Skip to main content
main content, press tab to continue
Rješenje

Osmišljavanje i razrada strategije naknada

Naša kombinacija savjeta, podataka i softvera pomaže vam u kreiranju optimalnih radnih okvira, donošenju pravilnih odluka i realiziranju vaše strategije naknada na djelotvoran i učinkovit način. Pomažemo vam u osmišljavanju planova naknada koji će zadovoljiti rastuće potrebe poslovanja i očekivanja zaposlenika.

Kontakt

U novome svijetu rada plaćaju se stvari koje su bitne

Brzo transformiranje globalnog radnog mjesta od organizacija zahtijeva ponovno promišljanje naknada svojih zaposlenika i kreiranje radnih okvira koji omogućuju privlačenje i zadržavanje odgovarajućih kadrova i optimiziranje troškova ljudskih resursa. Potrebno je pojednostaviti komplicirane postupke odlučivanja o plaćama i dati prednost bitnim čimbenicima uključujući vrednovanje vještina bitnih za realiziranje zacrtanih ciljeva, uspješno nadmetanje za pridobivanje deficitarnih kadrova, prepoznavanje rastućeg trenda za ravnopravnost spolova u pogledu visine plaća i osiguranje adekvatnog nagrađivanja najučinkovitijih zaposlenika.

U izazovnom okruženju današnjice, kako zadovoljiti te oprečne i komplicirane zahtjeve?

Djelotvorna strategija i plan naknada mogli bi vas dovesti u poziciju moći i pružiti vam jasnu viziju budućnosti. No kako započeti? Za početak, potrebno je bez uljepšavanja razmotriti postojeću strategiju ukupnih naknada i u kojoj se mjeri ta strategija uklapa u strategiju i viziju budućnosti vaše organizacije, potom treba osmisliti plan naknada koji će osigurati odgovarajuću naknadu odgovarajućem segmentu radne snage na odgovarajući način.

Pravilno rješavanje naknada započinje s pravilnom strategijom

Odlučna strategija naknada obuhvaća kreativan no discipliniran pristup upravljanju naknadama, usklađen s vašom strategijom ukupnih naknada i ukupnom vrijednošću za kadrove i omogućuje vam privlačenje, zadržavanje i angažiranje kadrova te promicanje pravilnog ponašanja.

Naš pristup i postupak rada oslanjaju se na naše mjerne alate i analitičke postupke i uspostavljaju kontekst za:

 • Dokumentiranje aktualnih planova i procjenu njihove djelotvornosti
 • Obavljanje analize tržišta uz analizu djelatnosti i komparativnih skupina
 • Identificiranje opcija i mogućnosti za promjenu
 • Modeliranje učinka promjena
 • Razvoj djelotvornog plana upravljanja promjenama i komuniciranja

Odgovarajući plan naknada za odgovarajuće segmente zaposlenika

Nakon donošenja strategije, zajedničkim snagama možemo razviti planove naknada prikladne za vašu organizaciju i kritične segmente zaposlenika, uključujući izvršne službenike i zaposlenike, u četiri ključna elementa.

 • Osnovna plaća
 • Kratkoročne stimulacije (Short-Term Incentives, STI)/bonusi na plaću
 • Dugoročne stimulacije (Long-Term Incentives, LTI)
 • Programi vrednovanja i drugi programi

Uz potporu naših robustnih podataka o naknadama, niveliranja poslova i strukture, te okvira za rad koji obuhvaća dostavu, procjenu i prilagođavanje plaće, rukovođenje programom i djelotvornu tehnologiju, pomažemo vam u pravilnom rješavanju naknada u novome svijetu rada.

Zašto tvrtka WTW?

Tvrtka WTW pruža jedinstvenu kombinaciju ekspertnih konzultacija, podataka, analitičkih postupaka i softvera koja omogućuje osmišljavanje i provođenje vrhunskih prilagođenih rješenja za naknade koja pokreću vašu organizaciju prema naprijed.

 • Analize i uvidi bez premca

  Dubinska ekspertna znanja o analitičkim postupcima za poslove, rad, nagrađivanje i kadrove

 • Ekspertna znanja u području komuniciranja

  Nagrađivani komunikatori specijalizirani za pomoć organizacijama u prebrođivanju promjena i pomoć zaposlenicima u razumijevanju vrijednosti naknada koje primaju

 • Napredne sposobnosti upravljanja podacima vodeće na tržištu

  Usluga naprednog upravljanja podacima, vodeća na tržištu, osnažuje donositelje odluka pružajući im uvide o trendovima u području naknada/p>

 • Iskustvo u analizi pravičnosti plaća

  Preko 30 godina iskustva u obavljanju revizije ravnopravnosti u plaćama i analiza pravičnosti plaća, uključujući razlike u zaradama između spolova i odgovarajuća rješenja, kao i izrada planova za obnavljanje kadrovske strukture i pravično regrutiranje kadrova

 • Djelotvornost prodaje i naknade za prodajne kadrove

  Ekspertna znanja koja vam pomažu u razvoju strategije za upravljanje prodajnim kadrovima i njihovo nagrađivanje, usklađenih s jedinstvenim razvojnim potrebama vašeg poslovanja

 • Ekspertna znanja u području niveliranja poslova

  Alati i znanja za procjenjivanje i niveliranje poslova odnose se na kritičnu poslovnu potrebu: privlačenje, angažiranje i zadržavanje ključnih kadrova, upravljanje troškovima i rizicima te rukovođenje realiziranjem programa za naknade i kadrove

 • Softver za naknade

  Interaktivni referentni podaci, referentna analiza konkurentnosti, globalno niveliranje poslova, osmišljavanje planova naknada i robustne usluge izvješćivanja i analitike pomažu vam u privlačenju i zadržavanju odgovarajućih zaposlenika uz istodobno optimiziranje troškova za naknade

Contact us