisch netwerk van informatie, mensen en ideeën. De kracht van het bedrijf - het snel en nauwkeurig leveren van gegevens, nieuws en analyses door middel van innovatieve technologie - vormt de kern van de Bloomberg Terminal. De bedrijfsoplossingen van Bloomberg bouwen voort op de kernkracht van het bedrijf: het benutten van technologie om klanten efficiënter en effectiever toegang te geven tot gegevens en informatie, deze te integreren, te verspreiden en te beheren binnen organisaties. Bezoek voor meer informatie over Bloomberg of de Gender-Equality Index www.bloomberg.com of www.bloomberg.com/gei.

Contact us