Skip to main content
main content, press tab to continue

Upiti o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju

Ako imate pitanja o mirovinskom ili zdravstvenom osiguranju, uključujući prijavu i promjenu adrese, kontaktirajte nas putem poveznica u nastavku. U zahtjevu navedite pojedinosti o svom osiguranu i svoje kontakt podatke.

Država Upiti o mirovinskom osiguranju Upiti o zdravstvenom osiguranju
Australia E-pošta E-pošta
Belgium E-pošta  
Brazil E-pošta E-pošta
Canada Toronto - E-pošta
Montreal - E-pošta
Chile E-pošta E-pošta
Croatia E-pošta E-pošta
Denmark E-pošta  
Finland E-pošta E-pošta
France E-pošta E-pošta
Greece E-pošta E-pošta
Hong Kong E-pošta E-pošta
Hungary   E-pošta
India E-pošta E-pošta
Ireland E-pošta E-pošta
Korea E-pošta E-pošta
Luxembourg E-pošta E-pošta
Malaysia E-pošta E-pošta
Netherlands E-pošta  
New Zealand E-pošta E-pošta
Norway E-pošta E-pošta
Portugal E-pošta E-pošta
Serbia   E-pošta
Singapore E-pošta E-pošta
South Africa E-pošta E-pošta
Spain E-pošta E-pošta
Thailand E-pošta E-pošta
Turkey E-pošta E-pošta
Ukraine E-pošta E-pošta
United Kingdom E-pošta E-pošta
United States Retiree/Pension - E-pošta Via Benefits
COBRA - E-pošta
Contact us