Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Kontrola rizika i zastupanje u odštetnim potraživanjima

Pomažemo klijentima u smanjivanju ukupnih troškova rizika koristeći stručna znanja naših specijaliziranih konzultanata i implementirajući usluge za tehnička potraživanja i kontrolu rizika. Naš tim za kontrolu rizika i potraživanja pomaže klijentima u povećanju povrata ulaganja u područjima poslovanja, ljudskih resursa i imovine.

Kontakt

Tvrtka WTW pomaže klijentima u smanjivanju ukupnih troškova rizika koristeći stručna znanja naših specijaliziranih konzultanata i implementirajući usluge za tehnička potraživanja i kontrolu rizika. Naš tim za kontrolu rizika i potraživanja pomaže klijentima u povećanju povrata ulaganja u područjima poslovanja, ljudskih resursa i imovine.

Ekspertna znanja i resursi kojima tim raspolaže omogućuju:

 • Brzu, učinkovitu i adekvatnu naplatu potraživanja
 • Sprječavanje i ublažavanje gubitaka i izlaganja gubitcima
 • Ograničavanje gubitaka nakon nastanka

Naša platforma za pružanje usluga rješava izlaganja gubicima, od najjednostavnijih do najsloženijih, koristeći taktičke, tehničke i strateške metode rješavanja problema, koje su podržane moćnim prilagođenim analitičkim alatima.

Taktičke usluge

 • Izvješćivanje o potraživanjima
 • Praćenje potraživanja

Tehničke usluge

 • Zastupanje u odštetnim
 • Rješavanje složenih potraživanja
 • Ublažavanje gubitaka
 • Savjetovanje za kontrolu gubitaka u konkretnim projektima

Strateške i savjetodavne usluge

 • Planiranje rizika
 • Procjena rizika
 • Integrirano savjetovanje u osiguranju od nezgode
 • Analitika podataka
Contact us