Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Technische standaarden voor SFDR

Door Bob Crans en Sander Gerritsen | April 26, 2022

Lees meer over de op 6 april door de Europese Commissie aangenomen Regulatory Technical Standards (RTS) voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Retirement
Pensioenakkoord

Op 6 april heeft de Europese Commissie de Regulatory Technical Standards (RTS) voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) aangenomen. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben 3 maanden de tijd om de RTS te beoordelen. Indien de RTS goedgekeurd worden en er geen verdere vertraging is, zullen de regels ingaan per 1 januari 2023.

Met de RTS specificeert de Europese Commissie het format waarin en de methodologie waarmee financiële instellingen informatie moeten publiceren. De RTS bestaan uit een gedelegeerde verordening zelf en annexen met templates voor:

  • De verklaring van financiële instellingen dat negatieve duurzaamheidsimpacten van beleggingen worden meegenomen (artikel 4)
  • De precontractuele informatieverschaffing van financiële instellingen die ecologische of sociale kenmerken promoten (artikel 8)
  • De precontractuele informatieverschaffing van financiële instellingen die duurzame beleggingen tot doel hebben (artikel 9)
  • Transparantie over het promoten van ecologische of sociale kenmerken in periodieke verslagen (artikel 8)
  • Transparantie van duurzame beleggingen in periodieke verslagen (artikel 9)

In de toelichting van de gedelegeerde verordening benadrukt de Europese Commissie dat de SFDR geen “labellingsregime” betreft. Dit betekent dat de classificatie van artikel 8 of 9 volgt uit het duurzaam beleggingsbeleid van het pensioenfonds en niet andersom. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenfondsen zich er van bewust zijn dat de RTS ook relevant zijn voor pensioenfondsen die kiezen voor de opt-out van artikel 4. Er wordt namelijk nader gespecificeerd hoe de verklaring voor de opt-out vormgegeven moet worden.

Hoewel de RTS nog door de Europese Raad en het Europees Parlement moet worden beoordeeld, is het onwaarschijnlijk dat er nog wijzigingen zullen worden aangebracht. Pensioenfondsen kunnen derhalve aan de slag om de vereisten voor het eind van het jaar te hebben ingeregeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Crans of Sander Gerritsen.

Auteurs

Consultant
email E-mail

Member of the Investment leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us