Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op de zakenreisverzekering

 1. Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

  De zakenreisverzekering inclusief dekking bij annulering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op de bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’-annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden. Alle schadeclaims worden afzonderlijk beoordeeld.

 2. Wat als er een negatief reisadvies is uitgevaardigd?

  Een negatief reisadvies staat in beginsel los van de verzekeringsdekking. Als er een negatief reisadvies is afgevaardigd, maar vlucht en verblijf zijn geboekt voor afvaardiging van het negatieve reisadvies, dan kan in sommige all-risk gevallen mogelijk een beroep worden gedaan op reisverzekering. Dit is per verzekeraar verschillend. Vraag uw adviseur naar de betreffende dekking.

 3. Wordt uw werknemer gerepatrieerd door de reisverzekeraar?

  Ja, repatriëring om medische redenen valt onder de dekking. Dat wil zeggen dat de werknemer terug naar Nederland wordt gehaald bij een ongeval, ziekte of overlijden omdat de hulpdiensten in het buitenland de persoon onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

 4. De reisorganisatie heeft uw (zaken)reis geannuleerd. Zijn de kosten verzekerd?

  Als de vliegmaatschappij niet meer op uw bestemming vliegt, dan zijn de kosten voor het ticket voor hun of voor de reisorganisatie. Als de autoriteiten u verplichten het gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is er geen dekking.

 5. Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

  Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd. Alle schadeclaims worden afzonderlijk beoordeeld.


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat.

De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en mag niet worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us