Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Klimaat

WTW de financiële sector, bedrijven en overheden bij de transitie naar netto nul en een klimaatbestendige toekomst.

Contact

Nu klimaatrisico's aanpakken, voor de toekomst

Klimaatverandering en de overgang naar een netto-nul-economie stellen organisaties en overheden voor nieuwe uitdagingen. Ons wereldwijde, multidisciplinaire team van deskundigen kan u helpen actie te ondernemen om de klimaatrisico's van nu aan te pakken en een strategisch langetermijnbeleid te ontwikkelen. Op basis van onze internationale expertise bieden wij analyses, advies en diensten om u te helpen klimaat gerelateerde risico's en kansen te identificeren, te meten en erop in te spelen.

Waarom WTW?

 1. Climate risk zit in ons DNA. Bij de aanpak van klimaatverandering staat het beheren van risico's centraal en wij helpen onze klanten al tientallen jaren om risico's om te zetten in groeikansen.
 2. Al 30 jaar ervaring met climate risk modelling. Sinds het ontstaan van modelleren van catastroferisico’s in het begin van de jaren negentig hebben wij een voortrekkersrol gespeeld bij het modelleren en doorrekenen van klimaatrisico's.
 3. Wereldwijd bereik. Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die alle sectoren van de economie aangaat. Wij werken in meer dan 140 landen en hebben relaties met 85% van de Amerikaanse Fortune 1000 en 90% van de Global Fortune 1000.
 4. Gecombineerde expertise. Wij zetten een multidisciplinair team van climate risk specialisten, ingenieurs, modelleurs, natural catastrophe consultants en enterprise risk consultants in voor complexe klimaatuitdagingen.

Van planning tot implementatie

Onze totaalaanpak onderscheidt ons. Wij begrijpen dat het naleven van het akkoord van Parijs, het voldoen aan verplichtingen rond transparantie en governance, en het beheren van de materiële risico's van klimaatverandering praktische oplossingen vereisen die zijn afgestemd op uw complexe behoeften. Wij bieden toegevoegde waarde door het volledige spectrum van climate risk oplossingen aan te bieden en u te helpen bij het begrijpen en meten van klimaatrisico's tot het doorvoeren van veranderingen in uw activiteiten, organisatie en waardeketen. Onze diensten gaan verder dan data and analyses en omvatten ook milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social, and Governance, ESG), veranderingsmanagement en communicatie, werknemersbetrokkenheid en beloning.

In welk stadium u zich ook bevindt, wij helpen u met klimaatrisico’s en de vervolgstappen voor een veerkrachtige klimaatbestendige toekomst op de lange termijn.

Hoe we u helpen om klimaatrisico's te beheersen

Financiële diensten

Wij ondersteunen banken, verzekeraars, vermogensbezitters en vermogensbeheerders bij het identificeren, beoordelen en aanpakken van materiële en transitierisico's. Met behulp van onze marktleidende data, tools en adviezen kunt u:

 • Climate stress testing en scenario analyses voor portefeuilles uitvoeren.
 • Een strategisch antwoord op klimaatvraagstukken vormen en implementeren, inclusief  decarbonisatiepaden en klimaatoplossingen.
 • Voldoen aan regelgeving en transparantievereisten voor klimaatgerelateerde risico's (zoals de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure - TCFD).
 • Inzicht te krijgen in materiële en transitierisico's en kansen voor beleggingen en activa.

Bedrijven

De grootste bedrijven ter wereld vertrouwen erop dat wij hen helpen hun klimaatrisico's in kaart te brengen en risico's en kansen te beheren. Wij helpen bedrijven in alle sectoren van de economie om:

 • Climate stress testing en scenarioanalyses voor portefeuilles uit te voeren.
 • Een strategisch antwoord op klimaatvraagstukken vast te stellen en uit te voeren, inclusief decarbonisatiepaden en klimaatoplossingen.
 • Te voldoen aan regelgeving en transparantievereisten voor klimaatgerelateerde risico's (zoals de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure - TCFD).
 • Inzicht te krijgen in materiële en transitierisico's en kansen voor beleggingen en activa.

Overheid en ontwikkeling

Wij werken wereldwijd samen met overheden, instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en niet-gouvernementele organisaties om klimaatrisico's te integreren in beleid, plannen en humanitaire en ontwikkelingsprogramma's. We helpen veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen door:

 • Risicoanalyse van de transitie, waarbij systeemrisico's, waaronder nationale, regionale en lokale overheidsfinanciën, in kaart worden gebracht en beoordeeld.
 • Analyse van klimaatrisico’s en kwetsbaarheden op nationaal, regionaal of lokaal niveau ter ondersteuning van projectvoorbereiding, planning of ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Oplossingen voor de financiering van rampenrisico's en risico-overdracht, waaronder de ontwikkeling van verzekeringsproducten en aan (her)verzekeringen gekoppelde effecten.
 • Innovatieve verzekerings- en financieringsmethodes die de veerkracht van ecosystemen ondersteunen.

De kern van de klimaatransitie

WTW speelt een centrale rol in de inspanningen om in de hele economie de transitie te maken naar een netto nul, klimaatbestendige toekomst:

 • In 2019 hebben WTW en het World Economic forum de Coalition for Climate Resilient Investment opgericht, met als doel de prijsstelling van materiële klimaatrisico's en klimaatbestendigheid in de besluitvorming over investeringen te verbeteren.
 • In veel ontwikkelingslanden werken wij aan het dichten van de kloof op het gebied van bescherming door verzekeringen. In 2016 hebben we het Insurance Development Forum opgericht om dit werk te bevorderen.
 • Wij zijn ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment, the Principles for Sustainable Insurance, en de Financial Stability Board’s
 • Wij werken nauw samen met toezichthouders en centrale banken om klimaatstresstests en openbaarmakingen en rapportage van klimaatgerelateerde risico's te ontwikkelen.
 • Ons klimaatwerk wordt ondersteund door onze investering van 50 miljoen dollar in het bekroonde WTW Research Network (WRN). Het WRN, dat in 2006 is opgericht, ondersteunt onderzoek naar klimaat en natuurrampen in samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoeksorganisaties.

In 2015 hebben we het Thinking Ahead Institute (TAI) opgericht, dat zich inzet om veranderingen in de beleggingswereld te beïnvloeden.

Contact us