Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 over Brand- en Bedrijfsschade

 1. Is al bekend hoe verzekeraars in het kader van brand- en bedrijfsschadeverzekeringen omgaan met het coronavirus?

  Enkele verzekeraars hebben inmiddels aangegeven dat ze per de eerstvolgende mogelijkheid een uitsluiting willen opnemen voor schade als gevolg van het coronavirus. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

 2. Is er sprake van producten of dekkingen waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

  "De “standaard” brandvoorwaarden bieden geen dekking voor claims ten gevolge van het coronavirus. Voorwaarde voor dekking onder de brandverzekering is namelijk een materiële schade aan zaken, die is veroorzaakt door een gedekt evenement. Dat is hier niet van toepassing. Er zijn enkele uitzonderingen op bovenstaande regel:

  • Ziekenhuizen: op sommige polissen is tegen extra premie een clausule “infectieziekten” opgenomen. Voorwaarde voor dekking is een uitbraak op de verzekerde locatie. Onder deze dekking vallen verhoogde exploitatiekosten en extra kosten; de vergoeding is gelimiteerd.
  • Een aantal specifieke polissen heeft maatschappijvoorwaarden met een clausule “Communicable Disease”. Voorwaarde voor dekking onder deze uitbreiding voor besmettelijke ziekten is de (aangetoonde) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte, zoals COVID-19, op de genoemde locatie. Bovendien moet door een overheidsinstantie of het management van de verzekerde de toegang tot de genoemde locatie worden beperkt of verboden voor een periode van meer dan 48 uur. De dekking voorziet in de redelijke en noodzakelijke kosten voor het reinigen en verwijderen van de aanwezige besmettelijke ziekte, en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade en extra kosten. Daarbij zijn eigen risico’s en limieten van toepassing: Voor de toeleveringsketen is er geen dekking, omdat hier de eis geldt dat er materiële schade aan verzekerde zaken is.
  • Non-damage BI: vraag uw acountmanager of deze dekking op uw polis van toepassing is."
 3. Gaat uw bedrijf dicht om uw medewerkers thuis te laten werken?

  Denkt u dan na over het risico van inbraak. Zorg voor een goede alarmering en verifieer of de verzekeraar dit afdoende vindt. Om aan de wensen en eisen van verzekeraars tegemoet te komen kunt u bijvoorbeeld beveiligingsrondes overdag laten uitvoeren.

 4. Blijft mijn huidige dekking van mijn brandverzekering gedurende het niet-in-bedrijf-zijn ongewijzigd gehandhaafd?

  Ja. Denk wel aan het op orde houden van het bestaande preventieniveau (Brandmeldinstallatie, Sprinklerinstallatie, Inbraakmeldsysteem) in werkvaardige toestand. Maak, voor zover mogelijk, dagelijks een controleronde door het bedrijf. Kortom, goed huisvaderschap.


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat. De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en dient niet te worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us