Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Vermogen wereldwijde top 20 pensioenfondsen laat fors herstel zien

September 7, 2020

Investments
N/A

AMSTELVEEN, September 7, 2020 – Het beheerd vermogen (AUM) van de 300 grootste pensioenfondsen ter wereld is in waarde gestegen met 8,0% tot een totaal van USD 19,5 biljoen dollar in 2019, in tegenstelling tot de daling van 0,4% het jaar ervoor. Dit wordt vastgesteld door het in het Thinking Ahead Institute in hun top 300 pension funds research.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Pensions & Investments, een toonaangevend Amerikaans platform voor de beleggingsindustrie, blijkt dat de waarde van de AUM van de top 20 pensioenfondsen ook steeg met 8,1% in dezelfde periode, en goed voor 40,7% van de totale AUM van de ranglijst, onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Volgens het onderzoek was voor de top-20 fondsen over de afgelopen vijf jaar de jaarlijks samengestelde groei 5,5%, vergeleken met 4,9% voor de top 300 fondsen in dezelfde periode.

Roger Urwin, mede-oprichter van het Thinking Ahead Institute, zegt hierover: "Over het algemeen hebben 's werelds grootste pensioenfondsen een sterke groei in 2019 gerealiseerd, na een moeilijke markt het jaar ervoor. Dit positieve resultaat doet echter niets af aan de hoge druk waar pensioenfondsen momenteel mee worden geconfronteerd. Van zorgen rond solvabiliteitsniveaus tot stijgende verwachtingen ten aanzien van ESG-overwegingen, met name op het gebied van klimaat en sociale kwesties. Misschien wel het meest in het bijzonder, zijn we nog steeds getuige van ontwikkelingen rondom de covid-19 crisis en, aangezien we verdere economische onzekerheid verwachten in de komende maanden, maken deze uitdagingen dat de agenda's van pensioenfondsbestuurders onder druk staan en complexer zijn dan ooit.

Jacco Heemskerk, Head of Investments bij Willis Towers Watson Nederland: "Grootte lijkt van belang. De grootste pensioenfondsen genereren betere rendementen, hebben een sterker bestuur en investeren meer in mensen en technologie. De top-20 beleggers laten de grootste samengestelde jaarlijkse groeicijfers zien in de periode 2014-2019. De groeicijfers dalen met de omvang van beleggers voor de top-300 pensioenfondsen. Uit onze studie kunnen we concluderen waarom dit is. De grootste fondsen investeren meer in de kwaliteit van hun organisatie, ontwikkelen hun mensen, vormen hun cultuur en investeren meer in technologie. Technologie verbetert mensen, proces- en informatiefactoren. Maar pensioenfondsen zijn achtergebleven bij andere sectoren in de digitale revolutie. Terwijl juist technologie een belangrijke factor is en in toenemende mate zal bepalen welke fondsen het goed doen. De studie vraagt om meer aandacht voor mens en technologie."

Onder de top-300 fondsen groeiden de activa van defined contribution (DC) in 2019 met 9,2%, terwijl de activa van defined benefit (DB) met 7,1% stegen. DB-fondsen vertegenwoordigen 64,2% van de totale AUM in het onderzoek, een bescheiden daling ten opzichte van 64,7% het voorgaande jaar. Het aandeel van de DB-fondsen daalde licht in alle regio's - met uitzondering van Azië-Pacific, waar hetzelfde niveau werd gehandhaafd. DB-regelingen domineren in Noord-Amerika en Azië-Pacific, waar zij respectievelijk 74% en 65% vertegenwoordigen. In mindere mate domineren DB-regelingen ook in Europa (53%), terwijl DC-regelingen elders domineren, met name in Latijns-Amerikaanse landen, goed voor 71% van de activa.

Het aandeel van nationale pensioenreservefondsen (die door een nationale regering tegen toekomstige verplichtingen worden gereserveerd) steeg met 9,9%, terwijl de activa van hybride fondsen (activa met zowel DB- als DC-componenten) in de loop van het jaar met 11,7% stegen.

Staats- en overheidspensioenfondsen zijn goed voor 68,3% van de totale AUM in het onderzoek, met 144 fondsen van dit type in de top 300. Overheidspensioenfondsen zijn goed voor USD 5,6 biljoen van de activa, terwijl staatsinvesteringsfondsen goed zijn voor USD 8,2 biljoen.

Noord-Amerika blijft de grootste regio in termen van AUM en het aantal fondsen, goed voor 43,8% van de totale activa in het onderzoek, gevolgd door Azië-Pacific (26,6%) en Europa (25,8%). Azië-Pacific liet de grootste jaarlijkse groei zien in de afgelopen vijf jaar met 7,0%. Noord-Amerika en Europa hadden op jaarbasis groeipercentages van respectievelijk 5,1% en 2,8%, terwijl de Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse fondsen hun AUM in dezelfde periode met 2,6% zagen stijgen.

Een totaal van 30 nieuwe fondsen werden opgenomen in de top-300 in de afgelopen vijf jaar, met de VS als grootste bijdrager van netto aantal nieuwe fondsen (14). Tien fondsen vielen uit de ranking en 24 traden toe. Het Verenigd Koninkrijk had daarentegen het hoogste nettoverlies van fondsen (4) in dezelfde periode. De VS hebben nog steeds het grootste aantal fondsen in de top 300 ranking (142), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (23), Canada (188), Australië (16) en Japan (133).

Op een gewogen gemiddelde voor de top 20 fondsen worden activa voornamelijk belegd in aandelen (45,4%) gevolgd door vastrentende waarden (36,8%) en alternatives en liquide middelen (17,8%). Wat de gewogen gemiddelde allocatie per regio betreft, hebben Noord-Amerikaanse en Europese fondsen voornamelijk in aandelen belegd (respectievelijk 43,9% en 50,9%), terwijl fondsen in Azië-Pacific grotendeels activa hebben gealloceerd aan vastrentende beleggingen (51,7%).

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de top 20 fondsen in 2019.

Top 20 pensioenfondsen (USD miljoen)*

* De gegevens van Amerikaanse fondsen zijn van 30 september 2019.
* De gegevens van niet-Amerikaanse fondsen zijn van 31 december 2019, tenzij anders wordt weergegeven
1 Schatting
2 Per 31 maart 2020
Rank Fund Market Total Assets
1 Government Pension Investment Japan $1,555,550
2 Government Pension Fund Norway $1,066,3801
3 National Pension South Korea $637,279
4 Federal Retirement Thrift U.S. $601,030
5 ABP Netherlands $523,310
6 California Public Employees U.S. $384,435
7 National Social Security China $361,0871
8 Central Provident Fund Singapore $315,857
9 Canada Pension Canada $315,3442
10 PFZW Netherlands $243,8392
11 California State Teachers U.S. $243,311
12 Employees Provident Fund Malaysia $226,101
13 Local Government Officials Japan $224,006
14 New York State Common U.S. $215,424
15 New York City Retirement U.S. $208,458
16 Florida State Board U.S. $173,769
17 Employees’ Provident India $168,0951
18 Ontario Teachers Canada $159,666
19 Texas Teachers U.S. $157,632
20 ATP Denmark $144,983

Over het Thinking Ahead Institute

Het Thinking Ahead Institute is opgericht in januari 2015 en is een wereldwijde non-profit ledengroep die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van beleggingen. Het bestaat uit geëngageerde institutionele vermogensbeheerders en dienstverleners die zich inzetten voor het mobiliseren van kapitaal voor een duurzame toekomst. Het heeft 45 leden over de hele wereld en is een uitvloeisel van de Thinking Ahead Group die in 2002 werd opgericht. Meer informatie vindt u op www.thinkingaheadinstitute.org.

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen
Contact us