Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Warrants als optie voor variabele beloning

Trend naar warrants krijgt in België nieuwe hoofdrol

December 18, 2023

In het dynamische domein van de Belgische beloningssystemen heeft de opkomst van warrants als methode voor variabele beloning de hoofdrol opgeëist.
Work Transformation|Health and Benefits|Employee Experience|Ukupne nagrade
Beyond Data

In het dynamische domein van de Belgische beloningssystemen heeft de opkomst van warrants als methode voor variabele beloning de hoofdrol opgeëist. Een recente enquête uitgevoerd door WTW werpt licht op deze transformerende trend en onthult inzichten van diverse lokale organisaties uit verschillende sectoren. Merkwaardig genoeg krijgt deze verschuiving nog meer betekenis tegen de achtergrond van een verwachte belastinghervorming in België voor 2023, die niet tot stand kwam vanwege een gebrek aan consensus binnen de overheid.

Bedrijfstakken WTW Warrant onderzoek
Afbeelding 1: bedrijfstakken die deelnemen aan het WTW Warrant onderzoek

Begrip van warrants

Warrants vertegenwoordigen in essentie het recht om aandelen van een bedrijf te kopen of zich erop te abonneren tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een gespecificeerde tijdsperiode. Wat warrants steeds aantrekkelijker maakt, is hun unieke fiscale voordeel. In een landschap waar werknemers streven naar een substantiëler nettoloon, bieden warrants een manier om precies dat te bereiken. In tegenstelling tot cash uitbetalingen, die onderhevig zijn aan aanzienlijke belastingen, zijn warrants vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Deze vrijstelling resulteert in een gunstiger nettouitbetaling voor werknemers, waardoor warrants een financieel verstandige keuze zijn. Ook vanuit het perspectief van de werkgever vergroot de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, afhankelijk van bepaalde criteria, de financiële haalbaarheid van het kiezen voor warrants.

De bevindingen van het onderzoek

Een overtuigende 83% van de organisaties bevestigde dat ze warrants aanbieden als een alternatief voor contante prestatiebonussen of verkoopstimulansen. Deze overweldigende meerderheid benadrukt een breed erkennen van warrants als een voorkeursmethode voor variabele beloningsuitkering. De inclusiviteit van warrants over diverse werknemerscategorieën, van leidinggevenden tot technisch en administratief ondersteunend personeel, schetst een genuanceerd beeld van hoe organisaties hun beloningsstrategieën herstructureren om een divers personeelsbestand te betrekken.

Bedrijfstakken WTW Warrant onderzoek
Afbeelding 2: Het gebruik van warrants verdeeld over werknemersgroepen
Alternatieven voor warrants
Afbeelding 3: Bedrijven die geen warrants aanbieden

Voor die organisaties die momenteel geen warrants aanbieden, biedt 80% alternatieve uitbetalingsmogelijkheden voor contante bonussen of verkoopstimulansen. De enquête suggereert echter een mogelijke verschuiving in het toekomstige landschap, waarbij 40% interesse toont in het opnemen van warrants, een bewijs van de aanpassingsvermogen en vooruitziendheid van organisaties bij het reageren op evoluerende voorkeuren van werknemers.

40% Als er op dit moment nog geen warrants worden aangeboden overweegt 40% van de respondenten dat wel te gaan doen in de toekomst.

Van de CAO90-bonus, bepaalde pensioenregelingen tot verschillende aandelengerelateerde opties, proberen organisaties steeds meer manieren te vinden om te voorzien in een hogere netto-uitbetaling van variabele beloning voor hun werknemers. Hoewel de warrants nog steeds de meest populaire keuze zijn.

Delen van sociale zekerheidsbijdragen
Afbeelding 4: Bedrijven die de besparingen van de sociale zekerheidsbijdragen delen

Naast dat het een fiscaal efficiënte optie is voor werknemers, bieden warrants ook strategische voordelen voor organisaties. De enquête onthult dat maar liefst 88% van de organisaties die warrants aanbieden, de besparingen op werkgevers-socialezekerheidsbijdragen delen met werknemers door hogere verhoudingen van warrants aan te bieden in vergelijking met contante bonussen. Deze afstemming van financiële doelen dient als een getuigenis van het feit dat organisaties niet alleen hun kostenstructuren optimaliseren, maar ook bijdragen aan het financiële welzijn van hun personeel, wat op zijn beurt de tevredenheid van werknemers en het externe beeld van een aantrekkelijke werkgever stimuleert.

Conclusie

Terwijl België zich een weg baant door de complexe wateren van beloningsstrategieën, zijn warrants (her)opgedoken als een baken van stabiliteit en financiële wijsheid. Het falen van de verwachte belastinghervorming voor 2023 heeft onbedoeld in de handen van het warrantsysteem gespeeld, waardoor het zijn positie als betrouwbare methode voor variabele beloningsuitkering heeft verstevigd. De aantrekkingskracht van belastingefficiëntie, samen met de inclusieve verdeling over werknemerscategorieën, schetst een overtuigend beeld van waarom warrants de voorkeurskeuze zijn geworden voor vooruitstrevende organisaties en hun diverse personeelsbestand. In een omgeving waarin aanpassingsvermogen essentieel is, biedt het warrantsysteem een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers.

Contact

Lead Associate, Work & Rewards
email E-mail

Contact us