Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing

Gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Wij helpen onze klanten op het gebied van gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid met als doel optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Contact

Bij WTW gebruiken we onze uitgebreide expertise, onderzoek, analyses en bronnen op het gebied van gezondheid, verzuim en reïntegratie  om werkgevers een strategisch en duurzaam perspectief te bieden op innovatief leiderschap. We helpen onze klanten om de juiste strategie te bepalen, het juiste beleid op te stellen en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun programma's. Zo garanderen we een maximale impact op de organisatie en haar medewerkers.

We helpen werkgevers inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s en wensen van hun werknemers en ondersteunen hen met de vormgeving en het beheer van hun verzekeringsportefeuille inzake zorg, inkomen, verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid.

Op basis van die analyse ondersteunen we werkgevers bij het bepalen van de strategie, het formuleren van beleid en de operationele uitvoering in de praktijk.

  • Strategie en financieel management
  • Lagere kosten door grip op Sociale Zekerheid
  • Geïntegreerd welzijn
  • Keuze, personalisatie en werknemerservaring

Strategie en financieel management

De strategische opbouw van onze diensten inzake duurzame inzetbaarheid sluiten aan bij de strategische doelstellingen van werkgevers, de behoeftes van  het veranderend personeelsbestand en de waarden van de organisatie. We helpen u met het onderzoeken van uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid  met betrekking tot uw waardevoorstel aan uw werknemers (EVP - Employee Value Proposition) en we ontwikkelen een flexibele strategie die beantwoordt aan het tempo van de verandering.

  • We analyseren data om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico's en wensen van uw werknemers om de juiste strategieën en initiatieven te ontwikkelen die aansluiten bij uw doelstellingen met betrekking tot gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
  • Evalueer uw strategie op het gebied van gezondheid, verzuim en reïntegratie om te kijken waar de kansen liggen. Ook op het gebied van beschikbare financiële regelingen die van toepassing zijn op uw werknemerspopulatie. Wij onderhouden goede relaties met diverse toonaangevende leveranciers en marktspelers voor het plaatsen van opdrachten, het afhandelen van schadegevallen en algemene dienstverlening. Wij onderzoeken de beschikbare opties op basis van uw gegevens en bepalen de beste oplossingen die aansluiten bij uw doelstellingen en uw werknemers.
  • We bieden u ook de nodige tools om u te helpen betere prestaties en performantere resultaten neer te zetten. 

Voor multinationals bieden we deze diensten integraal vanuit een globaal perspectief - we bieden kostenefficiënt advies en coördinatie, zowel wereldwijd als in een landgebonden context. 

  • Succesvolle organisaties investeren in de gezondheid van hun werknemers want vitale en betrokken werknemers leveren immers betere prestaties.
  • We helpen u bij het bepalen van uw strategie, het opstellen van uw beleid en ondersteunen u bij de uitvoering van uw programma's op gebied van gezondheid, verzuim en reïntegratie, met als doel uw processen te optimaliseren en kosten te verlagen.
  • U kunt hierbij denken aan het volgende: een duidelijk beeld krijgen van uw risico’s en geldstromen op het gebied van sociale zekerheid; het bepalen van uw strategie; het opstellen van uw gezondheidsbeleid, verzuimbeleid en reïntegratiebeleid; het ondersteunen van en invulling geven aan het opgestelde beleid; het selecteren van de juiste providers en partners; het realiseren van kostenbesparingen.

Geïntegreerd welzijn

Het welzijn van de werknemer wordt steeds belangrijker. Welzijnsinitiatieven zijn nu zelfs een kernonderdeel geworden van de beloningsstrategie van veel bedrijven en ze omvatten vier belangrijke dimensies: fysieke gezondheid, emotionele balans, financiële zekerheid en sociale verbondenheid. Elke dimensie is uniek en toch vervlochten met de andere dimensies. Welzijn begint bij het individu en breidt zich uit doorheen de gehele organisatiecultuur, het gezinsverband en de samenleving als groter geheel.

Voor werkgevers is welzijn de basis voor het creëren van geëngageerdere en productievere werknemers die bijdragen tot betere en duurzame bedrijfsresultaten. Uiteindelijk leidt deze benadering tot een hogere werknemerstevredenheid, vooral op gebied van werk en carrière.

We helpen werkgevers hun welzijnsstrategie uit te breiden en te integreren over de vier dimensies in lijn met hun totale beloningsstrategie en hun bedrijfscultuur, inclusief de betrokkenheid van leidinggevenden bij welzijn, inclusie en diversiteit.

Daarnaast ondersteunen we u bij het bedenken van initiatieven en het ontwerpen van de werkplekomgeving om van gezondheid en welzijn de makkelijkste of standaardoptie te maken, evenals het inventariseren en integreren van alle facetten van welzijn.

Keuze, personalisatie en werknemerservaring

Om te beantwoorden aan de verschillende behoeften van werknemers, helpen we werkgevers keuze en flexibiliteit in te voeren en de ervaring van hun werknemers te verbeteren waar het gaat om gezondheid en duurzame inzetbaarheid. We beginnen bij het identificeren van de wensen en de behoeften van uw personeelsbestand en evalueren uw huidige aanbod van arbeidsvoorwaarden om te bepalen of u genoeg keuze, flexibiliteit en personalisatie aanbiedt. We werken graag met u samen om het volledige scala aan mogelijke arbeidsvoorwaarden en regelingen te evalueren en uw algehele strategie te verbeteren en te ondersteunen.

Wij helpen u om uw arbeidsvoorwaarden op het gebied van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel te maken van uw waardevoorstel aan uw werknemers (EVP - Employee Value Proposition), zodat u het juiste talent kunt aantrekken en behouden.

Contact us