Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

COVID-19 sleept US M&A-deals naar het laagste niveau in meer dan een decennium terwijl Europa en APAC vrijuit lijken te gaan

In de eerste helft van 2020 bleven de M&A-prestaties en het volume in de US achter bij de rest van de wereld.

Juli 9, 2020

Mergers and Acquisitions
N/A

AMSTELVEEN, 9 juli 2020 — Zoals verwacht was de impact van COVID-19 op het sluiten van deals in de eerste zes maanden van 2020 aanzienlijk. Toch laat M&A data van Willis Towers Watson zien dat er grote regionale verschillen zijn in dealprestaties en -volume.

Gebaseerd op de aandelenkoersen, laten de nieuwste resultaten van Willis Towers Watsons Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM), uitgevoerd in samenwerking met
City University of London, Business School, zien dat de US met afstand de sterkste daling van de M&A-prestaties heeft ervaren. Kopers in de US presteerden slechter dan hun regionale index (met -7,2pp) - met slechts 137 deals afgerond in H1 2020 (vergeleken met 188 in H1 2019). Dit is het laagste aantal US deals voor een periode van zes maanden sinds de studie in 2009 begon.

Europese kopers daarentegen presteerden in H1 +10,2pp boven hun regionale index gebaseerd op een daadwerkelijke toename van voltooide deals (80 deals vergeleken met 68 deals in H1 2019). Het is ook voor het eerst in twee jaar dat Europa drie opeenvolgende kwartalen van positieve resultaten heeft laten zien. Terwijl Britse kopers +16,9pp boven de index presteerden met 15 deals in de eerste helft van dit jaar.

Dealmakers in Azië-Pacific deden het in de eerste helft van 2020 ook beter in vergelijking met hun regionale index, met een bescheiden hogere prestatie van + 3,1pp en een lichte volumedaling (82 deals vergeleken met 95 afgerond in H1 2019). Misschien nog belangrijker: de outperformance van de regio in de afgelopen drie maanden verbeterde aanzienlijk met +8,0pp op basis van 41 gesloten deals - de eerste significante positieve kwartaalprestaties van de regio sinds eind 2016.

Gabe Langerak, Head of Mergers and Acquisitions voor West Europa bij Willis Towers Watson zegt hierover: “De wereldwijde fusie- en overnameactiviteit is, in de nasleep van de COVID-19 uitbraak, naar het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar gezakt, waarbij het grootste deel van deze achteruitgang werd veroorzaakt door de US. De door de pandemie veroorzaakte economische onzekerheid lijkt een veel grotere negatieve invloed te hebben gehad op het vermogen van Amerikaanse bedrijven om fusie- en overnameactiviteiten met succes af te ronden.

“Europa deed het beter dan veel regio's, wat grotendeels het gevolg lijkt van een sterke dealpijplijn en toezeggingen die zijn gedaan voordat de pandemie toesloeg. Europa heeft een paar bijzonder moeilijke maanden achter de rug en hoewel we allemaal meer gewend zijn geraakt aan de virtuele werkomgeving verwachten we dat, naarmate de beperkingen versoepeld worden en reizen binnen de regio weer mogelijk is, de rest van het jaar meer intraregionale deals zullen ontstaan.”

Overige bevindingen uit de QDPM-gegevens zijn onder meer:

  • Deals duren langer – De gemiddelde tijd om een deal te sluiten in de eerste zes maanden van 2020 is met 8% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (van 144 dagen naar 156). Deze trend zal waarschijnlijk aanhouden, verwacht Willis Towers Watson, nu fusies en overnames nog steeds worden uitgesteld of geannuleerd terwijl bedrijven proberen het ergste van de recessie af te wachten.
  • Mega-deals nog steeds gaande – Zes megadeals (ter waarde van $ 10 miljard +) gesloten in H1 2020 vergeleken met vijf deals in H1 2019.
  • Winnaars in de sector – Kopers in de sectoren Energy and Power (+ 8,2pp), Heathcare (+ 3,4pp) en Materials (+ 9,8%) presteerden in H1 2020 allemaal beter dan hun respectievelijke indices..
  • Verliezers in de sector – Kopers in de High Technology sector (-15,4pp) zijn het hardst getroffen tijdens de COVID-19-uitbraak.
  • Binnenlands versus internationaal – Grensoverschrijdende en interregionale deals presteerden in H1 2020 beide beter dan hun indexcijfers, met respectievelijk + 0,3pp en + 6,2pp, terwijl binnenlandse deals worstelden, met een underperformance van -2,6pp.

“Vóór de verstoring van COVID-19 werden dealmakers al geconfronteerd met onzekerheid, waaronder handelsgeschillen, de dreiging van een wereldwijde recessie, de opkomst van aandeelhoudersactivisme en het vooruitzicht van een Amerikaanse presidentsverkiezing , waardoor de dealprestaties en het volume in sommige markten nog indrukwekkender zijn”, zei Gabe Langerak. 'Hoewel het niet mogelijk is om de langetermijnimpact van de pandemie op M&A te voorspellen, lijkt meer verstoring onvermijdelijk.

“Wat we van eerdere crises hebben geleerd is dat er verschillende kansen zijn om deals te sluiten, ondersteund door enorme hoeveelheden kapitaal die nog ingezet kunnen worden. De activiteit, die gedeeltelijk wordt aangedreven door noodlijdende overnames en afstoting van non-core activiteiten tegen spotprijzen, zal selectiever worden, deals zullen langer duren en kopers moeten voorbereid zijn op intensievere due diligence, zelfs in navolging op COVID-19.”

Willis Towers Watson Quarterly Deal Performance Monitor-werkwijze

  • Willis Towers Watson heeft alle analyses uitgevoerd vanuit het perspectief van de aankopende partij.
  • In dit kwartaalonderzoek is de koersontwikkeling gemeten aan de hand van het procentuele verschil tussen de aandelenprijs zes maanden voorafgaand aan de aankondigingsdatum en die aan het einde van het kwartaal.
  • Alle transacties waarvoor geldt dat de koper na overname minder dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had, zijn niet meegenomen. Minderheidsbelangen zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Alle transacties waarvoor de koper vóór de overname al meer dan 50% van de aandelen van de overnamepartner in zijn bezit had, zijn niet meegenomen. De aankoop van restaandelen is daarom buiten beschouwing gelaten.
  • Alleen voltooide M&A-deals ter waarde van minimaal $100 miljoen, die voldoen aan de onderzoekscriteria, zijn in dit onderzoek meegenomen.
  • De transactiegegevens zijn afkomstig van Refinitiv.

Over Willis Towers Watson M&A

Willis Towers Watsons M&A Practice combineert onze expertise op het gebied van risico- en menselijk kapitaal om een volledig aanbod aan M&A-diensten en –oplossingen te bieden voor alle fases van het M&A-proces. We hebben specifieke expertise op het gebied van planning, due diligence, risico-overdracht en integratie na de transactie; factoren die bepalend zijn voor het succes van elke transactie.

Related content tags, list of links Persbericht Fusies en overnames
Contact us