Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Beleggingsindustrie vraagt om een cultuuromslag

Organisatiecultuur is van invloed op veerkracht en concurrentievoordeel in crisissituaties.

Juli 8, 2020

Investments
N/A

AMSTELVEEN, 8 juli 2020 – Het is niet waar je in eerste instantie aan denkt bij beleggen, maar cultuur speelt een belangrijke rol binnen een beleggingsonderneming. Het belang ervan als onderscheidende factor blijft alleen maar toenemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Thinking Ahead Institute (“TAI”), een onafhankelijke denktank. Het onderzoeksrapport - The impact of culture – concludeert dat de aandacht voor cultuur in de sector als geheel nog steeds achterblijft.

“In onze industrie is de aandacht bijna altijd uitgegaan naar de techniek van het beleggen. TAI heeft dit uiterst boeiende onderzoek geschreven over het belang van cultuur, de taxonomie van cultuur en de manier waarop je dit binnen een organisatie organiseert. Er is in onze sector een wereld te winnen, maar het is ook een van de meest uitdagende omgevingen om cultuur te bouwen en te onderhouden.” Zo stelt Jacco Heemskerk, Hoofd Beleggingen bij Willis Towers Watson Nederland.

Cultuur heeft de potentie om beleggingsondernemingen te maken of te breken. Het onderzoek van TAI geeft institutionele beleggers drie voorname aanbevelingen om tot een waarde propositie te komen die is opgebouwd rondom een effectief geformuleerde doelstelling en cultuur:

  1. Focus op het opstellen van een unieke organisatorische doelstelling die definieert wat waarde voor klanten inhoudt, en die bijdraagt aan het vertrouwen vanuit de belanghebbenden.
  2. Ontwikkel, als een belangrijk managementinstrument, een cultuurdashboard om alle aspecten van cultuur te volgen.
  3. Creëer gemeenschappelijke terminologie en feitelijke basis voor cultuur en stel daarin ambitieuze doelen.

TAI is tevens voorstander van incentive compensatie die de focus op cultuur stimuleert en het toevoegen van cultuur in de C-suite, met betrokkenheid van de afdeling werving en selectie om culturele verandering aan te wakkeren.

Roger Urwin, mede-oprichter van TAI, zegt dat “het dichten van de kloof tussen kansen van cultuur en de implementatie ervan aanzienlijke organisatorische uitdagingen met zich mee brengt. Gedurende de vijf jaar waarin dit onderzoek zich heeft voltrokken, zijn de gesprekken met beleggingsinstellingen over het realiseren van duurzame prestaties door effectievere culturen steeds talrijker geworden, terwijl deze aanvankelijk zeer schaars waren. Er zijn nu meerdere beleggingsinstellingen wereldwijd die zich kunnen onderscheiden met de door hen gedefinieerde doelstelling en cultuur. De factor die hierin het meest onderscheidend is, is de toewijding van leiders op hoger management niveau om de cultuur in de organisatie prioriteit te geven en actief vorm te geven.”

Het onderzoek brengt een nieuw model naar voren voor het definiëren van cultuur en een kader voor beleggingsinstellingen om hun culturen te evalueren en te managen. Het model omvat een rapportagedashboard met statistieken over tien dimensies van cultuur, variërend van klant- en mensgerichte elementen, leiderschapskenmerken tot factoren die bepalend zijn voor concurrentievoordeel zoals innovatie, diversiteit & inclusie en transparantie.

Het cultuurmodel van het Instituut en dashboard zijn een poging om comparatief voordeel te realiseren voor degenen die de waarde van het meten van cultuur erkennen als een stap op weg naar culturele verbetering.”

Roger Urwin, co-founder,
Thinking Ahead Institute

Volgens Urwin worden er nu metingen uitgevoerd op het gebied van cultuur omdat dit vandaag de dag mogelijk is. “Maar we zouden nog meer activiteiten kunnen meten dan we nu doen. Het cultuurmodel van het Instituut en dashboard zijn een poging om comparatief voordeel te realiseren voor degenen die de waarde van het meten van cultuur erkennen als een stap op weg naar culturele verbetering."

Het onderzoek wijst op organisatiecultuur als het raakvlak voor steeds vaker voorkomende gesprekken over de doelstelling van de organisatie, inclusie & diversiteit, en sustainability. "Het is gebleken dat organisaties die een voorsprong hebben op deze gebieden bijzonder goed gepositioneerd zijn geweest om de uitdagingen van de COVID-19-crisis en de recente sociale crises rond rassenonrechtvaardigheid het hoofd te bieden. In deze extreme omstandigheden blijkt een sterke cultuur van enorme meerwaarde." Zo stelt Urwin.

Daarnaast stelt het onderzoek vast dat de terminologie en communicatie die gebruikt worden in relatie tot cultuur in de industrie beperkt blijft, evenals de invulling ervan. Dit staat in contrast met het toenemende belang dat wordt toegekend aan cultuur in de beoordeling van vermogensbeheerders door asset owners en consultants in de besluitvorming over het aangaan of verbreken van relaties met dergelijke partijen. Volgens het onderzoek zijn er vijf gemeenschappelijke organisatorische tekortkomingen die de kwaliteit van cultuur in de sector beperken:

  • Onvoldoende aandacht voor de doelstelling van de organisatie, afgezien van de aandacht voor de bedrijfsresultaten op de korte termijn
  • Weinig aandacht voor het begrijpen en beoordelen van zogenaamde "zachte" of immateriële factoren
  • Beperkte ontwikkeling van de terminologie, feiten en eigenschappen die nodig zijn om cultuur effectief te kunnen communiceren
  • Beperkte waardering voor het naast elkaar bestaan van, en de interactie tussen, subculturen in de organisatie
  • Zwakke betrokkenheid bij cultuur in het aanwerven en ontwikkelen van talent.

Als onderdeel van het doorlopende onderzoek power of culture verzamelt TAI gegevens van beleggingsinstellingen om hun sterke en zwakke punten te onderzoeken en benchmarking te ontwikkelen om de culturele standaarden in de sector te helpen verhogen.

Urwin zegt dat TAI er dankzij het onderzoek in is geslaagd om best-practice modellen voor cultuur en doelstelling te identificeren die zich onderscheiden door de afstemming op de bedrijfsstrategie, sterke banden met de medewerkers en betrokkenheid met de andere belanghebbenden. “We zijn er stellig van overtuigd dat best-practices in het managen van doelstelling en cultuur van cruciaal belang zijn bij het vergroten van de veerkracht en duurzaamheid van de sector, en het verbeteren van de resultaten voor alle belanghebbenden ".

Over het Thinking Ahead Institute

Het Thinking Ahead Institute is opgericht in januari 2015 en is een wereldwijde non-profit ledengroep die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van beleggingen. Het bestaat uit geëngageerde institutionele vermogensbeheerders en dienstverleners die zich inzetten voor het mobiliseren van kapitaal voor een duurzame toekomst. Het heeft 45 leden over de hele wereld en is een uitvloeisel van de Thinking Ahead Group die in 2002 werd opgericht. Meer informatie vindt u op www.thinkingaheadinstitute.org.

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen
Contact us