Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Succes Engels Secure Income Fund van Willis Towers Watson geeft aanleiding tot lancering nieuw fonds gericht op de Eurozone

Het Engelse Secure Income Fund heeft in minder dan twee jaar de grens van GBP 1 miljard aan vermogen bereikt.

Maart 6, 2019

Dit succes leidt to lancering van een nieuw fonds in 2019 voor de bredere Europese markt. ESG vormt een belangrijk aspect van de strategie en het recente succes ervan.
Investments
N/A

AMSTELVEEN, 6 March 2019 – Willis Towers Watson maakte op 26 februari 2019 bekend dat het Engelse Towers Watson Secure Income Fund (SIF) de grens van GBP 1 miljard aan vermogen heeft bereikt.

Het fonds – vooral interessant voor  DB pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk – werd gelanceerd in maart 2017. De doelstelling van het fonds is in te spelen op de institutionele vraag naar producten die duurzame kasstromen op de lange termijn bieden en kunnen bijdragen aan de koppeling met de langlopende pensioenuitkeringen van pensioenfondsen.

Dit succes heeft ertoe geleid dat Willis Towers Watson nu ook het Euro Secure Income Fund (ESIF) heeft gelanceerd. Dit fonds is bedoeld om in pensioenfondsen in de Eurozone toegang te bieden tot vermogen met langlopende kasstromen en goed onderpand en is beschikbaar voor beleggers in Europa en daarbuiten. De investeringen worden verspreid over de Eurozone, maar de aandacht gaat primair uit naar Nederland, Duitsland, Ierland, Frankrijk en Spanje.

Het ESIF is in lijn met het streven van Willis Towers Watson om strategieën te ontwikkelen die erop gericht zijn te zorgen voor een stabiel rendement tijdens perioden van relatief hoge volatiliteit. Evenals bij het SIF wordt belegd in een spectrum aan risicomijdende strategieën met een aantrekkelijke kasstroom gerelateerd aan vooral infrastructuur en vastgoed door middel van fondsen, joint ventures, co-investeringen, secundaire deals etc.

Een belangrijke factor achter het succes van het SIF is het beginsel van duurzaam beleggen – een verplichting die ook voor het ESIF geldt. Het beleggingsteam gaat op zoek naar beleggingsmogelijkheden die een aantoonbaar positief maatschappelijk en ecologisch effect koppelen aan een sterk financieel rendement, zoals sociale woningbouw, duurzame energie en duurzame landbouw..De vastgoedbeleggingen van het SIF omvatten bijvoorbeeld appartementen die specifiek ontworpen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, evenals accommodaties voor noodopvang, die in het derde kwartaal van 2018 aan het fonds zijn toegevoegd.

Duncan Hale, Portfolio Manager bij Willis Towers Watson voor het SIF en het ESIF: “We hebben het Secure Income Fund gelanceerd met de bedoeling pensioenfondsen toegang te bieden tot een strategie die kasstroom zou genereren, zodat ze doelmatiger aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. Tegelijk moesten duurzame beleggingen de kern vormen.

Na twee jaar kunnen we tot onze vreugde vaststellen dat het fonds flink wat interesse heeft gegenereerd. We zien er dan ook naar uit de toegang tot deze aanpak te verbreden via de introductie van het Euro Secure Income Fund.”

Cees Harm van den Berg, Senior Investment Consultant bij Willis Towers Watson en verantwoordelijk voor het aanbod van Willis Towers Watson oplossingen in de Nederlandse markt: “Voor de Nederlandse markt zaten wij al lange tijd te wachten op de Euro variant van het SIF. Dit fonds kan ook voor veel Nederlandse pensioenfondsen een interessante mogelijkheid zijn om op een duurzame manier langlopende kasstromen te genereren. In een markt waar veel vraag is naar strategieën met een aantrekkelijk rendement bij een laag risico (getuige de grote vraag naar hypotheken), kan deze oplossing een goed alternatief zijn. Bij Nederlandse hypotheken zien we bovendien dat de grote vraag vanuit Nederlandse pensioenfondsen al heeft geleid tot lagere risico-opslagen, terwijl de vergelijkbare beleggingen die voor het ESIF worden beoogd nog aantrekkelijke rendementen bieden.”

Related content tags, list of links Persbericht Beleggingen
Contact us