Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Gelijke beloning en transparantie

Wij helpen u zelfverzekerder te worden op het gebied van gelijke beloning en u klaar te maken voor meer transparantie in beloning.

Contact

Bij WTW hebben we een wereldwijde community van collega’s gespecialiseerd op het gebied van gelijke beloning en transparantie. Zij worden ondersteund door een wereldwijde hub van statistici en economen, geavanceerde beloningssoftware en aansprekende software voor werknemerscommunicatie.

Waarom zijn gelijke beloning en transparantie zo belangrijk?

Gelijke beloning en transparantie rondom beloning zijn belangrijk omdat uw werknemers verwachten eerlijk betaald te worden. Eerlijke beloning is onderdeel van het psychologisch contract tussen werknemer en werkgever, en hoort bij het zijn van een verantwoordelijke werkgever en het runnen van een duurzaam bedrijf dat werknemers kan aantrekken, behouden en binden. Het recht van werknemers op gelijke beloning wordt nu in veel landen versterkt door meer regelgeving rond transparantie van beloning.

Gelijke beloning en transparantie van beloning vullen elkaar aan.

 • Gelijke beloning zorgt ervoor dat werknemers eerlijk betaald worden op basis van hun werk en kwalificaties.
 • Transparantie van beloning geeft werknemers duidelijkheid over criteria waarop beloont wordt en hoe hun beloning zich verhoudt ten opzichte van die van andere werknemers.

Wij geloven dat loontransparantie loongelijkheid aanmoedigt.

Om te kunnen voldoen aan de golf van nieuwe vereisten op het gebied van beloningstransparantie in de VS, Europa (de EU Pay Transparency Directive) en daarbuiten, is het van fundamenteel belang om vertrouwen te hebben in je beloningsgelijkheid.

Remuneratiecommissies en bedrijfsleiders willen niet dat grotere beloningstransparantie onverwachte kosten, reacties van werknemers of andere risico's met zich meebrengt. Ze willen zekerheid dat de belonings- en secundaire arbeidsvoorwaardensystemen zorgen voor gelijke beloning en/of dat er stappen worden ondernomen om ze klaar te maken voor meer transparantie.

Hoe we met u samenwerken

We bieden volledige ondersteuning om u te helpen vertrouwen te krijgen in de beloningsgelijkheid binnen uw organisatie en u voor te bereiden op meer transparantie op het gebied van beloning. We werken met u samen om een duurzame aanpak te ontwikkelen, waar u ook gevestigd bent en op een manier die het beste aansluit bij uw behoeften.

We combineren tientallen jaren van diepgaande expertise in beloning van werknemers, systemen, analyse en communicatie met toonaangevende software. Dit is belangrijk, want vertrouwen in gelijke beloning en transparantie van beloning gaat over meer dan analyse, het gaat over objectieve functie- en beloningssystemen en managers en werknemers die goed op de hoogte zijn van en vertrouwen hebben in beloning.

We kunnen in elke fase met u samenwerken op het gebied van gelijke beloning en transparantie van beloning.

 • Ambitie en plan

  Door middel van een reeks workshops helpen wij u om uw doelstellingen op het gebied van gelijke beloning en transparantie te formuleren, te plannen hoe u dit gaat bereiken en de ondersteunende business case te ontwikkelen.

 • Analytics

  Met onze analyses kunt u vaststellen waar u mogelijk problemen heeft met gelijke beloningen, wat hiervan de oorzaak is en waar u actie moet ondernemen. Wij kunnen deze analyses voor u doen of u in staat stellen de analyses zelf uit te voeren. Wij gebruiken hiervoor PayAnalytics.

 • Actie

  We identificeren waar individuele loonaanpassingen nodig kunnen zijn en welke bredere verbeteringen op het gebied van salarismanagement nodig zijn. Wij kunnen u helpen uw functiegebouw en leveling raamwerken te versterken, uw beloningsstructuren en ondersteunend beleid aan te scherpen om eerlijke en rechtvaardige beloningsbeslissingen door managers mogelijk te maken.

 • Communiceren

  We werken met u samen om uw verhaal over gelijke beloning te ontwikkelen, evenals de routekaart en het materiaal dat nodig is om leiders, managers en collega's te betrekken en op de hoogte te brengen, zodat iedereen klaar is voor meer transparantie van beloning.

Analyse en software voor gelijke beloning

We beschikken over een reeks analyses waarmee u kunt vaststellen waar u mogelijk problemen heeft met gelijke beloningen, wat hiervan de oorzaak is en waar u actie moet ondernemen. Daarnaast ondersteunen we de naleving van lokale wettelijke rapportages.

Voor regelmatige analyses van beloningsverschillen gebruiken we de marktleidende PayAnalytics-software (of, als u daar de voorkeur aan geeft, uw eigen software):

 • De analyse identificeert waar u onverklaarbare verschillen in beloning tussen werknemers hebt, wat de oorzaak hiervan is, op welke werknemers dit van invloed is en wat de kosten zijn om de verschillen te dichten.
 • Dit gebeurt eenvoudig en kostenefficiënt binnen de software met behulp van een multivariaat regressiemodel.
 • We passen het model samen met u aan, zodat het zo goed mogelijk weerspiegelt hoe het salaris in uw organisatie wordt beheerd en wat uw prioriteiten zijn voor de analyse.
 • We voorzien u van output waarmee uw beloningsteams gemakkelijk kunnen werken, samen met belangrijke berichten voor uw leiders.
 • We gebruiken de resultaten om te bepalen welke individuele loonaanpassingen en welke bredere verbeteringen op het gebied van beloningsbeheer nodig zijn om ervoor te zorgen dat problemen zich niet herhalen.
 • Als u uw eigen softwarelicentie wilt en de analyses zelf wilt uitvoeren, ondersteunen we de overgang en rusten we uw teams uit.

Hoe wij met u samenwerken om te voldoen aan de EU Pay Transparency richtlijn

We bieden volledige ondersteuning bij de voorbereiding voor de EU-richtlijn. Momenteel bevinden de meeste klanten zich in de plannings- en analysefase. We kunnen u helpen met:

 • Voorlichting aan stakeholders: We kunnen workshops organiseren voor uw groepen belanghebbenden om hen vertrouwd te maken met de bepalingen en een begin te maken met het doorwerken van de implicaties.
 • Gereedheid beoordelen: We hebben een voordelige "EU Pay Transparency Directive Readiness Check" ontwikkeld die bestaat uit een mix van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen, zodat u gemakkelijk de belangrijkste hiaten kunt identificeren tussen de huidige stand van zaken en waar u moet zijn. Samen met u gebruiken we de inzichten uit de assessments om een high-level stappenplan en de ondersteunende business case op te stellen.
 • Planning: Naast het maken van een gedetailleerde planning, kunnen we u helpen bij het in kaart brengen van de teamstructuur, rollen en verantwoordelijkheden bij de voorbereiding voor het voldoen aan de richtlijn.
 • Data en analytics: We kunnen je helpen bij het opbouwen van je interne analytics capaciteiten. Dit omvat ondersteuning bij het selecteren van een softwareleverancier, het opstellen van process maps en het maken van analytics handleidingen.

Wereldwijde ondersteuning bij gelijke beloning

Onze lokale teams voor gelijke beloning kunnen u ondersteunen bij al uw lokale of regionale nalevingsvereisten.

Pay transparency (Canada, EU-richtlijn, VS)
Gender pay gap statistics (Ierland, Japan, VK)
Equal pay and index analyses (Frankrijk, Zwitserland)
Workplace equality plans, wage registries, salary policies (Brazilië, Portugal, Spanje)
Employment equity compliance (Canada)
Contact us