Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Waarom u een captive zou moeten overwegen

Een groeiende trend naar captives

December 19, 2023

We zien steeds meer organisaties die captives overwegen gezien de verharding van de markten voor sommige risico's.
Captive and insurance management solutions
N/A

De trend naar captives wordt bevestig door een onderzoek van de wereldwijde herverzekeraar SCOR van Europese captives, waarin het volgende wordt vermeld:

"Een groeiend aantal bedrijfsgroepen in Europa gelooft dat captives een sleutelrol spelen in hun risicomanagementstrategieën" en "als gevolg hiervan hebben we de afgelopen twee jaar een toename gezien van captives in Europa, die voornamelijk gedreven door stijgende (her)verzekeringspremies, hogere retenties en capaciteitsbeperkingen op de markt voor opkomende risico's zoals cyber."

Welke belangrijke beslissingen verduidelijken of captives geschikt zijn voor uw risicomanagementprogramma?

We zien steeds meer organisaties captives overwegen als onderdeel van hun risicobeheerprogramma's, gedreven door verschillende factoren; het bieden van dekking voor risico's die de markt niet wil dekken of te duur zijn om te verkrijgen, helpen bij beter risicobeheer, vermindering van algehele verzekeringskosten en verhoging van retentieniveaus om toegang te krijgen tot markten die anders ontoegankelijk zouden zijn. Maar captive-oplossingen kunnen complex lijken en vereisen een zorgvuldige afweging van hun waarschijnlijke efficiëntie, lopende kosten en governance.

Daarom stellen we vijf vragen die het pad naar het gebruik van een captive voor uw organisatie verduidelijken en meer inzicht geven, waarbij enkele van de belangrijke overwegingen en mogelijkheden worden belicht.

Vraag 1: Wilt u risico behouden?

Er moeten cruciale beslissingen worden genomen bij het structureren van een kosteneffectief risicofinancieringsprogramma: risico behouden of niet, hoeveel risico te behouden, de kosten van het risico vooraf financieren en uiteindelijk het meest geschikte financieringsmechanisme voor de organisatie kiezen.

Een captive is een optie. Deze specifiek opgerichte verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen hebben als voornaamste doel het verzekeren of herverzekeren van de risico's van de eigenaar(s) van de captive. Captives zijn risicodragende entiteiten die specifiek zijn opgericht om de risico's van het moederbedrijf of gerelateerde derde partijen te verzekeren of te herverzekeren.

Captives fungeren als een faciliterend mechanisme voor organisaties die meer direct willen handelen op de markt voor risico-overdracht en een standpunt willen innemen ten opzichte van hun eigen risico. Meestal betaalt de “moedermaatschappij” premies aan de 'front' (of frontmaatschappij), verstrekt de frontmaatschappij de polis en behandelt zij claims, waarbij het programma wordt herverzekerd naar de captive met het deel dat het moederbedrijf wenst te behouden.

Een veelvoorkomende captive-structuur omvat meestal een captive beheerder - een organisatie die verantwoordelijk kan zijn voor de dagelijkse werking van de captive - die functies zoals boekhouding, treasury, administratie, regelgevende interactie, governance en naleving, en acceptatie voor en names de captive-eigenaar verzorgt.

U kunt een captive gebruiken voor verschillende doeleinden:

 • Als een strategisch risicobeheerinstrument om bewegingen naar extra zelfverzekering te ondersteunen
 • Om de kosten te verlagen of te stabiliseren, investeringsinkomsten terug te winnen of cashflow te versnellen/beheren
 • Om discipline en aandacht te brengen naar risicobeheer en verliespreventie
 • Om een afgezonderde, beschermde pool van middelen te creëren om verliezen die behouden zijn te betalen.

Vraag 2: Welk type captive voldoet aan uw behoeften?

Er zijn verschillende captive-structuren:

 • Single parent captive, soms bekend als een 'pure' captive - deze structuur houdt in dat u een volledig eigen (her)verzekeringsmaatschappij opricht, grotendeels voor het (her)verzekeren van de risico's van uw organisatie
 • Groepscaptive - zoals de naam al aangeeft, is dit een volledig eigen (her)verzekeringsmaatschappij met meerdere eigenaren of sponsors, gevormd om de risico's van haar aandeelhouders te (her)verzekeren met bedrijven van leden uit dezelfde of verschillende sectoren
 • Cell captives - hier faciliteert de moedermaatschapij of sponsor een captive met 'cellen' die worden gebruikt door gerelateerde of niet-gerelateerde partijen en waarbij cellen effectief fungeren als onafhankelijke captives.

Vraag 3: Met welke kosten kunt u rekening houden bij een captive?

De captive-eigenaar zal zowel fronting-kosten als claims betalen. Verdere kosten ontstaan rond het oprichten en exploiteren van een captive, en de financiële verplichting die dit met zich meebrengt. De belangrijkste onderdelen hiervan kunnen premies en verzekeringspremiebelastingen zijn, overtollige verzekeringen/herverzekeringen, claimadministratie en algemene en administratieve kosten van de captive. U kunt ook kosten verwachten voor het doorlopend beheren van uw captive, inclusief actuariële en auditkosten en juridische, fiscale en vestigingskosten. Wat betreft kapitaal zal dit afhangen van het minimum dat vereist is door jurisdicties en kan de vorm aannemen van contanten of een kredietlijn (LOC) of andere vormen. Een haalbaarheidsstudie van een captive zal helpen om zekerheid te bieden over de verwachte kosten en kapitaalvereisten. De studie zal ook verdere cruciale beslissingen verduidelijken, waaronder de meest geschikte vestigingsplaats, die de staat, het gebied of het land is dat uw captive zal licentiëren en toezicht zal houden.

Vraag4: Welke vestigingsplaats voor uw captive?

Het eerdergenoemde SCOR-onderzoek toont interessante feiten met betrekking tot captive-vestigingsplaatsen. Zo zijn bijvoorbeeld 80% van de captives gevestigd in Luxemburg of Ierland. Andere in de studie behandelde captives zijn gevestigd in Denemarken, Duitsland, Gibraltar, Malta, Nederland, Noorwegen en Zweden. De hoofdkantoren van de captive-eigenaren waren voornamelijk gevestigd in West-Europese landen, voornamelijk Frankrijk, Duitsland en België. Alle in de steekproef opgenomen Amerikaanse groepen vestigden hun captives in Ierland. Bovendien, als we kijken naar de verzekeringslijnen die door captives worden geschreven, vermeldt de SCOR-studie dat eigendom de meest voorkomende lijn was die werd geschreven (76% van de captives), terwijl de aansprakelijkheidsverzekering de op een na meest voorkomende lijn was (geschreven door 67% van de captives). Een kwart van de Europese captives (23%) in de SCOR-steekproef schrijft slechts één lijn van zaken. Een derde (34%) van de captives in de steekproef schrijft directe zaken, terwijl meer dan de helft (59%) van de captives werd gebruikt voor herverzekering.

Over het algemeen zijn er ongeveer 71 captive-vestigingsplaatsen wereldwijd, inclusief Europese, Amerikaanse en Canadese, off-shore en Aziatisch-Pacifische opties, waarbij elke locatie verschillende regelgevende en fiscale voordelen heeft. Hoewel professioneel belastingadvies moet worden ingewonnen voordat de beslissing wordt genomen om een captive op te richten, kunnen er bepaalde belastingvoordelen zijn verbonden aan een dergelijke beslissing. Dit kan onder meer betrekking hebben op het fiscaal gunstig opbouwen van onderliggende en beleggingsinkomsten (afhankelijk van onder meer de vestigingsplaats van de captive, de verblijfplaats of nationaliteit van de eigenaars van de captive, of de bron van hun inkomsten). Een ander voordeel kan de aftrekbaarheid zijn van premies betaald door de verzekerde voor belastingdoeleinden (als de premie-uitgave van de verzekerde). Als een captive kwalificeert als een echte verzekeringsmaatschappij voor belastingdoeleinden, dan kan het, in tegenstelling tot andere bedrijven, momenteel een "redelijke en eerlijke" verliesreservering voor onbetaalde werkelijke geleden verliezen aftrekken. Hoewel belastingvoordelen van belang kunnen zijn bij de beslissing om een captive op te richten, zouden ze nooit de belangrijkste drijfveer moeten zijn.

We kunnen daarom de aandacht richten op de belangrijkste factoren voor de meest geschikte vestigingsplaats voor jouw captive:

 • De kwaliteit van de lokale infrastructuur en expertise
 • Kapitalisatievereisten
 • Toegankelijkheid en stabiliteit van toezichthouders
 • Gemak van zakendoen

Een haalbaarheidsstudie voor een captive kan antwoorden geven over de meest geschikte en efficiënte vestigingsplaats voor jouw captive.

Vraag 5: Wat zijn de ideale omstandigheden die aangeven dat een captive geschikt is?

Er zijn verschillende indicatoren die aangeven wanneer een captive een efficiënt en effectief onderdeel kan zijn van uw risico- en verzekeringsprogramma, waaronder:

 • Een hiaat in de dekking en gebrek aan capaciteit op de markt om dat hiaat te overbruggen
 • Dekkingslijnen die overwogen moeten worden, waaronder eigendoms- en aansprakelijkheidsrisico's (algemene, publieke, producten, beroepsaansprakelijkheid) en risico's gerelateerd aan werknemers zoals werkgeversaansprakelijkheid/werknemerscompensatie, persoonlijk letsel en werknemersvoordelen
 • Sterke risicobeheer- en risicogovernancepraktijken binnen uw organisatie
 • Een wens om risico's te financieren, retentielimieten op te bouwen en bredere markten te betreden
 • Een bereidheid onder zakelijke leiders om op maat gemaakte risico-oplossingen te overwegen en creatieve en innovatieve risicotechnieken toe te passen
 • Erkenning van de behoefte van het bedrijf om onverzekerbaar risico te verzekeren

Recente trends tonen aan dat sommige captives de richting van het land van het moederbedrijf opgaan, zelfs als dit financieel niet optimaal is vanwege het ontbreken van captive-wetgeving. Verder zijn meer geavanceerde captives al een tijdje op zoek naar manieren om hun rendement op kapitaal te verbeteren. Door gebruik te maken van ALM (Asset-Liability Modelling) overwegen ze alternatieve investeringsstrategieën om het rendement te optimaliseren voor een bepaald risiconiveau. In de afgelopen jaren zijn captives onder de loep genomen door interne financiële belanghebbenden, wat heeft geleid tot meer gericht financieel beheer. Bovendien heeft een ongekende dubbele impact van COVID-19 en de harde markt ertoe geleid dat captives en hun moederbedrijven gedwongen worden om meer risico te behouden op een moment waarop hun capaciteit om dit te doen mogelijk is afgenomen. Als gevolg hiervan nemen captives een meer analytische benadering aan om de strategie te bepalen: analyse wordt steeds gebruikelijker om het gebruik van captives te ondersteunen en te verbeteren binnen de context van de algehele groepsrisicofinancieringsstrategie, en omvat:

 • Evaluatie van risicotolerantie voor captive en moederbedrijf om het maximale risiconiveau te bepalen dat behouden moet worden en schaars kapitaal te beschermen
 • Actuariële modellering van risico's (al in de captive opgenomen of ter overweging voor toekomstige opname) om het optimale retentieniveau te bepalen gezien de marktomstandigheden en
 • Holistische analyse om de kosten van risico's in de portefeuille te optimaliseren door alle risico's tegelijkertijd te bekijken en correlaties en diversificatie tussen risico's te overwegen

Recente Europese Unie-richtlijnen over minimale belastingheffing, gerelateerd aan het OECD BEPS-project, zijn interessant voor captives, aangezien dit impact heeft op economische rechtvaardiging, substantie en transfer pricing.

Voor gespecialiseerde, wereldwijde ondersteuning bij het onderzoeken van de rol die een captive kan spelen in uw risicobeheersprogramma, neem contact met ons op.

Contacten

Iwan Drost
Head of Risk & Analytics Benelux

Director, Europe & Great Britain
Captive Advisory Team
Alternative Risk Transfer
email E-mail

Contact us