Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Osobne linije i privatni klijenti

Nesigurna narav života čini nas ranjivima za mnoge rizike kao što su nezgode, ozljede, oštećenja imovine i, u pojedinim slučajevima, financijski krah. Naše profesionalno osoblje pruža usluge upravljanja osobnim rizicima i rješenja osiguranja na koja se privatni klijenti mogu osloniti kada se radi o potencijalno razarajućim rizicima.

Kontakt

Odjel za privatne klijente tvrtke Willis Towers Watson pruža usluge upravljanja osobnim rizicima i rješenja osiguranja na koja se privatni klijenti mogu osloniti kada se radi o potencijalno razarajućim rizicima.

Kome pružamo usluge

Bilo kojem pojedincu ili obitelji koji:

  • Trebaju osjećaj sigurnosti koji proizlazi iz timskog rada s profesionalcima koji odvajaju vrijeme da se temeljito upoznaju s vašim potrebama upravljanja rizicima i imaju na raspolaganju resurse, ekspertna znanja i kreativnost da odgovore na te potrebe
  • Trebaju sveobuhvatnu zaštitu za jedinstven ili skupocjen portfelj osobne imovine, uključujući kuće, automobile, jahte, antikvitete i drugu vrijednu imovinu

Što činimo

Pojednostavljenje

Možemo pojednostaviti vaš život upravljanjem svim vašim osobnim rizicima na inteligentan i sveobuhvatan način koji je usklađen s vašim osobnim i financijskim ciljevima i odražava vašu toleranciju za rizike. Timski rad iziskuje komunikaciju. Zajedničkim snagama dubinski razumijevamo vašu individualnu situaciju i vaše potrebe za zaštitom resursa.

Specijalizacija

Posjedovanje značajnog bogatstva povezano je s kompliciranim osobnim izlaganjima koja iziskuju iskustvo i ekspertna znanja neophodna za razumijevanje jedinstvene naravi takvih izlaganja. Willis Towers Watson nudi usluge upravljanja osobnim osiguranjem pojedinaca više od 100 godina.

Prilagođavanje

Odgovarajuća sigurnost imovine započinje s procjenom osobnog rizika – praktičnim, analitičkim postupkom za osmišljavanje sveobuhvatnog programa zaštite imovine, jedinstveno prilagođenog vašoj situaciji i životnom stilu.

Ova procjena obuhvaća:

  • Identifikaciju imovine izložene riziku
  • Kvantifikaciju potencijalnih gubitaka
  • Procjenu prevencije gubitaka
  • Utvrđivanje tolerancija rizika
  • Analizu postojećih polica

Neovisno o količini imovine koju posjedujete ili kompleksnosti vaših izlaganja, Willis Towers Watson posjeduje ekspertna znanja i neophodna rješenja kako biste rizicima mogli upravljati prema svom nahođenju.

Contact us