Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Integrirana dobrobit

Willis Towers Watson pomaže klijentima u realizaciji poslovne vrijednosti dobrobiti zaposlenika, uz poboljšanje učinkovitosti ukupnih naknada i ukupne vrijednosti za kadrove, angažiranje zaposlenika i unapređenje učinka i produktivnosti.

Kontakt

Dobrobit nije izolirani program odnosno inicijativa. Dobrobit je ciljana aktivnost, utkana u sustav vrijednosti organizacije i iskustvo zaposlenika. Neraskidivo je vezana uz mnogo pravila, programa i beneficija, a također i uz željenu kulturu, unapređenje produktivnosti, dulje razdoblje zadržavanja kadrova u organizaciji i održivost poslovnih rezultata.

4 ključna aspekta dobrobiti

Integrirana dobrobit obuhvaća četiri ključna aspekta:

 1. Fizička dobrobit: Fizički prosperitet znači razumijevanje i vođenje brige o zdravlju pojedinca, poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera, poboljšanje zdravstvenog stanja kada je to potrebno, zbrinjavanje kroničnih stanja, liječenje i oporavak od akutnih bolesti i neočekivanih ozljeda i uspješan povratak u stanje vrhunske funkcionalnosti, kako doma tako i na poslu.
 2. Emocionalna dobrobit: Emocionalna uravnoteženost podrazumijeva samosvjesnost, održavanje dobrog mentalnog zdravlja, otpornost proizašlu iz upravljanja stresom, upravljanje pozitivnim i negativnim emocionalnim okidačima, suočavanje s životnim krizama i održavanje stabilnosti u slučaju bolesti ili ozljede.
 3. Financijska dobrobit: Postizanje stanja financijske sigurnosti podrazumijeva sposobnost ispunjavanja obveza u vlastitom proračunu, realiziranje financijskih ciljeva, zaštitu od rizika, uštedu za izvanredne situacije i buduće potrebe, primjerice za visoko obrazovanje ili umirovljenje te suočavanje s financijskim udarima.
 4. Društvena dobrobit: Društvena dobrobit podrazumijeva povezanost proizašlu iz poznavanja metoda dobre interakcije s drugima, iz prihvaćanja raznolikosti i inkluzivnosti, iz poznavanja metoda pružanja potpore i suradnje s drugima te sposobnosti uspješnog rješavanja konflikata i prilagođavanja promjenama. Povezanost se odnosi na krug obitelji i prijatelja, na radno mjestu i u širu društvenu zajednicu.

Svaki aspekt je jedinstven, ali i isprepleten s ostalim aspektima. Dobrobit započinje s pojedincem i, nakon što se pojedinac ostvari, širi se na cjelokupnu kulturu organizacije, na obitelji i na širu društvenu zajednicu.

Rezultat je stanje idealne dobrobiti fizičkog prosperiteta, emocionalne uravnoteženosti, financijske sigurnosti i društvene uvezanosti koje zaposlenika stavlja u centar pozornosti i istinski je integrirano po sva četiri aspekta.

Poslovna vrijednost dobrobiti

Istraživanja tvrtke Willis Towers Watson pokazala su kako poduzeća s višim stupnjem dobrobiti zaposlenika ostvaruju bolje poslovne rezultate, uz dva puta bolje angažiranje zaposlenika, veći prihod po zaposleniku, niže zdravstvene izdatke, manje izgubljenih dana i 70 % manje zaposlenika u stanju stresa.

Ispravno formuliranje dobrobiti na radnom mjestu opravdava uložene napore. Unatoč izazovima s kojima su se poslodavci suočavali u svojim programima, tvrtke ne posustaju. Naprotiv, razumijevanje poslovnog utjecaja jača potrebu za udvostručavanjem napora.

Kako pomažemo klijentima u realiziranju poslovne vrijednost dobrobiti

Pomažemo klijentima u razvijanju integrirane strategije dobrobiti po sva četiri aspekta kako bi oblikovali iskustvo svojih zaposlenika. Kao rezultat, tvrtke ostvaruju zdravu poslovnu kulturu svoje radne snage, usklađenu s ukupnim ciljevima organizacije i ukupnom vrijednošću za kadrove.

Naš pristup započinje s postavljanjem jasnih ciljeva za vaše inicijative dobrobiti kojima se iskorištavaju resursi, brend i vrijednost vaše tvrtke. Potom mjerimo dobrobit, a ostvarene rezultate ponovno koristimo u realizaciji ciljeva i vizije.

Surađujemo s klijentima kako bismo ostvarili:

 • Povezivanje četiri aspekta dobrobiti
 • Ugrađivanje dobrobiti u poslovnu kulturu i poslovnu inteligenciju
 • Stavljanje želja i potreba zaposlenika u središte iskustva zaposlenja
 • Stavljanje iskustva zaposlenika u srce ukupne vrijednosti za kadrove
 • Poticanje, a ne kritiziranje
 • Iskorištenje tehnologije u realizaciji ciljeva
 • Iskorak od financijskih stimulacija
 • Korištenje radnog okruženja za promoviranje zdravog ponašanja

Pomažemo klijentima u kreiranju diferencirane strategije i taktike u svrhu potpunijeg angažiranja zaposlenika i pokretanja promjene ponašanja koja dugoročno rezultira nižim zdravstvenim izdacima, većim uštedama te omogućuje zaposlenicima da pružaju svoj maksimum na poslu.

Obratite nam se i saznajte kako implementirati integriranu strategiju dobrobiti zaposlenika u vašoj tvrtki.

Contact us