Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Total Rewards

"Total Rewards" pristup ključni je čimbenik sposobnosti organizacije da se natječe za pridobivanje talenata u današnjem poduzetnom i digitalno izmijenjenom radnom okružju. Tvrtka Willis Towers Watson pomaže vam da strateški investirate u programe koji donose najveću vrijednost vašoj raznolikoj, višegeneracijskoj radnoj snazi i osiguravaju najveći povrat vašoj organizaciji.

Kontakt

Nove metode rada, potrebe za fleksibilnosti vještina i izmijenjeni radni odnosi, mijenjaju radno mjesto. Drže li Vaši programi nagrađivanja korak s promjenama?

Pravilno upravljanje sustavom nagrađivanja može značiti razliku između uspješnog natjecanja na globalnom tržištu talenata i zaostajanja za konkurencijom. Portfelj "Total Rewards" na razini usluga za klijente s programima za plaće, doprinose, dobrobit i karijerni razvoj djeluje kao katalizator i pridonosi privlačenju, zadržavanju i angažiranju talenata neophodnih za Vaše uspješno poslovanje. Ipak, u mnogim organizacijama, razvoj programa "Total Rewards" ne drži korak s novim svijetom rada.

Identificiranje sila koje preobličavaju radna mjesta

Tvrtka Willis Towers Watson pomaže organizacijama u sučeljavanju s problemima i trendovima koji preobličavaju radna mjesta i povećavaju pritisak na poslodavce da moderniziraju svoje programe Ukupnih naknada:

 • Digitalna transformacija radnog mjesta redefinira kako, gdje i tko obavlja poslove.

 • Izmijenjena očekivanja višegeneracijske radne snage koja pridaje značaj transparentnosti i prilagođenom iskustvu angažiranja kadrova, usredotočenom na potrebe klijenata.

 • Pomaci u zakonodavstvu i propisima koji pokreću promjene u područjima poput jednake plaće za rad jednake vrijednosti i širi program inkluzije i raznolikosti.

 • Potreba za žurnim unapređenjem povrata investicija (ROI).

Pokazat ćemo vam kako da obuhvatite navedene čimbenike pri osmišljavanju i provedbi programa Ukupnih naknada.

Izrada segmentiranog portfelja Ukupnih naknada

Sljedeće kontrolne poluge mogu vam pomoći u izgradnji portfelja Ukupnih naknada koji izdvaja vašu organizaciju od takmaca:

 • Razmišljajte strateški. Za motiviranje i angažiranje kadrova potrebno je više od naknada, zato vodeće organizacije razmišljaju strateški i u svoje ponude uvrštavaju sve komponente Ukupnih naknada – plaće, beneficije, dobrobit i karijerni razvoj.

 • Usredotočite se na budućnost pri formuliranju naknada. U ubrzanom i poduzetnom radnom okružju, organizacije se moraju usredotočiti na nagrađivanje kadrova čije su vještine ključne za budući uspjeh. To uključuje i mogućnosti prekvalifikacije za pojedince čiji će rad biti pod utjecajem automatizacije i koji imaju potencijal za usvajanje novih vještina.

 • Nastojte razumjeti što je bitno za zaposlenike. Uvidi iz segmentacije i analitički podaci iz anketa organizacijama omogućuju razumijevanje koje su naknade najbitnije za različite skupine kadrova, uključujući vanjske suradnike, i razvijanje programa prilagođenih njihovim potrebama.

  Također, od ključnog je značaja da poslodavci prepoznaju povećana očekivanja zaposlenika vezano uz pravičnost plaća i transparentnost postupka odlučivanja o plaćama i njihovog priopćavanja.

 • Iskustvo na razini usluga za klijente. Očekivanja današnjih zaposlenika sve češće uključuju tretman na radnom mjestu jednak tretmanu klijenata. U kontekstu Ukupnih naknada, to podrazumijeva inteligentno korištenje tehnologije za pružanje većih mogućnosti odabira, prilagodljivosti i personalizacije.

 • Izmjerite troškove i učinke. Uzevši u obzir značajne investicije koje organizacije ulažu u programe Ukupnih naknada, od ključnog je značaja precizno mjerenje financijskog povrata, te povezanih učinaka na privlačenje, zadržavanje i angažiranje zaposlenika.

  Organizacije koje prednost daju sofisticiranijim analitičkim postupcima mogu koristiti alate kao što je Optimizacija ukupnih naknada za određivanje omjera troškova za različite skupine ključnih kadrova i za procjenu koje naknade imaju najveći učinak na stajališta i ponašanje zaposlenika. Taj pristup omogućuje izbjegavanje opasnosti od ulaganja u pogrešne programe.

 • Davanje prioriteta inkluziji i raznolikosti. Od ključnog je značaja da poslodavci razviju formalni okvir za inkluziju i raznolikost kako bi programi Ukupnih naknada mogli potpunije zadovoljiti potrebe raznolike radne snage i promovirati kulturu inkluzije.

Te mjere pružaju smjernice za razvoj segmentiranog portfelja Ukupnih naknada što vam pruža prednost u natjecanju za pridobivanje visokovrijednih kadrova.

Tvrtka Willis Towers Watson predano pomaže organizacijama pri izradi programa Ukupnih naknada koji pružaju najveću moguću vrijednost ključnim grupama kadrova na najekonomičnijoj razini za organizaciju.

Contact us