Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Wet toekomst pensioenen

Artikelen over risicohouding en projectierendement

Door Wichert Hoekert | September 28, 2021

Wet toekomst pensioenen: artikelen over risicohouding en projectierendement
Retirement|Work Transformation
Pensioenakkoord

Respectievelijk in Pensioen Magazine augustus/september 2021 en in Pensioen Bestuur en Management nr. 4 2021, Transitie 2021 – 2026, hebben wij de afgelopen periode een tweetal artikelen uitgebracht over onderwerpen die relevant zijn in de ontwerpfase voor de beoogde nieuwe regeling in het nieuwe stelsel.

In de eerste plaats hebben wij geschreven over de beleidsuitgangspunten en de risicohouding, en de plaats die die onderwerpen moeten krijgen in het transitieproces. In de ontwerpfase zal een veelheid aan varianten voor de toekomstige regeling met elkaar vergeleken moeten worden. Het komt de kwaliteit en de efficiëntie van dat proces ten goede als die vergelijking plaats kan vinden op basis van maatstaven waarover betrokken partijen op voorhand eensgezindheid hebben bereikt, al zal veelal onvermijdelijk sprake moeten zijn van meerdere iteraties, waarbij de in eerste aanzet geformuleerde maatstaven op basis van uitkomsten van doorgerekende varianten moeten worden bijgesteld. De risicohouding in de nieuwe definitie, zoals van wetswege vereist, en de beleidsuitgangspunten kunnen fungeren als de basis voor die maatstaven. Het ligt voor de hand de risicohouding (mede) aan de hand van de risicoprefenties van deelnemers vast te stellen. Willis Towers Watson is voor de uitvoering van deze risicopreferentieonderzoeken een samenwerking aangegaan met marktonderzoeksbureau Ipsos. In het artikel gaan wij in op de wettelijke kaders, de praktische invulling op regelingsniveau, en de rol die risicohouding en beleidsuitgangspunten kunnen vervullen in het veranderproces.

Ten tweede, en daaraan gerelateerd vanwege de beleidsuitgangspunten die geformuleerd kunnen worden voor de uitkeringsperiode, hebben wij in Pensioen Bestuur en Management een artikel uitgebracht over het projectierendement. Dat projectierendement bepaalt, gegeven de hoogte van het kapitaal, de hoogte van de uitkering. Hoe hoger het projectierendement, hoe hoger de uitkering, maar ook: hoe lager de verwachte toekomstige ontwikkeling ervan. In dit artikel gaan wij in op de techniek daarvan, maar ook op de verschillen tussen wat inmiddels is gaan heten de solidaire en de flexibele premieovereenkomst. Daarbij pleiten wij ervoor om ook in de solidaire premieovereenkomst een collectieve vormgeving van de uitkeringsfase mogelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Downloaden
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Beleidsuitgangspunten en risicohouding PDF .6 MB
Projectierendement en risicovrije rente PDF .3 MB
Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact us