Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Uitstel transitie pensioenakkoord tot 2027 geen goed idee

Door Wichert Hoekert en Willem Eikelboom | Mei 11, 2020

Willis Towers Watson vindt transitie vanwege het pensioenakkoord op één moment, en vooral uitstel van die transitie naar 2027, onverstandig.
Retirement
Pensioenakkoord

In juni 2019 sloten de overheid en sociale partners het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord bevat principes over hoe de pensioenregelingen in Nederland er uit moeten zien. Een tiental werkverbanden ging daarna aan de slag om concrete invulling te geven aan die principes. Het is de bedoeling dat een stuurgroep de minister aan het einde van dit kwartaal adviseert op basis van de bevindingen van deze werkverbanden. Daarna moet de minister één en ander verwerken in concept wetgeving.

Eén van de vragen betreft het verdere tijdspad voor de implementatie van het pensioenakkoord. In de wandelgangen horen we dat diverse werkverbanden pleiten voor een eenmalige gezamenlijke overgang per 1 januari 2027. Dat zou betekenen dat alle Nederlandse pensioenregelingen in één ‘big bang’ worden aangepast. Zo’n eenmalige collectieve overgang heeft als voordeel dat voor iedereen hetzelfde huidige fiscale kader geldt tot en met 2026, en vanaf 2027 voor iedereen het nieuwe fiscale kader. Wij vinden zo’n ‘big bang’, maar vooral ook uitstel van transitie tot 2027 geen goed idee.

Het pensioenakkoord bevat elementen die de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel toekomstbestendiger maken. De afschaffing van de doorsneesystematiek is zo’n element. Opgelegd uitstel heeft tot gevolg dat jongere werknemers nog jarenlang subsidiërend blijven aan oudere. Wij vinden een gedwongen voortzetting daarvan ongewenst.

Uitstel van de transitie zal ertoe leiden dat partijen ook de besluitvorming uitstellen tot richting 2027. Het lijkt ons een utopie dat sociale partners transitieplannen op decentraal niveau al concretiseren in de vijf jaren vóór 2027. Uitstel van transitie lijkt daarmee eerder een vertraging van implementatie te zijn.

Op basis van onze ervaringen bij verschillende bedrijven pleiten wij voor een meerjarige periode waarin bedrijven de overstap kunnen maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Veel beter is het als bedrijven al vanaf 2022 de overstap kunnen maken, met 1 januari 2027 als uiterste overstapmoment. Voordelen van een langere overstapperiode zijn:

  • Veel bedrijven willen nú al hun pensioenregeling aanpassen. Bijvoorbeeld omdat voortzetting van hun huidige regeling niet houdbaar is. Het zou mooi zijn als die aanpassing dan direct al past binnen het nieuwe pensioenakkoord, zodat niet in 2027 een tweede aanpassing moet plaatsvinden.
  • Een geleidelijke overgangsperiode biedt pensioenuitvoerders de mogelijkheid om hun processen en administratie in fasen aan te passen.
  • Een geleidelijke overgangsperiode voorkomt een piekbelasting bij sociale partners, uitvoerders en adviseurs in het half jaar vlak voor de big bang.

Wij hebben de indruk dat bedrijven met een verzekerde regeling of een beschikbare premieregeling slechts beperkt betrokken zijn in de discussie over het pensioenakkoord. Juist ook voor deze bedrijven en voor bedrijven met kan het wenselijk zijn om spoedig te kunnen overstappen naar een nieuw pensioenstelsel.

Wij pleiten niet voor een verplichting om al eerder over te stappen. Maar we zien wel grote voordelen bij het bieden van de mogelijkheid om al vóór 2027 de overstap te maken naar een toekomstbestendige pensioenregeling in het belang van pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|TwitterRelated content tags, list of links Artikel Pensioen Pensioenakkoord
Contact us