Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Budućnost poslovanja

Digitalna transformacija radnog mjesta, sve kraće vrijeme upotrebljivosti vještina i porast ekonomije neovisnih pružatelja usluga ruše tradicionalne predodžbe o radu i poslovima. WTW pomaže organizacijama u djelovanju na dinamičnom tržištu rada, kombiniranjem konzultantskih usluga, vlasničkih podataka i softvera.

Kontakt

Na početku smo četvrte industrijske revolucije, revolucije koja bi mogla donijeti trajnu izmjenu svijeta rada. Je li vaša organizacija spremna?

Eksponencijalni rast procesorske snage značajno transformira rad, zamagljujući granice između fizičkog, digitalnog i biološkog svijeta. Znanstveni probitci u područjima kao što su umjetna inteligencija i robotika mnogo su dramatičniji u usporedbi s prethodnim revolucijama. Njihov se učinak osjeti u gotovo svim djelatnostima i svim državama kroz značajan utjecaj na rad i poslove. Ti su učinci u rasponu od značajnog povećanja broja poslova do promjene lokacije poslova, od povećane produktivnosti rada do rastućeg jaza između neophodnih vještina.

Na digitalno izmijenjenom radnom mjestu poslovi se dijele na individualne zadaće koje se mogu dodijeliti zaposlenicima ili kadrovima izvan tvrtke, lociranima bilo gdje u svijetu, odnosno podijeliti između ljudi i strojeva kako bi se posao obavio na najučinkovitiji i najproduktivniji način.

Suočavanje s izazovima novog radnog ekosustava

Naša ponuda za budućnost rada pomaže organizacijama u upravljanju time kako, gdje i tko obavlja posao, uključujući automatizaciju. Ona zadovoljava zahtjeve novih načina rada kroz identificiranje novih vještina i pokretača za angažiranje svih Vaših kadrova: zaposlenika, neovisnih zastupnika i djelatnika s ugovorom o djelu.

Pružamo pristupe i alate koji vam pomažu u suočavanju s kritičnim izazovima vezanima uz budućnost rada:

  • Ispitivanje rada: Procjena rada u vašoj organizaciji u svrhu razlaganja odabranih poslova i analiziranja novih radnih alternativa.
  • Strategija rada: Definiranje načina na koji će se novi rad obavljati (npr. kombiniranje poslova, umjetne inteligencije i robotike).
  • Arhitektura rada: Razvoj temeljne strukture i slojevitog pristupa poslovima, radu i procjeni vještina.
  • Tržište kadrova: Kreiranje platformi za neometano usklađivanje kadrova unutar i izvan organizacije s novim radom.
  • Mogućnosti prekvalifikacije: Osiguranje kontinuirane prekvalifikacije kadrova u skladu s promjenjivim potrebama.
  • Ukupna vrijednosti za kadrove: sklađivanje naknada s promjenjivim zahtjevima za vještinama i sredstvima za obavljanje posla u svrhu angažiranja svih vrsta kadrova, zaposlenika u tvrtki i vanjskih suradnika.

Nova očekivanja od rukovodstva

Kako tehnologija kontinuirano mijenja radno mjesto, rukovoditelji trebaju demonstrirati liderstvo u razdobljima neizvjesnosti i promjene ne oslanjajući se pri tom na formalne rukovodne moći koje proizlaze iz upravljanja zaposlenicima u tradicionalnoj organizaciji. Pri tome, odjel za ljudske potencijale igra ključnu ulogu na način da kroz suradnju s voditeljima i menadžerima pronalazi najbolje načine za obavljanje posla kako tehnologija napreduje i dostupnost različitih vrsta rada raste.

Pomažemo organizacijama u razvijanju liderskih vještina neophodnih za uspjeh u novom radnom ekosustavu. Također pružamo alate i obuku u različitim područjima, od pronalaženja kadrova do upravljanja učinkom u svrhu privlačenja, angažiranja i zadržavanja kadrova u cijelom spektru angažiranja djelatnika.

Nerealizirani potencijal

U tvrtki WTW, izazovima vezanima uz budućnost prilazimo s osjećajem nerealiziranog potencijala utemeljenog na činjenicama i istraživanju. Činimo iskorak u odnosu na uzbunjujuću retoriku o automatizaciji radnog mjesta, pomažemo organizacijama u istraživanju načina na koje suradnja između čovjeka i stroja može pridonijeti većoj produktivnosti što često rezultira novim i ugodnijim radnim okružjem za ljude.

Contact us