Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Versnelde versoepeling van de toeslagregels

Door Wichert Hoekert | November 25, 2021

De Tweede Kamer heeft gesproken over een amendement van Kamerlid Gijs van Dijk over versnelde versoepeling van de indexatieregels.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 11 november heeft de Tweede Kamer gesproken over een amendement van Kamerlid Gijs van Dijk over versnelde versoepeling van de indexatieregels. Die zou het mogelijk moeten maken dat fondsen, bij een beleidsdekkingsgraad van ten minste 105%, ook in 2022 al kunnen indexeren. Volgens de voorstellen in de Wet toekomst pensioenen zou dat, vanwege het in mei aangekondigde uitstel, pas een jaar later het geval zijn.

Op verzoek van staatssecretaris Wiersma heeft Van Dijk het amendement ingetrokken, maar wel met de toezegging dat het kabinet op het moment dat het integrale wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen aan de kamer stuurt daaraan een algemene maatregel van bestuur (Amvb) zal toevoegen met de strekking van het ingetrokken amendement. Een motie daartoe is op 18 november aangenomen. Daarmee wordt de kamer in de gelegenheid gesteld het voorstel te behandelen op het moment dat de nieuwe contractsvarianten ook formeel bekend zijn. De Amvb hoeft niet te wachten op de verdere wetsbehandeling en de staatssecretaris schat in dat deze medio 2022 door de beide kamers gegaan moet kunnen zijn. Op dat moment zouden de versoepelde indexatieregels ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 gaan gelden.

Voor de voorgestelde versoepelde indexatieregels gelden, afgaande op het ingetrokken amendement, de zelfde voorwaarden als aangekondigd in het transitie-FTK. Die houden in het bijzonder in dat een fonds (en eigenlijk daarmee betrokken sociale partners) de intentie moet hebben in te varen naar de nieuwe contractsvormen. Ook moet gewaarborgd zijn dat, als op later moment blijkt dat invaren toch geen doorgang vindt, de evenwichtigheid wordt hersteld.

Zoals bij elk besluit zal een fondsbestuur, als het gebruik wil maken van de versoepeling, aannemelijk moet maken dat dat evenwichtig is. Hoewel daarmee niet gesteld is dat ruimere indexatie per se onevenwichtig is, kan wel worden gesteld dat met name deelnemers die tussen het indexatiemoment en het invaarmoment uitkeringen genieten erbij gebaat zijn. Het zou voor de hand liggen dat de effecten van deze keuze, zoals dat ook geldt voor het toepassen van het transitie-FTK, moeten worden betrokken in de netto profijt effecten bij de transitie naar het nieuwe stelsel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us