Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Cyberrisicomanagement

WTW hanteert een geïntegreerde, uitgebreide cyberrisicomanagementstrategie die u helpt om risico's met betrekking tot mensen, kapitaal en technologie voor uw hele onderneming te beheren. Door al deze aspecten in rekening te houden bent u maximaal voorbereid.

Contact

Cybersecurity is tegenwoordig niet langer slechts een technologierisico dat de afdeling IT kan afhandelen. Een cyberaanval kan uw bedrijfsvoering verstoren en miljoenen kosten. Het kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor uw reputatie en merk, zelfs lang nadat het probleem verholpen is.

WTW benadert het beheer van cyberrisico's op geïntegreerde en holistische wijze en helpt u alle aspecten van organisatiebrede blootstelling te beheren. Wij gebruiken een aanpak die bestaat uit drie stappen om de klant te helpen het cyberrisico te beoordelen en beheren.


 1. 01

  Beoordelen

  Wij gebruiken een aantal diagnostische tools om uw kwetsbaarheden in de hele organisatie te identificeren en analyseren, waarbij wij de nadruk leggen op cyberrisico's die van invloed zijn op de mensen, het kapitaal en de technologie. Wij identificeren de hiaten en leveren oplossingen om ze te verhelpen en een cyberbewuste organisatie te creëren.

  • Cyber Risk Profile Diagnostic
  • Cyber Risk Culture Survey
  • Cyber Work Readiness Diagnostic

 2. 02

  Kwantificeren

  Wij zetten onze wereldwijde ervaring, resultaten van de door ons verzamelde data en onze diagnostische tools in en bieden de beste oplossing om risico's op strategische wijze te minimaliseren en beperken.

  • Cyber Quantified

 3. 03

  Beschermen

  Nadat alle proactieve beperkende maatregelen zijn overwogen dragen wij het risico over. Wij beschermen onze klanten zelfs nadat een cyberincident heeft plaatsgevonden door snelle rapportering in verband met schadegevallen en forensische accounting.

  • Advies, Bemiddeling en Plaatsing
  • Schadebehandeling

Een uitgebreid plan voor cyberbescherming dat het volgende omvat:

Mensen

Tweederde van de cyberincidenten is het directe gevolg van gedrag van werknemers; van kwijtgeraakte apparatuur tot acties door ontevreden ingewijden. Onze eigen Cyber Risk Culture Survey kan u helpen om de houding en het gedrag van werknemers te beoordelen om kwetsbaarheden aan het licht te brengen, bewustzijn te creëren en stappen te ontwerpen die het risico binnen de organisatie kunnen beperken.

Onze Cyber Work Readiness Diagnostic kan u helpen personeel cyberklaar te maken door rollen te definiëren en te bepalen welke functies en vaardigheden nog ontbreken. Dit houdt in dat potentiële cyberrisico’s worden beoordeeld om een op behoeften afgestemd personeelsplan voor het aannemen en behouden van cybertalent op te stellen te midden van de doorlopende strijd om dergelijk talent. Onze consultants beschikken over de nodige expertise op gebied van menselijk kapitaal terwijl onze risicoadviseurs maatwerkoplossingen bieden op basis van de specifieke bedrijfsprocessen en prioriteiten van de klant.

Kapitaal

In 2017 gaven bedrijven ongeveer 96 miljard dollar uit aan bescherming tegen cyberbedreigingen, waarbij slechts 2-3% naar verzekeringen ging om hun kapitaal te beschermen. Onze oplossingen voor risico-overdracht, met name op het gebied van advisering en plaatsing van verzekeringen, bieden de bescherming die uw balans nodig heeft om rekening te houden met het overgebleven risico na het invoeren van de juiste veiligheidsmaatregelen en methodes. Onze eigen instrumenten Cyber Quantified en Cyber Risk Profile Diagnostic kunnen u helpen bij het nemen van strategische beslissingen over het efficiënt toekennen van kapitaal aan zaken met hoge prioriteit, waaronder beslissingen over risico-overdracht. Onze post-inbraakoplossingen omvatten assistentie door advocaten verzekeringsrecht en forensische accountancy om de maximale hoeveelheid kapitaal terug te krijgen van de relevante verzekeringen.

Technologie

Ongeveer 77% van wat bedrijven aan cybersecurity uitgeven gaat op aan IT- en operationele technologieoplossingen; toch hebben de meeste bedrijven nog steeds het gevoel dat ze kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Onze adviesteams beoordelen het technologische risiconiveau specifiek voor de situatie van elke klant en werken samen met onze voorkeurspartners om cyberrisico's binnen de organisatie te beperken en te beheersen.

IT-oplossingen kunnen niet op zichzelf staand worden overgenomen of geïmplementeerd. Er moet een symbiotische relatie bestaan tussen mens en technologie om te garanderen dat cyberstrategieën verbonden zijn met het bedrijf en haar functies.

Onze holistische aanpak van cybersecurity evalueert alle potentiële cyberdreigingen – van mensen tot kapitaal tot technologie – zodat je onderneming zich bewust is van de risico's en alle nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen om de schade te beperken.

Contact us