Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Zdravstveno osiguranje i beneficije

U tvrtki WTW koristimo naša sveobuhvatna stručna znanja, istraživanja, analitičke podatke i resurse u cijelom spektru zdravstvenih beneficija kako bismo poslodavcima pružili strateški uvid, inovacije i lidersku poziciju.

Kontakt

Pomažemo našim klijentima u postizanju ukupne učinkovitosti programa, isplativosti i konkurentnosti kroz visoko učinkovite i visoko vrijedne zdravstvene i grupne beneficije za svoje organizacije i zaposlenike.

Pomažemo Vam u razumijevanju različitih segmenata Vaše populacije i njihovih osobnih putova ostvarivanja zdravstvene zaštite kako bismo procijenili prepreke s kojima se susreću i mogućnosti za unapređenje.

Naše usluge se odnose na ključna pitanja s kojima se sučeljavaju poslodavci svih veličina organizacija kako bi potpunije odgovorili na potrebe zaposlenika:

  • Strateški i financijski menadžment
  • Troškovi, vrijednosti i mogućnost pristupa zdravstvenoj njezi
  • Integrirana dobrobit
  • Odabir, personalizacija i iskustva zaposlenika

Strateški i financijski menadžment

Strategija, osmišljavanje, participacija i realizacija beneficija moraju se razvijati kako bi se zadovoljili strateški ciljevi poslodavaca i potrebe radne snage koja se stalno mijenja te u svrhu usklađivanja s vrijednostima organizacije. Pomažemo Vam u preispitivanju zdravstvenih beneficija u kontekstu ukupne vrijednosti za zaposlenike (EVP) i razvijanju poduzetne strategije, prilagođene ritmu promjena.

Mjerimo i analiziramo podatke o Vašoj zdravstvenoj zaštiti kako bismo razumjeli zdravstvene karakteristike Vaše populacije i razvili odgovarajuće strategije i inicijative koje podupiru ostvarivanje Vaših zadaća u području zdravstvene zaštite.

Analiziramo učinke Vaših planova zdravstvenog osiguranja, na razini države i na ključnim lokacijama, kako bismo procijenili mogućnosti i identificirali nedostatke koji umanjuju vrijednost. Koristimo našu vodeću tržišnu poziciju u odnosima s nositeljima osiguranja i pružateljima usluga, od ustupanja poslova do obrade potraživanja i opće implementacije, istražujemo raspoloživa rješenja na temelju Vaših podataka i pronalazimo najbolja rješenja za Vaše ciljeve i populaciju.

Također, pružamo mjerljive podatke koji Vam omogućuju unapređenje učinka i rezultata. Za međunarodne tvrtke, cjelokupni postupak prilagođavamo globalnom kontekstu, pružajući savjete za isplativost i koordinaciju, uključujući brokerske usluge kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini.

Troškovi, vrijednosti i mogućnost pristupa zdravstvenoj njezi

Sve više poslodavaca se usredotočuje na pružanje strateških rješenja u području zdravstvene zaštite radi bolje dostupnosti i kvalitete te nižih troškova i pozitivnog iskustva pacijenata.

Pomažemo Vam u stavljanju naglaska na vrijednosne aranžmane, osmišljavanjem planova osiguranja koji potiču zaposlenike na korištenje usluge visoke vrijednosti (s aspekta kvalitete i isplativosti) kako bi maksimizirali vrijednost koju dobivaju od svog zdravstvenog osiguranja.

Unapređenje pristupa za pacijente korištenjem telemedicine, programa pružanja medicinske ekspertize i drugih unapređenja obujma njege u svrhu poboljšanja ugodnosti korištenja i produktivnosti na isplativ način kako za medicinska stanja tako i za bihevioralno zdravlje. Na farmaceutske troškove otpada sve veći udio ukupnih troškova zdravstvene njege kako za poslodavce tako i za zaposlenike, u tom smislu pomažemo poslodavcima u umanjivanju troškova specijaliziranih farmaceutskih preparata usredotočivanjem na isporuku i lokaciju pružanja njege, iskorištenje i cijenu.

Integrirana dobrobit

Inicijative za dobrobit sada su dijelom temeljnih strategija beneficija u tvrtkama i obuhvaćaju četiri ključna aspekta: fizički prosperitet, emotivnu uravnoteženost, financijsku sigurnost i socijalnu povezanost. Svaki aspekt je istodobno jedinstven, ali i isprepleten s ostalim aspektima. Dobrobit započinje s pojedincem i, nakon ostvarivanja, proširuje se na cjelokupnu kulturu organizacije, na obitelji i na širu društvenu zajednicu.

Za poslodavce, dobrobit predstavlja temelj za stvaranje angažiranije i produktivnije radne snage što pridonosi unapređenju i održivosti poslovnih rezultata - i većem stupnju zadovoljstva radom i karijerom kod zaposlenika.

Pomažemo poslodavcima u proširivanju i integriranju strategije dobrobiti u sva njezina četiri aspekta radi usklađivanja s vašom strategijom ukupnih naknada i kulturom vaše tvrtke što uključuje predanost rukovodstva dobrobiti, inkluziji i raznolikosti.

Također, pomažemo vam u osmišljavanju inicijativa i radnog okružja u kojem će pristup zdravlju i dobrobiti postati najjednostavnija ili podrazumijevana opcija te unapređujemo potporu za navigaciju i integraciju u sva četiri aspekta dobrobiti.

Odabir, personalizacija i iskustva zaposlenika

U svrhu zadovoljavanja različitih potreba zaposlenika, pomažemo poslodavcima u pružanju mogućnosti odabira i fleksibilnosti i unapređivanju iskustava svojih članova vezano uz zdravstvene i grupne beneficije. Započinjemo s identificiranjem želja i potreba Vaše radne snage i procjenom Vaše trenutne ponude beneficija kako bismo utvrdili nudite li dovoljnu mogućnost odabira, fleksibilnost i personalizaciju. Također surađujemo s Vama kako bismo procijenili puni spektar naših dobrovoljnih beneficija i usluga u svrhu unapređenja i pružanja potpore vašoj ukupnoj strategiji.

Naš je cilj pomoći vam da zdravstvene beneficije učinite važnom komponentom ukupne vrijednosti za vaše zaposlenike (EVP) kako biste mogli privući i zadržati odgovarajuće kadrove u svojoj radnoj snazi.

Contact us