Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Hoe te zorgen voor Gewaarborgd Inkomen en welzijn werknemers?

Door Annick Paunet | Januari 20, 2022

Een zorgzame werkgever weet dat het welzijn van zijn personeel afhangt van hun gezondheid. Voorzichtigheid is geboden om de plaats van het Gewaarborgd Inkomen te vergroten in het Employee Benefits-pakket.
N/A
N/A

Steeds meer werkgevers investeren in de verbetering van het welzijn op het werk, waardoor de sociale en economische prestaties verbeteren. Op lange termijn heeft dit een positief gevolg op het imago van het bedrijf.

Een zorgzame werkgever weet dat het welzijn van zijn personeel afhangt van hun gezondheid. Hij biedt onder meer een competitieve extralegale dekking, maar is steeds voorzichtiger om de plaats van het Gewaarborgd Inkomen te vergroten in het Employee Benefits-pakket dat aan zijn werknemers wordt aangeboden.

Zo voorziet de werkgever in een loonaanvulling wanneer een personeelslid economisch arbeidsongeschikt wordt als gevolg van ziekte, een ongeval in het privéleven en/of een arbeidsongeval door het opzetten van een verzekerd plan.

Het aantal langdurig arbeidsongeschikten blijft toenemen. Studies tonen aan dat:

  • 83% van de Belgen zijn al 2 tot 12 maanden arbeidsongeschikt geweest
  • 16% van de Belgen zijn al langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt geweest
  • In 2019 waren 7 van de 100 werknemers elke dag afwezig

Het aantal afwezigheden omwille van psychische aandoeningen en burn-out neemt aanzienlijk toe en is nu verantwoordelijk voor maar liefst 35% van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid.

Terwijl de introductie van deze dekking inspeelt op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, neemt de tussenkomst van de verzekeraar in het kader van deze vervangingsinkomenscontracten sterk toe, wat leidt tot een regelmatige premieverhoging.

De aangeboden voordelen leiden dus tot een toename van de schaderatio, wat een impact heeft op de rentabiliteit van de onderneming. De werkgever zoekt daarom naar oplossingen om deze dekking in de tijd te behouden en de doelstelling omtrent het welzijn van zijn personeel te realiseren.

Het is in dit kader dat de verzekeraars hun contracten aanpassen door de dekking voor psychische aandoeningen te beperken tot 2 jaar en door een dienst te integreren die de re-integratie van verzekerden helpt door middel van een persoonlijk begeleidingstraject op te zetten met respect voor de privacy van de werknemer.

Volgens de WTW Benefits Trends Survey zijn steeds meer werkgevers geïnteresseerd in het aanbieden van allerlei soorten welzijnsprogramma's naast het Employee Benefits-pakket.

WTW Health & Benefits onderscheidt zich door haar klanten te adviseren over globale pakketten (verzekerde dekkingen gecombineerd met preventie- en welzijnsprogramma's).

WTW brengt deze programma's samen met de schaderatio van de verzekeringen, waardoor de werkgever de toekomstige schadestatistieken van de verzekerde contracten beter kan beheren. Hierdoor wordt niet enkel de rentabiliteit, maar ook het welzijn van het personeel behouden.

Elke werkgever heeft zijn eigen behoeften, elke verzekerde heeft zijn eigen verhaal, indien u bijkomende informatie wenst op maat van uw contracten, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Auteur

Relationship Manager Health & Benefits

Related content tags, list of links Artikel People & Risk Coach Reference België
Contact us