Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Upravljanje cyber rizicima

Tvrtka WTW pruža integrirani, sveobuhvatni pristup upravljanju cyber rizicima kako bi vam pomogla pri upravljanju rizicima vezanima uz ljudske resurse, kapital i tehnologiju diljem vaše organizacije. Svaki plan koji ne obuhvaća svaki od ovih aspekata najvjerojatnije neće polučiti uspjeh.

Kontakt

Današnja cyber sigurnost mnogo je više od jednostavnog tehnološkog rizika kojim se bavi IT odjel tvrtke. Narušavanje cyber sigurnosti može umanjiti vašu sposobnost poslovnog djelovanja i prouzročiti milijunske štete. Tu su također i dugoročne posljedice po vašu reputaciju i robnu marku čiji se učinak osjeća dugo nakon rješavanja samog cyber napada.

Tvrtka WTW pruža integrirani, holistički pristup upravljanju cyber rizicima koji vam pomaže upravljati svim vrstama izloženosti, diljem vaše organizacije. Koristimo pristup u tri koraka koji našim klijentima omogućuje izradu procjena i upravljanje cyber rizicima.


 1. 01

  Procjena

  Koristimo set dijagnostičkih alata kako bismo identificirali i analizirali vaše ranjivosti diljem cijele organizacije, pri čemu smo usredotočeni na cyber rizike koji utječu na ljude, kapital i tehnologiju. Identificiramo odstupanja i pružamo rješenja za njihovo otklanjanje i stvaranje inteligentnog sustava cyber sigurnosti u organizaciji.

  • Dijagnostički postupak za izradu profila cyber rizika
  • Anketa o kulturi odnosa prema cyber rizicima
  • Dijagnostički postupak pripravnosti za cyber djelovanje

 2. 02

  Kvantificiranje

  Oslanjamo se na naše globalno iskustvo, rezultate rada naših alata za obradu podataka i prilagođene procjene kako bismo pružili strateški komplet rješenja, najboljih u klasi, osmišljenih za minimiziranje i ublažavanje rizika od izlaganja.

  • Cyber kvantificiranje

 3. 03

  Zaštita

  Nakon toga, vršimo transfer rizika preostalog nakon provođenja svih strategija proaktivnog ublažavanja rizika. Naše klijente štitimo i nakon cyber incidenta tako što pružamo promptna izvješća vezana uz odštetna potraživanja i forenzičko knjigovodstvo.

  • Savjetovanje, posredovanje i plasman osiguranja
  • Zastupanje u odštetnim potraživanjima

Sveobuhvatni plan za cyber zaštitu:

Ljudski resursi

Dvije trećine cyber incidenata izravna su posljedica ponašanja zaposlenika – od izgubljenih uređaja do štetnih postupaka nezadovoljnih zaposlenika. Naša vlasnička Anketa o kulturi odnosa prema cyber rizicima može vam pomoći pri procjenjivanju stajališta i ponašanja zaposlenika kako biste otkrili ranjivosti, razvili svijest i osmislili akcijske korake za smanjivanje rizika od štetnih postupaka zaposlenika.

Naš Dijagnostički postupak pripravnosti za cyber djelovanje pomaže vam pri kreiranju i optimiziranju cyber radne snage kroz definiranje uloga i identificiranje nedostataka u pogledu kadrova i vještina. To obuhvaća procjenu potencijalnih izvora cyber rizika u svrhu formuliranja plana zapošljavanja i zadržavanja temeljenog na potrebama u okružju kontinuiranog „rata“ za privlačenje cyber kadrova. Naši konzultanti za ljudske resurse i savjetnici za rizike, vodeći na tržištu, pružaju prilagođena rješenja temeljena na jedinstvenim karakteristikama poslovanja i prioritetima svakog klijenta.

Kapital

U 2017. tvrtke su potrošile približno 96 milijardi dolara na zaštitu od cyber prijetnji, od čega je svega 2 - 3% bilo namijenjeno za zaštitu kapitala kroz osiguranje. Naša rješenja za transfer rizika, posebice u području savjetovanja i plasmana osiguranja, štite vašu bilancu od rizika preostalih nakon primjene odgovarajućih sigurnosnih mehanizama i postupaka.

Naši vlasnički alati Cyber kvantificiranje i Dijagnostički postupak za izradu profila cyber rizika pomažu vam pri donošenju strateških odluka o učinkovitom raspoređivanju kapitala u područjima visokog prioriteta, uključujući odluke o transferu rizika. Naša rješenja nakon incidenta uključuju zastupanje u odštetnim potraživanjima i forenzičko knjigovodstvo u svrhu maksimalnog obnavljanja kapitala u skladu s odgovarajućim policama osiguranja.

Tehnologija

Približno 77% korporativnih troškova za cyber sigurnost odnosi se na informatička i operativna tehnološka rješenja; ipak, percepcija o ranjivosti na cyber napade i dalje je prisutna u većini tvrtki. Naši savjetodavni timovi procjenjuju specifičnu razinu tehnološkog rizika za svakog klijenta ponaosob i, u suradnji s našim omiljenim tehnološkim partnerima, rade na ublažavanju i upravljanju cyber rizicima diljem organizacije.

IT rješenja nije moguće usvojiti odnosno implementirati u vakuumu. Simbiotička veza ljudskih resursa i tehnologije od ključnog je značaja za povezivanje cyber strategija s poslovanjem i njegovim funkcijama.

Naš holistički pristup cyber sigurnosti procjenjuje sve potencijalne cyber prijetnje, od ljudskih resursa do kapitala do tehnologije, kako bi se unutar vaše organizacije osigurala svijest o rizicima i poduzele sve neophodne mjere za ublažavanje mogućih šteta.

Contact us