Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Topic Topic

Beyond Wellbeing

Bedrijven met een effectief wellbeing beleid boeken betere resultaten. Werknemers zijn duurzaam inzetbaar, dubbel zo betrokken, productiever en er is minder verzuim.

Contact

Wellbeing is relevanter dan ooit. Het gezond, gemotiveerd en betrokken houden van uw medewerkers onder steeds veranderende omstandigheden is een steeds belangrijker thema voor bedrijven.

Een goed wellbeing beleid zorgt voor het behoud van de gewenste bedrijfscultuur, verhoging van de productiviteit, langdurig talentbehoud en duurzame bedrijfsresultaten.

Wat verstaan we onder wellbeing?

Als het gaat om wellbeing onderscheiden we 4 dimensies:

 1. 01

  Fysiek welzijn

  Inzicht hebben in je gezondheid, behoud en verbeteren van fysieke gezondheid

 2. 02

  Emotioneel welzijn

  Inzicht hebben in jezelf, mentaal gezond zijn en met stress en tegenslag kunnen omgaan

 3. 03

  Financieel welzijn

  Geldzaken op orde hebben en met financiële uitdagingen kunnen omgaan

 4. 04

  Sociaal welzijn

  In contact staan met anderen, verbonden zijn met naasten, het werk en de samenleving

Deze vier dimensies zijn met elkaar verbonden. In de ideale situatie is iemand fysiek gezond, emotioneel in balans, de financiën op orde en sociaal verbonden.

De toegevoegde waarde van wellbeing

Bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben, boeken betere resultaten. Werknemers zijn er dubbel zo betrokken, de inkomsten per werknemer liggen hoger, de kosten voor gezondheidszorg lager, er is minder ziekteverzuim en het aantal gestreste werknemers ligt 70% lager. Aandacht voor wellbeing betaalt zich dus terug.

70% minder gestreste werknemers bij bedrijven met een hoge mate van wellbeing

Een effectieve strategie, die fysiek, emotioneel, financieel en sociaal wellbeing omvat, is een belangrijk onderdeel van de employee experience en stelt werknemers in staat het beste uit zichzelf te halen.

Hoe realiseert u een succesvolle wellbeing strategie?

We kunnen u helpen bij het opzetten van een effectief wellbeing-beleid dat gericht is op de vier dimensies. Daarbij stellen we duidelijke doelstellingen vast en we meten de resultaten. We houden rekening met alle aspecten om zo te komen tot een gebalanceerde aanpak die werkt.

Samen met u werken we aan:

Het verbinden van de vier dimensies van wellbeing

Het centraal stellen van de wensen en behoeften van de werknemers

Het inzetten van technologie

Het bevorderen van een gezonde werkhouding

Het stimuleren van gedragsverandering

Het realiseren van meer betrokkenheid bij werknemers

Het verlagen van de kosten

Het verhogen van de resultaten

Neem contact met ons op als u wilt weten hoe u een effectieve wellbeing strategie in uw bedrijf implementeert.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om hierover verder te praten. Zodat uw organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet kan treden.

Meer weten?

Contact us