Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op transport

 1. Is er sprake van producten of dekkingen waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

  "Schade of extra kosten kunnen vallen onder de dekking van een transportgoederenverzekering. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden, waaronder:

  • de overeengekomen INCOTERM (de internationaal geldende voorwaarde waaronder handel wordt gedreven. Hierin worden zaken geregeld als risico-overdracht en verzekeringen tussen partijen);
  • of er sprake is van materiële schade en/of kosten voor zogenaamde ‘forwarding charges’ (kosten van lossen, opslag, doorzenden etc.);
  • of er in redelijkheid nog sprake is van een onzeker voorval."
 2. Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen?

  "Verdiep u in de mogelijkheid van bijvoorbeeld alternatieve transportroutes, leveranciers en/of afzetmarkten.

  Daarnaast adviseren wij:

  • Volg de richtlijnen vanuit de overheid in verband met het coronavirus.
  • Overleg met afzenders en ontvangers van goederen en laat hen weten dat, ten gevolge van het coronavirus, vertragingen in de levering kunnen ontstaan en/of transporten mogelijk zelfs helemaal niet doorgaan.
  • Overleg (liefst van tevoren) met uw opdrachtgever wat u moet doen als blijkt dat u de goederen niet kunt afleveren."
 3. Hoe zit het met verzending van goederen vanuit besmette gebieden, komen er strengere douaneprocedures?

  Strengere douaneprocedures voor goederen zijn voor zover bekend nog niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen lijkt te verspreiden. Maar er zijn gevallen waarin klanten de levering niet kunnen ontvangen vanwege grensbeperkingen of lockdowns, waarvan de ernst van land tot land verschilt.

 4. De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit besmette gebieden. Zijn gevolgschades gedekt?

  Gevolgschade door vertraging in de levering valt niet onder de dekking van een standaard transportgoederenverzekering.

 5. Uw transport heeft vertraging (met bederfschade) als gevolg van het coronavirus. Is dat verzekerd?

  Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan schade t.g.v. vertraging gedekt zijn op de goederentransportverzekering. De vertraging dient echter altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet per geval bekeken worden. Marktverlies is niet gedekt.

 6. Zijn de als gevolg van het coronavirus gemaakte extra kosten voor het transport gedekt?

  In sommige verzekeringen is een speciale dekking opgenomen voor de kosten die zijn gemaakt om goederen op de eindbestemming te krijgen. Voorwaarde is dat de reis buiten de macht van de eigenaar is onderbroken, gefrustreerd of beëindigd.


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat. De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en dient niet te worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us