Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Accent op HR

Pensioenakkoord – het verdere proces naar implementatie

Door Willem Eikelboom | Juli 6, 2020

Op maandag 22 juni 2020 publiceerde minister Koolmees de hoofdlijnennotitie over het pensioenakkoord. Hoe ziet het verdere proces er uit?
Retirement
Pensioenakkoord

Op maandag 22 juni 2020 publiceerde minister Koolmees de hoofdlijnennotitie over het pensioenakkoord. De notitie schetst de hoofdlijnen van het pensioenstelsel zoals dat er vanaf 2022 uit moet zien.

De feitelijke pensioenaanpassing moet echter plaatsvinden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het zijn de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers (vakbonden / ondernemingsraad) die invulling moeten geven aan een nieuwe pensioenregeling. De overheid geeft alleen de spelregels in de vorm van (fiscale) wet- en regelgeving. Hoe ziet het verdere proces er uit?

Proces van wetgeving


5 Juni 2019

 • De overheid, vakbonden en werkgeversverenigingen bereiken een pensioenakkoord met een ‘houtskool tekening’ van een nieuw pensioenstelsel.
 • Pensioenfondsen hoeven eind 2019 niet te korten mits de dekkingsgraad hoger is dan 90%.
 • Aanpassing stijging AOW-leeftijd vanaf 2020.

22 Juni 2020

 • Minister van Sociale zaken publiceert hoofdlijnennotitie – CNV is wel akkoord, CVP is niet tegen, FNV stemt pas op 4 juli.

Juli/augustus 2020

 • Behandeling van de hoofdlijnennotitie in de Tweede kamer.
 • Pensioenfondsen hoeven eind 2020 niet te korten mits de dekkingsgraad hoger is dan 90%.
 • Wetsvoorstellen voor
  • fiscale versoepeling van de RVU-uitkering,
  • fiscale versoepeling van verlofsparen voor pensioeningang en
  • mogelijkheid eenmalige uitkering bij pensioeningang.

Voorjaar 2021

 • Behandeling wetsvoorstel nieuwe pensioenkader in de Tweede kamer. Mogelijk vindt de behandeling nog plaats vóór de verkiezingen van 17 maart 201. Ook bij behandeling op een latere datum lijkt er wel voldoende draagvlak in de Tweede kamer.

1 januari 2022

 • Nieuwe wetgeving van toepassing. Definitieve vaststelling fiscaal maximale pensioenpremie.
 • Vanaf deze datum is een overstap naar het nieuwe stelsel mogelijk. Omdat lagere regelgeving pas ontstaat nadat de Tweede Kamer instemt, is niet te zeggen of transitie per 1 januari 2022 ook praktisch haalbaar is. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het kader voor invaren.

1 januari 2026

 • Uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

1 januari 2036

 • Einddatum voor fiscaalvriendelijke behandeling van eventuele compensatiemaatregelen.

Bovenstaand overzicht geeft de processtappen voor het wettelijke kader. De feitelijke pensioenaanpassing gebeurt echter door sociale partners, in samenspraak met de pensioenuitvoerders. Onderstaand is een indicatieve procesbeschrijving beschreven voor deze feitelijke aanpassing. Daarbij merken we nadrukkelijk op dat iedere situatie uniek is en aandacht vraagt voor specifieke processtappen.

Proces van aanpassing pensioenregelgeving


2020

 • Werkgever bepaalt de gewenste invulling van de toekomstige pensioenregeling binnen de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenwet. Werkgever definieert doelstelling, randvoorwaarden en bepaalt een projectstructuur.

2021

 • Werkgever overlegt met werknemersvertegenwoordigers (vakbonden, OR) over de
  • gewenste aanpassingen van de pensioenregeling,
  • invaren van reeds opgebouwde pensioenen,
  • flankerend beleid naar andere arbeidsvoorwaarden en
  • eventuele compensatiemaatregelen.
 • Werkgever overlegt ook met de pensioenuitvoerder over
  • de gewenste richtingen,
  • de consequenties voor uitvoering en
  • evenwichtigheid bij invaren.
 • Werkgever selecteert een partij voor de verdere pensioenuitvoering.

Het beoogde wettelijke kader geeft nog veel tijd aan werkgevers voor de bespreking van de pensioenaanpassingen. Die tijd zal niet altijd nodig zijn, zodat sommige werkgevers al per 1 januari 2022 over kunnen gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Andere werkgevers zullen meer tijd nodig hebben en/of willen nemen; wellicht mede omdat uitvoerders hun systemen in 2022 nog niet op orde hebben; wellicht ook omdat regelgeving pas kort voor 2022 volledig is uitgewerkt. In onderstaand overzicht zijn de verdere uiterste data (deadlines) genoemd voor de verdere processtappen voor pensioenfondsen. Onze verwachting is dat dergelijke mijlpalen ook voor overige regelingen zullen worden geformuleerd.

1 juli 2023

 • Concept besluit tussen werkgever en vakbonden/OR over nieuwe regeling, compensatie en invaren.
 • Selectie pensioenuitvoerder.
 • Afstemming tussen werkgever en pensioenfonds over invaren.

1 januari 2024

 • Definitief besluit tussen werkgever en vakbonden/OR.

1 april 2024

 • Informeren DNB over nieuwe regeling en over invaren.

1 juli 2024

 • Implementatie- en communicatieplan

1 januari 2026

 • Uiterste transitiemoment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Eikelboom.

Auteur


Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us