Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Pensioner carve out stuit (vooralsnog) op PW58

Door Wichert Hoekert | Oktober 9, 2017

Op 6 oktober heeft demissionair staatssecretaris Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de pensioner carve out. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van Kamerlid Lodders, ingediend in het kader van de behandeling van de Verzamelwet. Het concept pensioner carve out werd in 2015 door Willis Towers Watson gelanceerd.
N/A
N/A

In essentie is de achterliggende gedachte achter het concept dat door de overdracht van de verplichtingen van gepensioneerden aan een verzekeraar recht gedaan kan worden in een verschil in risicobereidheid tussen gepensioneerden enerzijds en de achterblijvende, resterende populatie anderzijds. Gepensioneerden nemen in de verzekerde omgeving risico terug, terwijl de achterblijvende populatie juist risico toe kan voegen – gerechtvaardigd door de langere resterende looptijd van hun verplichtingen. Dat kan, afhankelijk van fondsomstandigheden, leiden tot betere pensioenvooruitzichten voor beide groepen. De potentiële voordelen worden vergroot door de kenmerken van het aangepaste FTK, in het bijzonder door het fenomeen toeslagdrempel.

In Tijdschrift Pensioenvraagstukken gingen Herman Kappelle (Aegon) en Wichert Hoekert (Willis Towers Watson) in op de pensioner carve out en de eventuele juridische obstakels ervoor. In het artikel constateren Kappelle en Hoekert dat artikel 58 van de Pensioenwet een obstakel zou kunnen zijn. Dat artikel bepaalt dat slapers ten minste evenveel indexatie moeten ontvangen als gepensioneerden. Als de slapers achterblijven in het fonds, dan kan de consequentie zijn dat zij minder indexatie ontvangen dan gepensioneerden. Artikel 58 is namelijk gebonden aan de regeling, ook na wijziging van uitvoerder. Dat zou verholpen kunnen worden door in artikel 58 te bepalen dat de indexatie voor slapers alleen ten minste gelijk moet zijn aan die voor gepensioneerden als en voor zover die indexaties bij dezelfde uitvoerder plaatsvinden. Mits bij overdracht naar een andere uitvoerder evenwichtigheid wordt betracht blijven (toekomstige) slapers daarmee voldoende beschermd. Het volledige artikel kunt u bovenaan deze pagina downloaden.

DNB onderschrijft in het onderzoek dat op 6 oktober aan de Kamer is gezonden deze conclusies, en tekent verder onder meer aan dat het de toezichthouder zou helpen als de wet meer duidelijkheid zou verschaffen over de invulling van evenwichtige belangenbehartiging bij (partiële) collectieve waardeoverdrachten. Het ministerie geeft aan het wenselijk te vinden dat een volgend kabinet de wenselijkheid van het wegnemen van de geconstateerde obstakels onderzoek.

Download PDF
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Pensioner carve out stuit (vooralsnog) op PW58 PDF .5 MB
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland
Contact us