Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Veiligheid op het werk voor alles

Augustus 8, 2023

Elke werkgever draagt een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
Claims|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)|Health and Benefits|Benessere integrato
N/A

Elke werkgever draagt een verantwoordelijkheid als het gaat over het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Onderzoek toont aan dat blijvende incidenten vaak verklaard kunnen worden door individuele attitudes en gedragingen.”

Edwin Nys | Client Director Belgium

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan activiteiten die de grootste risico's met zich meebrengen en tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Hieronder vallen onder andere werken op hoogte, werken met elektriciteit, met chemische stoffen, hefwerktuigen, ATEX-zones, houtbewerkingsmachines, enz.

Naast een degelijke opleiding is eveneens het gedrag en additude van de werknemer erg belangrijk. Onderzoek toont aan dat blijvende incidenten vaak verklaard kunnen worden door individuele attitudes en gedragingen.

Wat kan u als werkgever zoal doen?

  1. Hoge risicomedewerkers screenen voor ze in de organisatie binnenkomen.

    Screenen kan op velerlei wijzen. Essentieel is dat het fair en onderbouwd gebeurd. Op het werk worden medewerkers geconfronteerd met een veelheid van verschillende en soms conflicterende eisen. In de realiteit kan een persoon maar 2 à 3 parameters tezelfdertijd optimaliseren

    Factoren waar bij een ‘Safety Attitude Screening’ (SAS) rekening mee wordt gehouden zijn de verschillende dimensies van een risicoprofiel, waaronder risicotolerantie, veiligheidsgedrag, assertiviteit en zelfoverschatting een rol spelen.

  2. Bestaande medewekers screenen en bijsturen

    U kunt SAS ook gebruiken om uw bestaande werknemers te screenen en hun risicofactoren op te sporen. Op die manier fungeert de SAS als een instrument dat werknemers sensibiliseert voor veilig gedrag op het werk. Sensibilisering, coaching of opleiding na de screening kan dan volgen zodat er op een constructieve manier met veiligheid wordt omgegaan.

Wat is De Safety Attitude Screening© (SAS)?

Als consultant en verzekeringsmakelaar is WTW goed geplaatst om u op het gebied van medewerkerswelzijn te ondersteunen. In het bijzonder in de evaluatie van de veiligheidsattitude van uw werknemers door gebruik te maken van de Safety Attitude Screening (SAS tool). Door deze benadering neemt u niet alleen preventiemaatregelen voor gerichte arbeidsongevallen maar eveneens in het bredere kader van wellbeing van uw werknemers.

SAS is een online (web-based) tool die kan helpen bij het evalueren van veiligheidsattitudes en het voorspellen van veiligheidsgedrag op het werk. U identificeert het risicoprofiel van uw (toekomstige) werknemers.Deze online tool wordt gebruikt bij de aanwerving van nieuwe werknemers.

Indien u meer informatie wenst over de Safety Attitude Screening mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op via Dietert Briers of Edwin Nys.

Contacten

Edwin Nys
Director Sales & Client Management Belgium

Dietert Briers

Contact us