Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Belangrijke tips omtrent de loonindexatie wijzigingen in België

Juni 14, 2023

Hoe pak je de impact van de Belgische loonindexatie wijzigingen het beste aan - enkele belangrijke tips.
Compensation Strategy & Design|Work Transformation|Health and Benefits|Ukupne nagrade
N/A

De meeste werknemers in België vallen onder collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn opgesteld door paritaire commissies (JC's), die voorzien in automatische loonaanpassingen in de vorm van een indexering. Deze automatische loonindexering is voornamelijk gebaseerd op de inflatie met als doel de impact van de inflatie op de werknemers te verzachten.

Werkgevers hebben echter gemengde reacties op de laatste loonindexering sinds januari 2023 (volgens JC200 - die ongeveer 60.000 bedrijven in België omvat). De totale loonkosten zijn enorm gestegen, waardoor organisaties manieren moesten vinden om de kosten onder controle te houden en zich te onderscheiden van hun concurrenten.

In het licht van deze bezorgdheid heeft WTW een enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in de eventuele maatregelen die bedrijven hebben genomen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 41 organisaties uit verschillende sectoren, zoals de technologie-, media- en gaming-industrie, evenals de farmaceutische en gezondheidswetenschappen, financiële diensten en consumentenproducten. Ongeveer 2/3 van de organisaties (62%) in dit onderzoek zijn verbonden aan de JC200. Allemaal zijn ze aanwezig op de Belgische markt.

Overzicht 41 participanten
Overzicht van de 41 deelnemers verspreid over verschillende bedrijfstakken
Overzicht 41 deelnemers per Paritair Comité
Overzicht van de 41 deelnemers volgens hun Paritaire Comités

Salaris(verhoging) in België

De automatische loonindexering (11,08% voor de JC200 op 1 januari 2023) lijkt de meeste werkgevers in de kou te laten staan als het gaat om het toekennen van bijkomende loonsverhogingen op basis van prestaties aan hun werknemers. Ongeveer 2 op de 3 hebben geen extra loonsverhogingen voorzien (en zijn dat ook niet van plan) voor de rest van 2023. De weinige die wel salarisverhogingen geven, zijn ook nogal terughoudend in vergelijking met voorgaande jaren, met gemiddeld slechts 1,6% totale salarisverhogingen voor 2023. We zien weinig tot geen verschil tussen werknemersgroepen.

Organisaties die extra loonsverhogingen voor alleen verdienste geven in 2023 (bovenop de loonindexering)

Zo ja, welk deel van de salarisverhoging bovenop
25th Percentile Median 75th Percentile Average
Overall 0.9% 1.7% 2.4% 1.6%

Overig acties

Om zich te onderscheiden van hun directe concurrenten, of om zich gewoonweg af te zetten tegen de markt als aantrekkelijke werkgever, lijkt er een algemene consensus te bestaan bij organisaties in België om verschillende compensatiegerelateerde acties te ondernemen (buiten loonsverhogingen). 68% van de organisaties is van plan om dit te doen.

68% van de organisaties is van plan andere maatregelen te treffen (anders dan loonsverhogingen) als reactie op de hoge indexering in 2023

Beloningsacties zijn er in alle soorten en maten. Over het algemeen richten bedrijven zich vooral op het veranderen van bredere arbeidsvoorwaarden zoals gezondheid, welzijn en flexibele arbeidsvoorwaarden (70% van de organisaties), evenals het verbeteren van de werknemerservaring (70% van de organisaties). Andere acties, zoals eenmalige uitbetaling van aandelen/LTI's of subsidies (14%) of vaardigheidspremies of -verhogingen (5%) zijn minder prominent aanwezig bij de respondenten.

Terwijl de meest populaire acties voor de bedrijven die geen extra verhoging toekennen, de wijzigingen in de bredere voordelen en het verbeteren van de algemene ervaring van de werknemer zijn, is de meest voorkomende actie voor bedrijven die beloningen toekennen, het wijzigen van de beloningsfilosofie (d.w.z. het bijwerken van de salarisvorken/structuren).

Overige acties die bedrijven naast de loonindexering hebben genomen
Overige acties van bedrijven

Overige acties door organisaties naast loonindexering hebben genomen. "Andere" geeft acties aan zoals het verbeteren van het mobiliteitsbudget/-beleid voor bedrijfswagens, het implementeren van CAO90-verhogingen....

Als het gaat om het monitoren van de totale kosten, is het geen verrassing dat organisaties nu meer dan ooit op zoek zijn naar manieren om deze zoveel mogelijk te beperken. 75% van de respondenten gaf aan acties te ondernemen om de kosten als gevolg van de hoge indexering binnen de perken te houden, waarbij 1 op de 4 op zoek ging naar het inhuren van uitzendkrachten en 1 op de 8 de bonusfinanciering voor 2023 verlaagde (of volledig stopzette). Andere acties die ook werden aangegeven waren een volledige aanwervingsstop/reductie, de focus van de organisatie op kapitaaluitgaven verhogen, personeelscontracten en -verzekeringen herzien, werkprocessen optimaliseren...

  • 75% heeft reeds actie ondernomen (Percentage respondenten)
  • 24% Huren uitzendkrachten in
  • 13% Geen/gereduceerde bonussen
  • 31% Overige

Het staat vast dat werkgevers de economische markt in de gaten moeten blijven houden en zich moeten voorzien van de juiste informatie om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op het gebied van beloning.

Wij zetten ons in om organisaties te ondersteunen in deze onzekere tijden. Neem contact met ons op om u verder te laten adviseren.

Contact

Lead Associate, Work & Rewards
email E-mail

Contact us