Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

Wereldwijde privacyverklaring voor websites

Willis Towers Watson is wereldwijd actief via dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. We hebben ons gecommitteerd aan privacy en transparantie in onze informatiepraktijken. In deze privacyverklaring beschrijven we het door ons verzamelen, gebruiken, vrijgeven en verwerken van persoonlijke informatie die we online verzamelen via onze websites, evenals met betrekking tot onze producten en diensten.

Overzicht van het door ons verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

Dit overzicht is bedoeld om belangrijke informatie over onze informatiepraktijken samen te vatten, die hieronder verder worden uitgelegd. (Ga direct naar het volledige privacybeleid.) Hoewel de feitelijke informatie die we verzamelen en ons gebruik van dergelijke persoonlijke informatie varieert afhankelijk van de aard van onze relatie en interacties, biedt de onderstaande tabel een algemeen overzicht van de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie gebruiken.

Categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen
Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens : identificatiegegevens zoals een echte naam, alias, adres, uniek persoonlijk identificerend kenmerk, online identificatienummer, Internet Protocol (IP)-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens.
Klantgegevens : papieren en elektronische klantendossiers die persoonlijke informatie bevatten, zoals naam, handtekening, fysieke kenmerken of -beschrijving, adres, telefoonnummer, opleiding, huidige tewerkstelling, arbeidsverleden, burgerservicenummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentificatiekaartnummer, verzekeringspolisnummer, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debitcardnummer, of enige andere financiële of betalingsinformatie, medische informatie, of informatie over ziektekostenverzekeringen.
Beschermde classificaties: kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving zoals ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, religie, nationale herkomst, handicap, burgerschapsstatus en genetische informatie.
Commerciële informatie: inclusief dossiers van onroerend goed, producten of diensten die gekocht, verkregen of overwogen zijn, of andere aankoop- of gebruiksgeschiedenissen of tendensen.
Gebruiksgegevens: informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie.
Geolocatiegegevens: nauwkeurige geografische locatiegegevens over een bepaalde persoon of bepaald apparaat.
Biometrische informatie: fysiologische, biologische of gedragskenmerken die alleen of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt om individuele identiteit vast te stellen, waaronder DNA, irisscan, netvlies, vingerafdruk, gezichtsafdruk, hand, palm, aderpatronen en stemopnames, patronen of ritmes van toetsaanslagen, looppatronen of ritmes, en slaap-, gezondheids- of lichaamsbewegingsgegevens die identificerende informatie bevatten (voor zover toegestaan en onderhevig aan toepasselijke wetgeving)
Audio, video en andere elektronische gegevens: audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie zoals CCTV-beelden, foto's en opnames van gesprekken.
Arbeidsverleden: professionele of werkgerelateerde informatie.
Opleidingsinformatie: opleidingsinformatie en -dossiers.
Profielen en gevolgtrekkingen: Gevolgtrekkingen die zijn afgeleid van de hierboven geïdentificeerde informatie om een profiel te creëren dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, capaciteiten of aanleg van een inwoner weerspiegelt.

Hoe we persoonlijke informatie gebruiken
Voor het leveren van ondersteuning en diensten en het beheren van onze websitess
Voor het analyseren en verbeteren van ons bedrij
PVoor het personaliseren van inhoud en ervaringen
Voor reclame-, marketing- en promotiedoeleinden
Voor het beveiligen en beschermen van ons bedrijf
Voor het verdedigen van onze wettelijke rechten
Voor audit, rapportage, corporate governance en interne bedrijfsvoering
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen


Individuele rechten. Zie het gedeelte Individuele rechten en keuzes hieronder voor een beschrijving van de keuzes die we bieden en de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Als u een inwoner van Californië bent, zorg er dan voor dat u het gedeelte Aanvullende informatie voor inwoners van Californië hieronder bekijkt voor belangrijke informatie over de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en vrijgeven en uw rechten onder de privacywetgeving van Californië.

1. Bereik

Deze privacyverklaring beschrijft, in het algemeen, hoe Willis Towers Watson, in onze hoedanigheid als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘bedrijf’ onder de toepasselijke wetgeving, persoonlijke informatie behandelt en verwerkt met betrekking tot:

 • het gebruik van onze websites en bijbehorende diensten die verwijzen naar deze privacyverklaring, waaronder www.wtwco.com (de “Homepage”) en andere websites die worden beheerd door Willis Towers Watson (gezamenlijk de “websites”)
 • onze voormalige, huidige en toekomstige klanten
 • personen die met ons communiceren
 • personen die onze producten en diensten (“diensten”) gebruiken en personen van wie wij persoonlijke informatie ontvangen bij het leveren van de diensten

Het door ons verzamelen, gebruiken en het vrijgeven en verwerken van persoonlijke informatie zal variëren afhankelijk van de omstandigheden. Deze privacyverklaring is bedoeld om onze algemene privacy- en gegevensbeschermingspraktijken te beschrijven. In sommige gevallen kunnen andere of aanvullende verklaringen over onze praktijken voor gegevensverzameling en -verwerking worden verstrekt en van toepassing zijn op onze verwerking van bepaalde persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring omvat ons gebruik van de term “persoonlijke informatie” andere soortgelijke termen onder de toepasselijke privacywetgeving, zoals “persoonlijke informatie” en “persoonlijk identificeerbare informatie.” In het algemeen omvat persoonlijke informatie alle informatie die een bepaald individu identificeert, verband houdt met, beschrijft of redelijkerwijs kan worden geassocieerd, gekoppeld of koppelbaar is aan een bepaald individu.

Niet gedekt door deze verklaring. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sollicitanten en kandidaten die solliciteren bij ons via ons sollicitatieportaal of op onze werknemers en niet-werknemers van wie de persoonlijke informatie onderhevig is aan verschillende privacyverklaringen die aan dergelijke personen worden verstrekt in het kader van hun dienstverband of werkrelatie met een Willis Towers Watson-groepsmaatschappij.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke Willis Towers Watson Groepsmaatschappijen

Bij het verlenen van diensten aan klanten kan Willis Towers Watson optreden als een “dienstverlener” of “verwerker” onder de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Dit betekent dat we uw persoonlijke informatie van of namens onze klant kunnen ontvangen of verzamelen. In dit scenario zullen we alleen persoonlijke informatie verwerken namens en met inachtneming van de instructies van onze klanten (die, vanuit het oogpunt van privacywetgeving, “verwerkingsverantwoordelijken” of “bedrijven” zijn met betrekking tot de persoonlijke informatie die we namens hen verwerken). Wanneer we optreden als een “dienstverlener” of “verwerker”, zijn de privacyverklaringen van onze klanten (en niet deze) daarop van toepassing en beheren zij de verwerking van persoonlijke informatie.

Wanneer we handelen in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke of bedrijf met betrekking tot persoonlijke informatie, is voor de doeleinden van de AVG en andere relevante toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de gegevensbeschermingswetgeving (“DPL”)van de Kaaimaneilanden, deze privacyverklaring van toepassing, zoals hieronder uitgelegd. Bovendien is Willis Towers Watson plc de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de verwerking wordt beheerd door een andere entiteit van Willis Towers Watson.

Onze websites. De websites worden beheerd door Willis Towers Watson plc, tenzij een website (in zijn gebruiksvoorwaarden of anderszins) aangeeft dat deze wordt beheerd door een andere entiteit van Willis Towers Watson. Bedrijven van de Willis Towers Watson-groep (evenals individuele divisies van Willis Towers Watson) kunnen hun eigen websites hebben met hun eigen privacyverklaringen, in welk geval deze privacyverklaring niet van toepassing is op dergelijke websites, tenzij een dergelijke website een link naar deze privacyverklaring biedt.

Websites en specifieke webpagina's waarnaar wordt gelinkt of die afkomstig zijn van www.wtwco.com kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden (inclusief afzonderlijke privacyverklaringen, afzonderlijke cookieverklaringen en afzonderlijke tools voor het beheer van de cookievoorkeuren die u op die websites kunt openen en bekijken). Het opnemen van een link op de website naar een website van derden impliceert niet de goedkeuring van de gelinkte site of dienst door Willis Towers Watson of onze gelieerde ondernemingen. Op deze websites van derden zijn verschillende gebruiksvoorwaarden van toepassing (inclusief privacyverklaringen) en u bent als enige verantwoordelijk voor het bekijken en gebruiken van dergelijke websites in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Willis Towers Watson is niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonlijke informatie door dergelijke websites van derden wordt behandeld .

Diensten en andere activiteiten. Met betrekking tot onze diensten en andere zakelijke activiteiten is in het algemeen het bedrijf van de Willis Towers Watson-groep waarmee u werkt de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie, samen met Willis Towers Watson plc, het moederbedrijf van de Willis Towers Watson-groep. (Klik hier om de bedrijven van de Willis Towers Watson-groep te bekijken).

3. Grensoverschrijdende overdracht

Willis Towers Watson is een wereldwijd bedrijf en de gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar, geopend, verwerkt of opgeslagen in, en onderworpen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties in rechtsgebieden buiten uw eigen rechtsgebied, waaronder de Verenigde Staten, Canada, India, Panama, Bermuda, de Europese Unie en andere rechtsgebieden waarin wij of onze dienstverleners actief zijn. Sommige van deze rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, bieden mogelijk niet dezelfde niveaus van gegevensbescherming als uw eigen rechtsgebied. We hebben beveiligingsmaatregelen ingesteld om persoonlijke informatie te beschermen die wordt doorgestuurd naar andere landen, inclusief gepaste contractuele bescherming. Neem voor meer informatie over de juiste beveiligingsmaatregelen contact met ons op via de onderstaande gegevens.

4. Verzamelde persoonlijke informatie

We verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks van personen, automatisch gerelateerd aan het gebruik van de diensten en websites en in sommige gevallen, van derden (zoals sociale netwerken, platformproviders, betalingsverwerkers en exploitanten van bepaalde diensten van derden die we gebruiken). Over het algemeen verzamelen we uw persoonlijke informatie op vrijwillige basis. Als u echter weigert bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken die als verplicht is gemarkeerd, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot bepaalde diensten of kunnen we mogelijk niet volledig reageren op uw vraag.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken zal variëren afhankelijk van de omstandigheden. De persoonlijke informatie die we bijvoorbeeld via onze websites kunnen verzamelen, omvat:

 • uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en andere contactgegevens
 • informatie over uw interacties met ons en met betrekking tot uw gebruik van onze websites en diensten
 • interesses die u hebt met betrekking tot onze diensten of onze praktijkgebieden
 • informatie die u vrijwillig aan ons kunt verstrekken door een formulier op onze websites in te vullen
 • informatie over uw gebruik van onze websites en diensten

We kunnen ook aanvullende persoonlijke informatie verzamelen bij het leveren van onze diensten, onze bedrijfsvoering, en interactie met personen gedurende het uitvoeren van onze activiteiten, die soms “gevoelige” informatie kan bevatten (ook wel bekend als “speciale categorieën van persoonlijke informatie” onder de AVG, zoals medische dossiers of strafrechtelijke veroordelingen en bekendstaat als “gevoelige persoonsgegevens” onder de DPL, zoals fysieke of mentale gezondheid of conditie, medische gegevens, het plegen, of vermeend plegen van een overtreding; procedures voor een gepleegde overtreding, of waarvan wordt beweerd dat deze is gepleegd. Indien wettelijk vereist, zullen we u specifieke gegevensverwerkingsinformatie verstrekken over hoe we die gegevens kunnen verwerken en welke rechten u mogelijk hebt met betrekking tot dergelijke verwerking.

Categorieën van bronnen van persoonlijke informatie. We kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen, evenals automatisch gerelateerd aan uw gebruik van onze websites en andere diensten, evenals van derden. We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke informatie:

 • van u, hetzij rechtstreeks (d.w.z. via informatie die u aan ons verstrekt, inclusief via formulieren die u kunt invullen en indienen via onze websites) of indirect (d.w.z. door uw acties op onze websites te observeren)
 • uit de inhoud van enquêtes die u kunt invullen;
 • van 'cookies' en andere soortgelijke tools die op delen van onze websites worden ingezet (zie sectie 7 hieronder voor meer informatie over cookies die op onze websites worden
 • van onze klanten in verband met het leveren van professionele diensten aan hen
 • van bedrijven voor gegevensanalyse
 • van overheidsinstanties
 • van dienstverleners (d.w.z. bedrijven die ons helpen bij het nakomen van onze contracten en het uitvoeren van onze activiteiten, zoals het uitvoeren van mailings of het leveren van klantenservice)
 • uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms (inclusief van mensen met wie u vrienden bent of anderszins verbonden bent) en van andere derden.

Categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen. Hoewel de persoonlijke informatie die we verzamelen, zoals hierboven uitgelegd, varieert afhankelijk van de aard van de geleverde of gebruikte diensten en onze interacties met personen, kunnen we de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen (onderhevig aan toepasselijke wettelijke vereisten en beperkingen):

 • Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens: identificatiegegevens zoals een echte naam, alias, adres, uniek persoonlijk identificerend kenmerk, online identificatienummer, Internet Protocol (IP)-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens.
 • Klantgegevens: papieren en elektronische klantendossiers die persoonlijke informatie bevatten, zoals naam, handtekening, fysieke kenmerken of -beschrijving, adres, telefoonnummer, opleiding, huidige tewerkstelling, arbeidsverleden, burgerservicenummer, btw-nummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentificatiekaartnummer, verzekeringspolisnummer, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debitcardnummer, of enige andere financiële of betalingsinformatie, medische informatie, of informatie over ziektekostenverzekeringen.
 • Beschermde classificaties: kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving zoals ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, religie, nationale herkomst, handicap, burgerschapsstatus en genetische informatie.
 • Commerciële informatie: inclusief dossiers van onroerend goed, producten of diensten die gekocht, verkregen of overwogen zijn, of andere aankoop- of gebruiksgeschiedenissen of tendensen.
 • Gebruiksgegevens: informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie.
 • Geolocatiegegevens: nauwkeurige geografische locatiegegevens over een bepaalde persoon of bepaald apparaat.
 • Biometrische informatie: fysiologische, biologische of gedragskenmerken die alleen of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt om individuele identiteit vast te stellen, waaronder DNA, irisscan, netvlies, vingerafdruk, gezichtsafdruk, hand, palm, aderpatronen en stemopnames, patronen of ritmes van toetsaanslagen, looppatronen of -ritmes, en slaap-, gezondheids- of lichaamsbewegingsgegevens die identificerende informatie bevatten (voor zover toegestaan en onderhevig aan toepasselijke wetgeving).
 • Audio, video en andere elektronische gegevens: audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie zoals CCTV-beelden, foto's en opnames van gesprekken.
 • Arbeidsverleden: professionele of werkgerelateerde informatie.
 • Opleidingsinformatie: opleidingsinformatie en -dossiers.
 • Profielen en gevolgtrekkingen: Gevolgtrekkingen die zijn afgeleid van de hierboven geïdentificeerde informatie om een profiel te creëren dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, capaciteiten of aanleg van een inwoner weerspiegelt.

Bepaalde wetten, waaronder de AVG, vereisen dat we u informeren over de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie. Op grond van de AVG (en andere relevante wetten) verwerken we persoonlijke informatie voor de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van contract: om contracten uit te voeren die u mogelijk met ons hebt (bijvoorbeeld als u onze diensten gebruikt)
 • Naleving van wetten: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Onze legitieme zakelijke belangen: ter bevordering van onze legitieme zakelijke belangen, waaronder:
  • om uw deelname aan interactieve functies die u op onze websites kunt gebruiken te vergemakkelijken en uw ervaring op de websites te personaliseren door inhoud op maat te presenteren
  • om met u te corresponderen, u op de hoogte te stellen van gebeurtenissen of wijzigingen in onze diensten, of anderszins te reageren op uw vragen en verzoeken om informatie, wat marketing aan u kan omvatten
  • voor het leveren van professionele diensten aan u via Willis Towers Watson-applicaties; dergelijke diensten zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden, waaronder privacy
  • voor gegevensanalyse, audits, fraudecontrole en -preventie en het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, of wijzigen van onze websites, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten
  • om onze wettelijke rechten en belangen en die van derden te beschermen en te verdedigen
 • Met uw toestemming: Waar de toepasselijke wetgeving vereist dat we uw toestemming verkrijgen om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken, zullen we uw toestemming dienovereenkomstig verkrijgen. Wanneer we uw toestemming verkrijgen, geven de AVG (waar van toepassing) en andere toepasselijke wetten u het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring. In sommige rechtsgebieden kan uw gebruik van de websites worden beschouwd als impliciete toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor het gebruik van persoonlijke informatie. Hoewel de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie kunnen verwerken variëren afhankelijk van de omstandigheden, gebruiken we in het algemeen persoonlijke informatie voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet. Waar de AVG of andere relevante wetten van toepassing zijn, hebben we de rechtsgrondslagen voor dergelijke verwerking uiteengezet (zie hierboven voor meer uitleg over onze rechtsgrondslagen) tussen haakjes.

 • Het leveren van ondersteuning en diensten: waaronder het leveren van onze diensten, het beheren van onze websites, applicaties en online diensten; om met u te communiceren over uw toegang tot en gebruik van onze diensten; om te reageren op uw vragen; om probleemoplossing te bieden, uw bestellingen en verzoeken uit te voeren, uw betalingen te verwerken en technische ondersteuning te bieden; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden. (Rechtsgrond: uitvoering van ons contract met u; en onze legitieme belangen)
 • Het analyseren en verbeteren van onze activiteiten: onder meer om beter te begrijpen hoe gebruikers onze diensten en websites openen en gebruiken, om onze websites, diensten en bedrijfsactiviteiten te evalueren en te verbeteren, en om nieuwe functies, aanbiedingen en diensten te ontwikkelen; om enquêtes en andere evaluaties uit te voeren (zoals klanttevredenheidsonderzoeken); en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen)
 • Het personaliseren van inhoud en ervaringen: inclusief het aanpassen van inhoud die we verzenden of weergeven op onze websites en andere diensten; om locatie-aanpassingen en gepersonaliseerde hulp en instructies aan te bieden; en om anderszins uw ervaringen te personaliseren. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of met uw toestemming)
 • Advertentie-, marketing- en promotiedoeleinden: inclusief om u te bereiken met meer relevante advertenties en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te evalueren, meten en verbeteren; om u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie te sturen waarvan wij denken dat deze u interesseren; om contact met u op te nemen over onze diensten of informatie waarvan wij denken dat ze u interesseren; en om promoties en prijsvragen te beheren. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of met uw toestemming)
 • Het beveiligen en beschermen van ons bedrijf: inclusief het beschermen en beveiligen van onze bedrijfsactiviteiten, activa, diensten, netwerk en informatie en technologische middelen; het onderzoeken, voorkomen, detecteren en ondernemen van actie met betrekking tot fraude, onbevoegde toegang, situaties met mogelijke bedreigingen voor de rechten of veiligheid van een persoon of derde partij, of andere onbevoegde activiteiten of wangedrag (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of naleving van wetten)
 • Het verdedigen van onze wettelijke rechten: inclusief het beheren van en reageren op feitelijke en potentiële juridische geschillen en claims, en het anderszins vaststellen, verdedigen of beschermen van onze rechten of belangen, inclusief in het kader van verwachte of feitelijke rechtszaken met derden. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of naleving van wetten)
 • Audits, rapportages, corporate governance en interne activiteiten: inclusief met betrekking tot financiële, fiscale en boekhoudkundige audits; audits en beoordelingen van onze activiteiten, privacy, beveiliging en financiële controles, risico's en naleving van wettelijke verplichtingen; onze algemene bedrijfsactiviteiten, boekhouding, administratie en juridische functies; en met betrekking tot een daadwerkelijke of overwogen fusie, overname, verkoop of overdracht van activa, financiering, faillissement of herstructurering van al onze of een deel van onze bedrijfsactiviteiten. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of naleving van wetten)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: inclusief om te voldoen aan de wet, onze wettelijke verplichtingen en juridische procedures, zoals aanhoudingsbevelen, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en verzoeken van regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties. (Rechtsgrond: onze legitieme zakelijke belangen en/of naleving van wetten)

Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. We kunnen persoonlijke informatie anonimiseren en anonieme en geaggregeerde gegevenssets en rapporten maken om onze activiteiten, producten en diensten te beoordelen, te verbeteren en te ontwikkelen, benchmarkingrapporten over onze branche voor te bereiden en voor andere onderzoeks-, marketing- en analysedoeleinden.

6. Vrijgave van persoonlijke informatie

We geven de persoonlijke informatie die we verzamelen vrij zoals uiteengezet in dit gedeelte.

A. Doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie vrijgeven

Willis Towers Watson kan uw persoonlijke informatie vrijgeven aan een bedrijf van de Willis Towers Watson-groep voor het hierboven uiteengezette gebruik en de doeleinden, inclusief voor het op de markt brengen van de producten en diensten die door andere bedrijven binnen de Willis Towers Watson-groep worden aangeboden (onderhevig aan de toepasselijke wetgeving). We kunnen uw persoonlijke informatie ook vrijgeven om de volgende redenen:

 • aan externe dienstverleners zoals entiteiten die klantenservice, e-maillevering, auditing, hosting van onze websites en andere diensten leveren
 • aan derden die betrokken zijn bij evenementen waarvoor u zich registreert, om uw deelname aan die evenementen te faciliteren
 • als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven onder de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder mogelijk wetten buiten uw land van verblijf
 • om de gebruiksvoorwaarden van onze websites af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Willis Towers Watson, onze klanten, gelieerde ondernemingen of andere partijen te beschermen
 • onderhevig aan toepasselijke wetgeving, om te reageren op verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, waaronder dergelijke autoriteiten buiten uw land van verblijf
 • in verband met de planning, due diligence en implementatie van commerciële transacties, inclusief een reorganisatie, fusie, verkoop van alle of een deel van onze activa, een joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele, of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure)—in dergelijke gevallen wordt uw persoonlijke informatie overgedragen aan de overnemende entiteit
 • in overeenstemming met de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn of met uw uitdrukkelijke toestemming.

We vragen deze externe dienstverleners om beveiligingsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Deze derden hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en met het gebruik van persoonlijke informatie die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend met het doel om de gecontracteerde dienst aan ons te leveren.

Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. We kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie, die een bepaalde persoon niet kan identificeren en niet gekoppeld of koppelbaar is aan een bepaalde persoon, delen met derden voor onderzoek, marketing, analyse en andere doeleinden.

B. Categorieën van persoonlijke informatie die vrijgegeven kan worden

Bepaalde privacywetten (zoals de California Consumer Privacy Act (“CCPA”)) vereisen dat we de categorieën van persoonlijke informatie die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel bekendmaken, evenals de categorieën die we hebben “verkocht” (zoals die term is gedefinieerd onder de CCPA of andere toepasselijke wetgeving). Bekijk de beschrijvingen van de categorieën van persoonlijke informatie onder het gedeelte Verzamelde persoonlijke informatie hierboven, voor verdere beschrijvingen van elke categorie van persoonlijke informatie.

Categorieën van persoonlijke informatie die voor een zakelijk doel worden vrijgegeven. Over het algemeen kunnen we de volgende categorieën van persoonlijke informatie vrijgeven ter ondersteuning van onze hierboven vermelde zakelijke doeleinden:

 • Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens
 • Klantgegevens
 • Beschermde classificaties
 • Commerciële informatie
 • Gebruiksgegevens
 • Geolocatiegegevens
 • Biometrische informatie
 • Audio, video en andere elektronische gegevens
 • Arbeidsverleden
 • Opleidingsinformatie
 • Profielen en gevolgtrekkingen

We hebben de categorieën van persoonlijke informatie die hierboven zijn vermeld in de afgelopen twaalf maanden vrijgegeven aan de volgende categorieën van derden: onze klanten, advertentienetwerken, bedrijven voor gegevensanalyse, andere dienstverleners, andere verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties.

Categorieën van verkochte persoonlijke informatie. Hoewel we geen persoonlijke informatie vrijgeven aan derden in ruil voor een geldelijke vergoeding van dergelijke derden, geven we wel persoonlijke informatie vrij, of stellen die beschikbaar aan derden om bepaalde diensten of voordelen van hun te ontvangen, zoals wanneer we tags van derden toestaan om informatie te verzamelen zoals browsegeschiedenis op onze websites, om daarmee onze advertentiecampagnes te verbeteren en te meten. De CCPA definieert een “verkoop” als het vrijgeven of beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan een derde partij in ruil voor geldelijke of andere waardevolle zaken. Op grond van de CCPA omvatten de categorieën van persoonlijke informatie die we kunnen “verkopen” zoals gedefinieerd in de CCPA:

 • identificatiegegevens
 • gebruiksgegevens
 • gebruiksgegevens

We hebben de categorieën van persoonlijke informatie die hierboven zijn vermeld in de afgelopen twaalf maanden “verkocht” aan bedrijven voor gegevensanalyse.

7. Cookies en tracking

Onze websites kunnen gebruikmaken van eigen cookies en cookies van derden, pixeltags, plug-ins en andere tools om apparaat-, gebruiks- en browse-informatie te verzamelen wanneer gebruikers onze websites bezoeken of onze online diensten gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld onze websites bezoekt, kan onze server uw IP-adres (en bijbehorende locatiegegevens) en andere informatie vastleggen, zoals het type van uw internetbrowser, uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal en de pagina's die u bekijkt en links waarop u op onze websites klikt, evenals de datum en tijdsaanduiding van uw activiteiten op onze websites.

We gebruiken de informatie voor beveiligingsdoeleinden, om navigatie te vergemakkelijken, om uw ervaring te personaliseren en te verbeteren tijdens het gebruik van de websites, om onze advertentiecampagnes te verbeteren en te meten en om gebruikers beter te bereiken met relevante advertenties, zowel op onze websites als op websites van derden. We verzamelen ook statistische informatie over het gebruik van de websites om hun ontwerp en functionaliteit te verbeteren, te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hierover. Onze Cookieverklaring bevat meer informatie over ons gebruik van cookies. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot cookies die door deze Website worden ingesteld beheren met behulp van onze cookie-voorkeursmanager. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan onze startpagina, ga dan terug en gebruik de cookie-voorkeursmanager op die website om uw cookievoorkeuren voor die website in te stellen.

Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar uw computer of ander apparaat stuurt om informatie over uw gebruik van websites op te slaan en soms te verzamelen, zoals de tijd die u doorbrengt op de websites, bezochte pagina's, taalvoorkeuren en ander anoniem dataverkeer. U kunt de manier waarop cookies worden gebruikt beheren door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt weigeren om cookies te accepteren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u cookies kunt weigeren. Als u echter een dergelijke instelling selecteert, kan dit van invloed zijn op de werking van onze websites. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u onze websites opent of erop inlogt. Om meer te weten te komen over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites en uw keuzes met betrekking tot het plaatsen van cookies, raadpleegt u onze Cookieverklaring. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan onze startpagina, ga dan terug en bekijk de cookieverklaring op die website om te begrijpen hoe cookies op die website worden gebruikt.

Pixeltags en andere soortgelijke technologieën. Pixeltags (ook bekend als webbakens en clear gifs) kunnen worden gebruikt in verband met sommige websites om onder andere de acties van gebruikers van de websites (inclusief e-mailontvangers) te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de websites en responspercentages samen te stellen. Wij en onze serviceproviders gebruiken ook pixeltags in HTML-e-mails naar onze klanten, om ons te helpen de responspercentages van e-mails bij te houden, te identificeren wanneer onze e-mails worden bekeken en bij te houden of onze e-mails worden doorgestuurd.

Logbestanden. De meeste browsers verzamelen bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, apparaattype, schermresolutie, versie van het besturingssysteem en type en versie van de internetbrowser. Deze informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden.

Analytische tools van derden. Onze websites kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde apparaten en applicaties die worden beheerd door derden (bijv. Google Analytics) die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie over het gebruik van de websites te verzamelen en te analyseren en om te rapporteren over activiteiten en trends. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan onze startpagina, ga dan terug en bekijk de cookieverklaring op die website om te begrijpen hoe cookies op die website worden gebruikt.

Do-Not-Track-signalen. Houd er rekening mee dat onze websites geen signalen herkennen of beantwoorden die uw browser kan verzenden via de zogenaamde 'Do-Not-Track'-functie die uw browser mogelijk heeft. Als u cookies op onze websites wilt uitschakelen, moet u niet vertrouwen op een 'Do-Not-Track'-functie die uw browser mogelijk heeft. Klik hiervoor meer informatie over Do-Not-Track-signalen.

8. Op interesses gebaseerde advertenties

Op sommige van onze websites kunnen we samenwerken met advertentienetwerken van derden, analysebedrijven, meetdiensten en anderen (“advertentiebedrijven van derden”) om advertenties op onze websites weer te geven en om onze advertenties te beheren op sites van derden, mobiele apps en online diensten. Wij en deze externe advertentiebedrijven kunnen cookies, pixeltags en andere tools gebruiken om informatie te verzamelen op onze websites (en op sites en diensten van derden), zoals browsegeschiedenis, IP-adres, apparaat-ID, cookie- en reclame-ID's, en andere identificatoren, algemene locatie-informatie en, met uw toestemming, de geolocatiegegevens van uw apparaat; wij en deze externe advertentiebedrijven gebruiken deze informatie om u relevantere advertenties en inhoud te bieden en om het succes van dergelijke advertenties en inhoud te evalueren.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot cookies van advertentiebedrijven van derden die door deze website worden ingesteld, beheren met behulp van onze cookie-voorkeursmanager. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan de startpagina, ga dan terug en gebruik de cookie-voorkeursmanager op die website om uw cookievoorkeuren in te stellen.

Zie onze Cookieverklaring voor informatie over de derde partijen waarmee we mogelijk samenwerken om gerichte advertenties weer te geven op sites van derden en om het succes van onze marketing en campagnes te meten. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan de startpagina, ga dan terug en bekijk de cookieverklaring op die website om te begrijpen hoe cookies daar worden gebruikt. U kunt ook meer informatie verkrijgen over gerichte of “op interesses gebaseerde reclame” en u afmelden voor veel advertentienetwerken op de onderstaande websites van de branche:

9. Beveiliging

Willis Towers Watson heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. Desondanks kan de beveiliging van de overdracht van informatie via het internet niet altijd worden gegarandeerd en erkent u dit met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze websites en diensten. Als u reden heeft om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van uw account is aangetast), gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen overeenkomstig het gedeelte “Contact en opmerkingen” hieronder.

10. Individuele rechten en keuzes

Marketing. U kunt zich afmelden voor het verder ontvangen van onze marketinggerelateerde communicatie door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van het uitschrijfmechanisme in elke e-mail. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketinggerelateerde e-mails, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Toegang, wijziging en verwijdering. U kunt verzoeken om uw persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben te herzien, te wijzigen, te laten verwijderen of op andere wijze uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving uit te oefenen, met inachtneming van bepaalde beperkingen in het kader van de toepasselijke wetgeving. U kunt een verzoek bij ons indienen met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

We nemen stappen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om uw persoonlijke informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Als u de verwerking van uw persoonlijke informatie wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, verwijderen of beperken, of een kopie van uw persoonlijke informatie wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataaccessrequest@wtwco.com of uw verzoek per post te verzenden naar het adres dat is opgegeven in het gedeelte "Contact en opmerkingen" hieronder.

Zet duidelijk in uw verzoek welke persoonlijke informatie u veranderd wilt hebben, of u wilt dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd uit onze database of laat ons anders weten welke beperkingen u wilt instellen op ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor uw bescherming zullen we alleen verzoeken verwerken met betrekking tot de persoonlijke informatie die is verbonden aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het kan zijn dat wij uw identiteit moeten bevestigen voordat wij uw verzoek verwerken. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u een wijziging of verwijdering hebt aangevraagd. Er kan ook informatie in onze databases en andere dossiers achterblijven, die niet zal worden verwijderd.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Onderhevig aan wettelijke en andere toegestane overwegingen, zullen we redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk aan uw verzoek te voldoen of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we niet altijd in staat zijn om uw verzoek volledig in behandeling te nemen, bijvoorbeeld als dit van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die we aan anderen verschuldigd zijn, of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen.

Aanvullende informatie voor bepaalde rechtsgebieden. Willis Towers Watson heeft zich ertoe verplicht de privacyrechten van personen te respecteren krachtens alle privacywetten die op ons van toepassing zijn. Sommige privacywetten vereisen dat we specifieke informatie over individuele rechten verstrekken aan toepasselijke consumenten, die we aan het einde van deze verklaring hebben uiteengezet:

11. Bewaartermijn

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring te bereiken tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan.is, of gedefinieerd is in een overeenkomst. We kunnen persoonlijke informatie langer bewaren indien vereist door onze wettelijke verplichtingen of professionele vrijwaringsverplichtingen, of wanneer we denken dat dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten en belangen of die van anderen vast te stellen, te verdedigen of te beschermen. Met betrekking tot de gegevens en bestanden die we als verwerker behandelen, bewaren we deze persoonlijke informatie in overeenstemming met de instructies van onze klanten en zoals vereist door de wet.

12. Kinderen en minderjarigen

De websites en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan zestien (16) jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

13. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen we onze privacyverklaring wijzigen. De ingangsdatum bovenaan geeft de laatste keer aan dat deze privacyverklaring is herzien. Als u deze ingangsdatum controleert, kunt u bepalen of er wijzigingen zijn geweest sinds de laatste keer dat u de verklaring hebt bekeken. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze privacyverklaring door de herziene privacyverklaring op onze websites te plaatsen.

14. Contact en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met ons Privacyteam, op 800 North Glebe Road, Arlington, VA 22203 of op privacy@wtwco.com.

15. Aanvullende informatie voor inwoners van bepaalde rechtsgebieden

In dit gedeelte leggen we aanvullende informatie vast zoals vereist onder de toepasselijke privacywetgeving in bepaalde rechtsgebieden.

A. Inwoners van Californië

In dit gedeelte verstrekken we informatie voor inwoners van Californië zoals vereist onder de privacywetgeving van Californië, waaronder de CCPA, die vereist dat we inwoners van Californië bepaalde specifieke informatie verstrekken over hoe om te gaan met hun persoonlijke informatie, zowel online als offline verzameld. Dit gedeelte heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op onze behandeling van:

 • Openbaar beschikbare informatie die wettelijk beschikbaar is gesteld door staats- of federale overheden
 • Persoonlijke informatie die onderworpen is aan een vrijstelling op grond van sectie 1798.145(c) – (f) van de CCPA (zoals beschermde gezondheidsinformatie die onderworpen is aan HIPAA of de California Medical Information Act en niet-openbare informatie die onderworpen is aan de Gramm-Leach Bliley Act of de California Financial Information Privacy Act)
 • Persoonlijke informatie die we verzamelen over sollicitanten, onafhankelijke aannemers of huidige of voormalige fulltime, parttime en tijdelijke werknemers en personeel, functionarissen, directeuren of eigenaren van Willis Towers Watson
 • Persoonlijke informatie over personen die handelen voor of namens een ander bedrijf, voor zover de informatie betrekking heeft op onze transacties met een dergelijk bedrijf, producten of diensten die we ontvangen van of leveren aan een dergelijk bedrijf, of gerelateerde communicatie of transacties (behalve dat dergelijke personen het recht hebben om zich af te melden voor enige verkoop van hun persoonlijke informatie en niet te worden onderworpen aan enige discriminatie door het uitoefenen van een dergelijk recht)

Categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en vrijgeven. Het door ons verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie over een inwoner van Californië zal variëren afhankelijk van de omstandigheden en aard van onze interacties of relatie met een dergelijke inwoner. De bovenstaande tabel beschrijft in het algemeen de categorieën van persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd door de CCPA) over inwoners van Californië die we verzamelen, verkopen en vrijgeven aan anderen voor een zakelijk doel. We verzamelen deze categorieën van persoonlijke informatie uit de bronnen beschreven in het gedeeltePersoonlijke informatie die we kunnen verzamelen hierboven en voor de doeleinden beschreven in het gedeelteDoeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken hierboven.

Rechten van inwoners van Californië. De Californische wet verleent inwoners van Californië bepaalde rechten en legt beperkingen op aan bepaalde zakelijke praktijken zoals hieronder uiteengezet.

 • Niet verkopen: Inwoners van Californië hebben het recht om zich af te melden voor onze verkoop van hun persoonlijke informatie. Afmeldrechten kunnen worden uitgeoefend door te klikken op de link Mijn informatie niet verkopen in de voettekst van de startpagina . van onze website. Als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan onze startpagina, ga dan terug en gebruik de cookie-voorkeursmanager op die website om uw afmeldrechten uit te oefenen voor zover ze van toepassing kunnen zijn op die website. We verkopen zonder toestemming geen persoonlijke informatie over inwoners van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.
 • Initiële verklaring: Wij zijn verplicht om inwoners van Californië op of voor het moment van verzameling van hun persoonlijke informatie op de hoogte te stellen van de categorieën van verzamelde persoonlijke informatie en de doeleinden waarvoor dergelijke informatie wordt gebruikt, op de hoogte te stellen.
 • Verzoek om te verwijderen: Inwoners van Californië hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke informatie die we over hen hebben verzameld en om dergelijke persoonlijke informatie te laten verwijderen, behalve wanneer een vrijstelling van toepassing is. We zullen, zoals vereist door de wet, reageren op verifieerbare verzoeken ontvangen van inwoners van Californië. De instructies voor het indienen van een verifieerbaar Verzoek tot verwijdering worden hieronder beschreven in het gedeelte “Verzoek indienen”.
 • Verzoek om te weten: Inwoners van Californië hebben onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen het recht om een kopie te vragen van de specifieke persoonlijke informatie die we over hen hebben verzameld, gebruikt, vrijgegeven en verkocht in de voorafgaande 12 maanden en deze gratis te ontvangen, hetzij (a) per post of (b) elektronisch in een overdraagbaar en, voor zover technisch haalbaar, gemakkelijk bruikbaar format dat de persoon in staat stelt om deze informatie zonder belemmering naar een andere entiteit te verzenden. Inwoners van Californië hebben ook het recht om te verzoeken dat we hen bepaalde informatie verstrekken over hoe we in de afgelopen 12 maanden met hun persoonlijke informatie zijn omgegaan, waaronder:

  • categorieën van verzamelde persoonlijke informatie;
  • categorieën van bronnen van persoonlijke informatie;
  • zakelijke en/of commerciële doeleinden voor het verzamelen en verkopen van hun persoonlijke informatie;
  • categorieën van derden met wie we hun persoonlijke informatie hebben gedeeld;
  • categorieën van persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden hebben verkocht, en voor elke geïdentificeerde categorie, de categorieën van derden aan wie we die specifieke categorie van informatie hebben verkocht; en
  • categorieën van persoonlijke informatie die in de afgelopen 12 maanden voor een zakelijk doel zijn vrijgegeven, en voor elke geïdentificeerde categorie, de categorieën van derden aan wie we die specifieke categorie van persoonlijke informatie hebben vrijgegeven.

nwoners van Californië kunnen tot twee keer per 12 maanden een verzoek om te weten indienen. We zullen zoals vereist door de wet reageren op verifieerbare verzoeken die we hebben ontvangen van inwoners van Californië. De instructies voor het indienen van een verifieerbaar verzoek om te weten worden beschreven in het gedeelte “Verzoeken indienen” hieronder.

 • Recht op non-discriminatie: De CCPA verbiedt discriminatie tegen inwoners van Californië vanwege het uitoefenen van hun rechten onder de CCPA. Er kan sprake zijn van discriminatie wanneer een bedrijf een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten ontzegt of aanbiedt, of verschillende prijzen, tarieven of boetes in rekening brengt (of suggereert te zullen brengen) aan inwoners die hun CCPA-rechten uitoefenen, tenzij dit in redelijke verhouding staat tot de waarde die de gegevens van de inwoners het bedrijf oplevert.
 • Financiële stimulansen: Een bedrijf kan financiële stimulansen aanbieden voor het verzamelen, verkopen of verwijderen van de persoonlijke informatie van inwoners van Californië, wanneer de stimulans niet onrechtvaardig, onredelijk, dwingend of wraakzuchtig is, en beschikbaar wordt gesteld in overeenstemming met toepasselijke transparantie, geïnformeerde toestemming en afmeldvereisten. Inwoners van Californië hebben het recht om op elk moment op de hoogte te worden gesteld van eventuele financiële stimulansaanbiedingen en hun materiële voorwaarden, het recht om zich op elk moment af te melden voor dergelijke stimulansen en het recht om niet te worden opgenomen in dergelijke stimulansen zonder hun voorafgaande geïnformeerde toestemming. We bieden op dit moment dergelijke stimulansen niet aan.

Verzoeken indienen Een verzoek om niet verkopen (afmelden), een verzoek om te weten en een verzoek om te verwijderen kunnen worden ingediend:

 • Door een verzoek bij ons in te dienen op www.wtwco.com, of, als u deze privacyverklaring hebt bereikt vanaf een andere website dan onze startpagina, door de juiste links op die website te volgen.
 • Door contact met ons op te nemen op 1-800-889-9288 (gratis).
 • Door ons een e-mail te sturen naar dataaccessrequest@wtwco.com.
 • Door een consumentenverzoek in te dienen via deze link.

We zullen het volgende proces gebruiken om een verzoek om te weten en een verzoek om te verwijderen te verifiëren: We zullen de ontvangst van uw consumentenverzoek bevestigen, verifiëren met behulp van processen die wettelijk vereist zijn, en vervolgens uw verzoek verwerken en beantwoorden zoals wettelijk vereist. Om dergelijke verzoeken te verifiëren, kunnen we u vragen om de volgende informatie te verstrekken:

 • Voor een verzoek om te weten welke categorieën van persoonlijke informatie we verzamelen, zullen we uw identiteit met een redelijke mate van zekerheid verifiëren door ten minste twee door u verstrekte gegevens te koppelen aan informatie in onze systemen die als redelijk betrouwbaar worden beschouwd voor het verifiëren van de identiteit van een consument.
 • Voor een verzoek om te weten over specifieke persoonlijke informatie of voor verzoeken om te verwijderen, zullen we uw identiteit met een hoge mate van zekerheid verifiëren door ten minste drie door u verstrekte persoonlijke informatiegegevens te koppelen aan persoonlijke informatie die in onze systemen wordt bewaard en ook door een ondertekende verklaring te verkrijgen, op straffe van meineed, dat de aanvrager de consument is wiens persoonlijke informatie het betreft.

Een gemachtigde agent kan een verzoek indienen namens een inwoner van Californië door een volmacht te verstrekken die geldig is volgens de wetgeving van Californië, of het verstrekken van: (1) een bewijs dat de consument de agent toestemming heeft gegeven om dit te doen; (2) verificatie van hun eigen identiteit met betrekking tot een categorie van recht om te weten, het recht om specifieke persoonlijke informatie te weten, of een verzoek om te verwijderen hetgeen hierboven is beschreven; en (3) directe bevestiging dat de consument de gemachtigde agent toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.

We zullen zoals vereist door de wet reageren op verifieerbare verzoeken die we ontvangen van inwoners van Californië. Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in het gedeelte Contact en opmerkingen hierboven.

B. Europese Unie / Europese Economische Ruimte

Inwoners van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) hebben de volgende rechten, onder de AVG, met betrekking tot hun persoonlijke informatie:

 • Recht van toegang: U hebt het recht om van ons een bevestiging te verkrijgen over de vraag of persoonlijke informatie over u wordt verwerkt en waar dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie. De toegankelijke informatie omvat onder andere de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betreffende persoonlijke informatie en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke informatie is of zal worden vrijgegeven. U hebt het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke informatie die wordt verwerkt. Voor verdere door u gevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

 • Recht op rectificatie en aanvulling van persoonlijke informatie: u kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens en de aanvulling van onvolledige gegevens. We zullen relevante derden aan wie we uw gegevens hebben overgedragen, informeren over de rectificatie en aanvulling als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid): U hebt het recht om van ons de verwijdering van persoonlijke informatie over u te verkrijgen in beperkte omstandigheden waarbij:

  • de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werd verzameld; of
  • u uw toestemming hebt ingetrokken (in geval de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of
  • na een succesvol recht van bezwaar; of
  • de informatie onrechtmatig is verwerkt; of
  • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Willis Towers Watson is onderworpen.

 • We zijn niet verplicht om aan uw verzoek te voldoen om persoonlijke informatie te wissen als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor:

  • naleving van een wettelijke verplichting; of
  • de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

 • Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie te verkrijgen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en alleen voor bepaalde doeleinden door ons verwerkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer:

  • De juistheid van uw persoonlijke informatie wordt betwist, zodat we de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
  • De verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonlijke informatie worden gewist; of
  • De informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, maar u deze nog steeds nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • U het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend, en verificatie van dwingende gronden in behandeling is.

 • We kunnen uw persoonlijke informatie blijven gebruiken na een verzoek om beperking, indien:

  • wij uw toestemming hebben; of
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonlijke informatie over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van ons door te sturen naar een andere entiteit, maar in elk geval alleen wanneer de verwerking (a) is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u, en (b) ook wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die onze legitieme belangen als rechtsgrond heeft. U kunt dit recht uitoefenen zonder kosten te maken. Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. Het recht van bezwaar bestaat, in het bijzonder, niet als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds afgesloten contract uit te voeren.

 • Recht van bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden: U kunt ons verzoeken om de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen. U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie niet over te dragen aan niet-gelieerde derden voor doeleinden van direct marketing of andere doeleinden.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

 • Recht op het verkrijgen van een kopie van waarborgen: u kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw persoonlijke informatie wordt overgedragen buiten de EU/EER. We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen./p>

 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken. We vragen u om eerst te proberen een probleem met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om op elk moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

C. Brazilië

De volgende informatie is van toepassing op persoonsgegevens die we verwerken van personen die gerelateerd zijn aan het grondgebied van Brazilië onder de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming (LGPD):

 • Bereik: Naast de omstandigheden uiteengezet in het bovenstaande gedeelte met betrekking tot het bereik, is de LGPD van toepassing wanneer we persoonsgegevens verwerken die onderworpen zijn aan het beschermen van fundamentele rechten van vrijheid, privacy en de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid van personen.

 • Sensitive Personal Data under the LGPD: Gevoelige persoonsgegevens in het kader van de LGPD omvatten persoonsgegevens (zoals hierboven gedefinieerd in het gedeelte bereik van deze verklaring) over ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of organisatie van religieuze, filosofische of politieke aard, gegevens met betrekking tot gezondheid of seksueel leven, genetische of biometrische gegevens, wanneer gekoppeld aan een natuurlijke persoon. Zie het bovenstaande gedeelte over Verzamelde persoonlijke informatie voor meer informatie over hoe we omgaan met gevoelige persoonsgegevens.

 • Individuele rechten: Onder de LGPD hebben personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, met inachtneming van andere beperkingen in deze wet, als volgt:

  1. Bevestiging van het bestaan van gegevensverwerking;
  2. Toegang tot uw persoonsgegevens;
  3. Correctie van onvolledige, onnauwkeurige of verouderde gegevens;
  4. Anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of buitensporige gegevens, of gegevens die verwerkt zijn in strijd met de LGPD;
  5. Overdraagbaarheid van gegevens naar een andere dienstverlener of productleverancier, onderworpen aan de LGPD;
  6. Verwijdering van persoonsgegevens, voor zover toegestaan door de LGPD;
  7. Informatie over de entiteiten waarmee we persoonsgegevens hebben gedeeld;
  8. Informatie over de mogelijkheid om toestemming te weigeren en de gevolgen van een dergelijke weigering;
  9. Intrekking van toestemming.

 • Verwerking van persoonsgegevens van kinderen: Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen en adolescenten, gedefinieerd als personen van 12 jaar of jonger. In dit geval verwerken we, in overeenstemming met de LGPD, persoonsgegevens van kinderen wanneer dit in hun eigen belang is en met de specifieke toestemming van ten minste een van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 • Contact met ons opnemen in Brazilië: Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring met betrekking tot de LGPD of onze verwerkingsactiviteiten in Brazilië, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) in Brazilië via privacy.brasil@wtwco.com.

Contact us