Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Inkluzija i raznolikost

Kako bi prosperirale u današnjem svijetu brzih promjena, organizacije moraju usvojiti zdravu kompanijsku kulturu, u kojoj su inkluzija i raznolikost utkane u iskustvo angažiranja kadrova i u kojoj zaposlenici pružaju svoj maksimum na poslu – surađujući, dijeleći zamisli i uzajamno se pomažući kako bi poboljšali ukupni angažman, produktivnost i financijske rezultate. Tvrtka WTW može vam pomoći u unapređivanju kompanijske kulture kroz naše usluge inkluzije i raznolikosti.

Kontakt

Naš svijet se mijenja dosad neviđenom brzinom, uz pomake u području tehnologije, demografska kretanja i promjene u radnoj snazi. Način na koji radimo i osobe sa kojima radimo također se mijenjaju - uz sve veće izazove i sve manje vremena za njihovo rješavanje. Pri tome se sučeljavamo s jedinstvenim prekretnicama u kojima diversificirana okruženja postaju gradbeni elementi potpunijeg promišljanja i inovacija, a inkluzivna kultura daje plodno tlo za široki spektar novih ideja i sigurno okruženje za iznošenje svog stava.

Kako bi prosperirale u današnjem svijetu promjena, organizacije moraju usvojiti zdravu kompanijsku kulturu, u kojoj su inkluzija i raznolikost (I&D) utkane u iskustvo angažiranja kadrova i u kojoj zaposlenici pružaju svoj maksimum na poslu – surađujući, dijeleći zamisli i uzajamno se pomažući kako bi poboljšali ukupni angažman, produktivnost, financijske rezultate i dobrobit za zaposlenike.

Iskorak iznad razine pravnih i regulatornih odredbi

Iskorak iznad pravnih i regulatornih odredbi uvjetovan je njegovanjem zdrave kompanijske kulture. WTW može vam pomoći u kreiranju odnosno jačanju kulture i povezanih programa, temeljenih na uzajamnom uvažavanju i povjerenju, ciljevima i vrijednostima, inkluzivnom i raznolikom radnom okruženju te sigurnom i pouzdanom radnom mjestu koje kolegama pruža okruženje samopoštovanja, ponosa i vlastite vrijednosti (također poznato kao dostojanstvo na radnom mjestu).

Kako inkluzija i raznolikost mogu povećati učinak tvrtke

85%
direktora čije organizacije imaju strategiju inkluzije i raznolikosti, izjavljuju kako im je ova strategija popravila bilancu.
Tvrtke iz skupine Fortune 500 koje imaju veću zastupljenost žena u upravnim odborima, ostvaruju
53%
bolje rezultate od konkurencije u području kapitalnih prihoda i 42% bolje rezultate prihoda od prodaje.
Organizacije s visokom razinom inkluzije i raznolikosti imaju
70%
veću vjerojatnost uspjeha na novim tržištima i 45% veću vjerojatnost povećanja tržišnog udjela.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Inkluzija i raznolikost kao sastavni dijelovi iskustva angažiranja kadrova i ukupne vrijednosti za kadrove

Organizacije koje razumiju stvarni učinak inkluzivne i raznolike radne snage, imaju mogućnost to reflektirati kroz aktualno iskustvo angažiranja kadrova i ukupnu vrijednost za kadrove. WTW pomaže organizacijama u pravljenju iskoraka, daleko nadilazeći razinu pridržavanja propisa, kroz pomnu analizu poduzetih aktivnosti inkluzije i raznolikosti promatrano kroz prizmu ciljeva, rada, ljudskih potencijala i ukupnih naknada.

Pomažemo organizacijama u pružanju odgovora na komplicirana pitanja vezana uz I&D:

  • Svrha: Pruža li moja organizacija potporu za aktivnosti inkluzije i raznolikosti? Je li I&D dio naše misije i naših vrijednosti? Za dionička društva, je li dio naših aktivnosti vezanih uz skupine za potporu zaposlenicima odnosno naših mjernih alata za analizu održivosti?
  • Rad: Imam li pristupa mogućnostima za razvoj karijere na ravnopravnoj osnovi? Postoje li nesvjesne predrasude? Jesu li timovi diversificirani?
  • Ljudski potencijali:Privlači li i zadržava tvrtka odgovarajuće kadrove, posebice kadrove iz ključnih područja djelatnosti? Imam li osjećaj da na poslu mogu izraziti svoju individualnost? Je li sigurno iznijeti svoj stav?
  • Ukupne naknade: Pruža li moja tvrtka beneficije za zaposlenike odnosno pristup beneficijama, za sve segmenta radne snage po principu „nađite ih tamo gdje su sada i gdje žele da budu“? Podržava li moja tvrtka programe i mjere za pravične plaće?

Možemo vam pomoći da iskoristite prigodu i kreirate iskustvo angažiranja kadrova koje će ne samo zadovoljiti njihove trenutačne potrebe danas (kroz personalizaciju, mogućnost odabira, fleksibilne radne aranžmane i drugo) – nego će pomoći i da ih odvedete tamo gdje žele da budu sutra.

Koliko je I&D značajan u poslovnim organizacijama današnjice?

71%
globalnih tvrtki ima uspostavljene procedure za otklanjanje predrasuda pri zapošljavanju novih zaposlenika
41%
tvrtki u Sjevernoj Americi izjavljuje kako ravnopravnost spolova u pogledu visine plaća postaje sve važniji element pri odlučivanju o bazičnoj plaći (UK 58%, regija EMEA 39%)
56%
globalnih tvrtki ima uspostavljene procedure za otklanjanje predrasuda pri unapređivanju zaposlenika

Izvor: Pravilno određivanje kompenzacije, Global Pulse Survey 2018

Savjetujemo naše klijente o istim strategijama, kulturnom jačanju i najboljim praksama za I&D koje implementiramo u okviru WTW putovanja, jasno naglašavajući kako se putovanje nastavlja. Možemo vam pomoći da evoluirate uz istodobno prilagođavanje kroz:

  • Provođenje dijagnostičkih postupaka i redizajna za programe kompenzacija i beneficija, primjerice analize pravičnosti i ravnopravnosti plaća kao i ciljanih beneficija u svrhu osiguranja inkluzivnosti u Ukupnim naknadama
  • Provođenje sesija planiranja radne snage i osmišljavanje inkluzivnih programa za angažiranje kadrova i obnavljanje kadrovske strukture
  • Oblikovanje i modeliranje učinka promjene poslovne politike, strategije osluškivanja potreba i pružanje uvida u angažman zaposlenika
  • Rukovođenje implementacijom I&D-a uz naša ekspertna znanja u područjima upravljanja promjenama i potpore za komuniciranje

Bilo da je u pitanju modernizacija programa ukupnih naknada i beneficija, unapređenje integrirane dobrobiti ili procjenjivanje budućih radnih strategija, vjerujemo kako njegovanje zdrave kompanijske kulture u koju su utkani inkluzija i raznolikost, ima najveći učinak na iskustvo angažiranja kadrova današnjice – te svjedoči o predanosti zajedničkim ciljevima i osnaživanju radne snage.

Obratite nam se kako biste saznali više o našim uslugama vezanim uz vašu I&D strategiju, pristupe i programe.

Contact us